Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1794/2010/QĐ-UBND quy định đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 1794/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1794/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM, THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ văn bản số 97/HĐND-VP ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân về ý kiến mức điều chỉnh đơn giá thuê đất tại các cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1921/TTr-STNMT ngày 12 tháng 10 năm 2010 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 955/BC-STP ngày 08 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải và cụm công nghiệp Tháp Chàm, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cụ thể như sau:

1. Đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải là 4.200 đồng/m2 (bốn nghìn hai trăm đồng cho một mét vuông cho một năm).

2. Đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Tháp Chàm là 3.600 đồng/m2 (ba nghìn sáu trăm đồng cho một mét vuông cho một năm).

Điều 2. Thời điểm áp dụng đơn giá cho thuê đất:

1. Đối tượng được thuê đất mới (sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá cho thuê đất) thì được áp dụng theo đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Đối tượng được thuê đất mà thời gian thuê và tiền thuê đã nộp bằng hoặc lớn hơn 5 (năm) năm thì được tính lại theo đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.

3. Đối tượng thuê đất mà thời gian thuê và tiền thuê đã nộp ít hơn 5 (năm) năm thì tiếp tục được ổn định đơn giá cho thuê đất đã ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Sau khi hết hạn ổn định đơn giá (5 năm) sẽ được tính lại theo đơn giá quy định tại thời điểm được điều chỉnh.

Điều 3. Đơn giá cho thuê đất quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để thu tiền thuê đất và các khoản thu khác có liên quan đến thuê đất trong cụm công nghiệp Thành Hải và cụm công nghiệp Tháp Chàm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ quyết định về giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải và cụm công nghiệp Tháp Chàm được quy định tại Quyết định số 8508/QĐ ngày 24 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 9840/2003/QĐ ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1794/2010/QĐ-UBND quy định đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.057
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116