Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 176/2004/QĐ-UB bổ sung Điểm c/ Khoản 2/ Điều 1 Quyết định 119/2004/QĐ-UB về khung giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 176/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 26/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 176/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ  VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C/ KHOẢN 2/ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/2004/QĐ-UB NGÀY 4/8/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT -TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất và Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại Tờ trình 3389/TTLN-STC ngày 01 tháng 11 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 2: Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng, như sau:

Trường hợp được phép chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, khi thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, được áp dụng theo khung giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

+ Đối với đất nông nghiệp ngoại thành: áp dụng giá đất theo hạng đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 và Quyết định số 33/1998/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 1998 của UBND Thành phố nhân với hệ số (K) quy định tại Mục a.2 Khoản 1/ Điều 1/ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND Thành phố.

+ Đối với đất nông nghiệp nội thành, nội thị trấn: áp dụng mức tối đa giá đất nông nghiệp quy định tại Mục b/ Khoản 1/ Điều 1 Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2004 của UBND Thành phố.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/2004/QĐ-UB bổ sung Điểm c/ Khoản 2/ Điều 1 Quyết định 119/2004/QĐ-UB về khung giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.170

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64