Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1513/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng đấu giá đất để thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Duy Xuyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1513/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1513/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp 21/6/2003;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;
Căn cứ Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh về ban hành cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại tờ trình số 64/TT-UBND ngày 16/5/2006 về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng đấu thầu, đấu giá để thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng huyện Duy Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng đấu giá thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Duy Xuyên quy định tại Điều 1 Quyết định số 1395/QĐ-UB ngày 09/5/2005 của UBND tỉnh, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phan Xuân Cảnh, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Duy Xuyên: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban quản lý các dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Duy Xuyên: Uỷ viên.

4. Ông Phạm Văn Sang, Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế: Uỷ viên.

5. Ông Lê Cứ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường: Uỷ viên.

6. Ông Trần Văn Bảy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện: Ủy viên.

7. Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chánh Thanh tra huyện: Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Thế Đức, chuyên viên Ban quản lý các dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Duy Xuyên: Uỷ viên.

9. Đại diện lãnh đạo UBND các xã có dự án khai thác quỹ đất: Ủy viên.

Điều 2. - Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng đấu giá thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1396/QĐ-UB ngày 09/5/2005 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, các cơ quan liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT,KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Trần Minh Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1513/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng đấu giá đất để thực hiện các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Duy Xuyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188