Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 151/2000/QĐ-TCĐC công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính ban hành

Số hiệu: 151/2000/QĐ-TCĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chính Người ký: Bùi Xuân Sơn
Ngày ban hành: 19/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/2000/QĐ-TCĐC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 151/2000/QĐ-TCĐC NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2000 CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐIẠ CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính;
Căn cứ Quyết định số 335/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát văn bản và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;
Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Địa chính và Tổng cục quản lý ruộng đất trước đây ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (gồm chín văn bản theo danh mục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chính, các Sở Địa chính (Sở Địa chính - Nhà đất) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bùi Xuân Sơn

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH VÀ TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT TRƯỚC ĐÂY BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/2000/QĐ- TCĐC ngày 19/4/2000)

Số TT

Hình thức văn bản

Số hiệu
văn bản

Ngày tháng ban hành văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Tên văn bản

Ghi chú

1

Quyết định

56/ĐKTK

5/11/1981

Tổng cục quản lý ruộng đất

Ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước

 

2

Quyết định

201/QĐ/ ĐKTK

14/7/1989

Tổng cục Quản lý ruộng đất

V/v ban hành, quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Riêng các quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn hiệu lực

3

Quyết định

144/QĐ- ĐC

14/6/1990

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Quy định chế độ báo cáo thống kê, kiểm kê đất định kỳ

 

4

Chỉ thị

382/CT- ĐC

31/3/1995

Tổng cục Địa chính

Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1995

 

5

Thông tư

02/TC-RĐ

30/09/1981

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Giải thích và hướng dẫn thi hành Quyết định 201/CP ngày 1/7/1980

 

6

Thông tư

55/ĐKTK

5/11/1981

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, hợp lý

 

7

Thông tư

293/TT- RĐ

22/10/1985

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp đất bãi sa bồi

 

8

Thông tư

302/TT- ĐKTK

28/10/1989

Tổng cục Quản lý ruộng đất

Hướng dẫn thi hành Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

9

Thông tư

1124/TT- ĐC

08/9/1995

Tổng cục Địa chính

Hướng dẫn việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/2000/QĐ-TCĐC công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.664
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206