Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 15/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 6 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Căn cứ Công văn số 2800/BXD-VP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2007;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 về việc ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Chủ đầu tư, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.              

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐỊNH

BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND  ngày 6 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Sử dụng Bảng giá nhà và vật kiến trúc trong các trường hợp sau:

1. Xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

2. Xác định giá trị nhà để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng.

3. Làm căn cứ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà theo quy định của pháp luật.

4. Định giá tài sản cố định.

5. Làm căn cứ để quản lý hoạt động mua bán kinh doanh nhà.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nhà trong phạm vi quy định này bao gồm: nhà ở, nhà kho, xưởng sản xuất, nhà vệ sinh độc lập, nhà tạm dưới cấp IV.

2. Nhà ở liên kế: là loại nhà ở riêng, gồm các căn hộ được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so với chiều dài của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị.

3. Nhà ở riêng biệt: là loại nhà ở được xây dựng độc lập có hoặc không có sân vườn, tường rào và có lối ra vào riêng biệt. Có đầy đủ hoặc không đầy đủ các phòng để ở (ngủ, sinh hoạt chung, ăn...), phòng phụ (vệ sinh, bếp, kho, nhà để xe...). Giải pháp kiến trúc, mỹ thuật, trang trí, hoàn thiện bên trong, bên ngoài nhà chất lượng trung bình.

4. Biệt thự là nhà ở riêng biệt có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, mặt nước), có tường rào và lối ra vào riêng biệt. Trong biệt thự có đầy đủ và hoàn chỉnh các phòng để ở (ngủ, sinh hoạt chung, ăn...), phòng phụ (vệ sinh, bếp, kho, nhà để xe...). Mỗi tầng ít nhất có 02 phòng ở quay mặt ra sân hay vườn. Trang thiết bị kỹ thuật, vệ sinh có chất lượng cao hoặc tương đối cao. Giải pháp kiến trúc, mỹ thuật, trang trí, hoàn thiện bên trong, bên ngoài nhà chất lượng cao hoặc tương đối cao.

Điều 3. Đơn vị áp dụng, phương pháp xác định

1. Đơn vị áp dụng

a) Đối với nhà: đơn vị áp dụng là diện tích sàn (m2 sàn) của ngôi nhà. Việc cộng thêm hoặc trừ đi do có một số đặc điểm khác đối với từng loại nhà cũng sử dụng đơn vị tính là m2 sàn.

b) Đối với vật kiến trúc: áp dụng đơn vị tính diện tích (m2) hoặc thể tích (m3).

2. Phương pháp xác định

a) Đối với nhà: Diện tích sàn của một ngôi nhà là tổng diện tích sàn của các tầng trong ngôi nhà. Diện tích sàn của mỗi tầng được tính theo các kích thước phủ bì của các bộ phận bao quanh sàn ở mỗi tầng; các bộ phận này bao gồm cả các phần đã hoàn thiện, lớp ốp chân tường.

b) Đối với vật kiến trúc: theo kích thước xây dựng thực tế của từng vật kiến trúc để tính toán diện tích hoặc thể tích xây dựng theo quy định của bảng đơn giá nêu tại Điều 8 Quy định này.

c) Bảng giá chuẩn tại Chương II Quy định này là chi phí xây dựng có thuế VAT bao gồm cả hệ thống cấp thoát nước, cấp điện trong nhà.

Chương II

BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC

Điều 4. Bảng giá nhà ở

1. Nhà ở liên kế

a) Nhà một tầng (trệt)

- Nhà có kết cấu móng gạch; cột, tường xây gạch, có gia cố một số cấu kiện như giằng bê tông cốt thép; nền lát gạch bông địa phương; xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III; tường quét vôi, trần ván ép thường.

+ Mái Fibrociment: 1.421.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng tròn: 1.435.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 1.466.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 1.471.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Nền láng xi măng: trừ đi 48.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 41.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 30.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 25.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 54.000 đ/m2

+ Ốp gạch trang trí: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 34.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 35.000 đ/m2

- Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép; móng, cột, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi, mặt tiền ốp gạch trang trí; nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái Fibrociment: 1.627.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng tròn: 1.614.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 1.693.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 1.707.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 1.773.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Nền láng xi măng: trừ đi 48.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 41.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 30.000 đ/m2

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 17.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 25.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 54.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 34.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 37.000 đ/m2

b) Nhà hai tầng (một trệt, một lầu)

Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc BTCT; móng, cột, sàn, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi; mặt tiền có ốp gạch trang trí; nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái tôn sóng tròn: 1.994.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 2.016.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 2.042.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 2.177.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 22.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi  20.000 đ/m2

+ Nền, sàn láng xi măng: trừ đi 45.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi  40.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam:  cộng thêm  24.000 đ/m2

+ Trần ván ép foocmica: cộng thêm 8.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 14.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 47.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 44.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 33.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

c) Nhà từ ba đến năm tầng:

Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc BTCT; móng, cột, sàn, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi; mặt tiền có ốp gạch trang trí; nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái tôn sóng tròn: 2.080.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 2.092.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 2.131.000 đ/m2

+ Mái BTCT: 2.255.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 17.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 16.000 đ/m2

+ Nền, sàn láng xi măng: trừ đi 44.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 38.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 8.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần ván ép foocmica: cộng thêm 4.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 10.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 31.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 40.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 24.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 12.000 đ/m2

d) Đối với nhà ở liên kế có 1 vách chung giảm 3,5% so với bảng giá quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này; có 2 vách chung giảm 7% so với bảng giá quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

2.  Nhà ở riêng biệt

a) Nhà một tầng (trệt)

- Nhà có kết cấu móng gạch; cột, tường xây gạch,có gia cố một số cấu kiện như giằng bê tông cốt thép; nền lát gạch bông địa phương; xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III; tường quét vôi, trần ván ép thường.

+ Mái Fibrociment: 1.634.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng tròn: 1.651.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 1.686.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 1.692.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Nền láng xi măng: trừ đi 48.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 41.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 30.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 25.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 54.000 đ/m2

+ Ốp gạch trang trí: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 34.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 35.000 đ/m2

- Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép; móng, cột, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi; mặt tiền có ốp gạch trang trí; nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái tôn sóng tròn: 1.924.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 1.953.000 đ/m2

+ Mái lợp ngói địa phương: 1.955.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 2.085.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác:

+ Nền láng xi măng: trừ đi 48.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 41.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 30.000 đ/m2

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 17.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 25.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 54.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 34.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 37.000 đ/m2

b) Nhà hai tầng (một trệt, một lầu)

Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép; móng, cột, sàn, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi; mặt tiền có ốp gạch trang trí; nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái tôn sóng tròn: 2.194.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 2.212.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 2.236.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 2.323.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác:

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 22.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 20.000 đ/m2

+ Nền, sàn láng xi măng: trừ đi 45.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 40.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 5.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần ván ép foocmica: cộng thêm 8.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 14.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 47.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 44.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 33.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 17.000 đ/m2

c) Nhà từ ba đến năm tầng

Nhà có kết cấu móng gia cố cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép; móng, cột, sàn, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch quét vôi; mặt tiền có ốp gạch trang trí;  nền lát gạch bông địa phương; trần ván ép thường; xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III

+ Mái tôn sóng tròn: 2.286.000 đ/m2

+ Mái tôn sóng vuông: 2.299.000 đ/m2

+ Mái ngói địa phương : 2.317.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 2.464.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 17.000 đ/m2

+ Không có trần: trừ đi 16.000 đ/m2

+ Nền, sàn láng xi măng: trừ đi 44.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 38.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Trung Quốc: cộng thêm 8.000 đ/m2

+ Lát gạch ceramic Việt Nam: cộng thêm 24.000 đ/m2

+ Trần ván ép foocmica:  cộng thêm 4.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: cộng thêm 10.000 đ/m2

+ Trần thạch cao hoặc Eron: cộng thêm 31.000 đ/m2

+ Tường sơn nước: cộng thêm 40.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 24.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 12.000 đ/m2

3. Biệt thự

Nhà 2, 3 tầng có kết cấu: móng gia cố cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép; móng, cột, sàn, dầm bê tông cốt thép; tường xây gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic, trần thạch cao (hoặc Eron), cầu thang ốp đá hoa cương, mặt tiền có ốp gạch trang trí, xà gồ gỗ (hoặc thép), cửa gỗ nhóm III.

+ Mái lợp ngói Biên Hoà: 3.468.000 đ/m2

+ Mái bê tông cốt thép: 3.609.000 đ/m2

Một số đặc điểm khác :

+ Không ốp gạch trang trí: trừ đi 44.000 đ/m2

+ Không sơn nước: trừ đi 40.000 đ/m2

+ Trần tấm nhựa khung nhôm: trừ đi 40.000 đ/m2

+ Cửa sắt: trừ đi 71.000 đ/m2

+ Cửa nhôm: cộng thêm 36.000 đ/m2

Điều 5. Nhà vệ sinh độc lập

1. Nhà vệ sinh kiên cố

Móng, cột, dầm bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic; tường xây gạch sơn nước, tường trong ốp gạch, trần tấm nhựa, mái tôn sóng vuông, cửa nhựa, có hầm tự hoại: 3.193.000 đ/m2 

Một số đặc điểm khác :

+ Không có trần: trừ đi 60.000 đ/m2

+ Không ốp gạch: trừ đi 135.000 đ/m2

+ Không trát tường: trừ đi 62.000 đ/m2

+ Nền láng xi măng: trừ đi 56.000 đ/m2

+ Nền lát gạch tàu: trừ đi 53.000 đ/m2

+ Nền lát gạch bông địa phương: trừ đi 24.000 đ/m2

+ Móng gạch, tường cột gạch: trừ đi 1.200.000 đ/m2

2. Nhà vệ sinh tạm: nền láng xi măng; cột gỗ tạm, vách tôn, không trần mái tôn, xà gồ gỗ tạp, cửa gỗ tạp (hoặc tôn), có hầm tự hoại: 1.175.000 đ/m2 

Điều 6.  Nhà kho, xưởng sản xuất

Nhà 01 tầng, móng bê tông cốt thép có gia cố cừ tràm; nền bê tông cốt thép; tường quét vôi; xà gồ thép hình (hoặc gỗ nhóm III); mái lợp tôn sóng vuông.

1. Loại 1: Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cần trục:

a) Tường gạch; cột gạch, kèo gỗ nhóm III: 746.000 đ/m2

b) Tường gạch; cột gạch, kèo thép: 801.000 đ/m2

c) Cột bê tông cốt thép , tường gạch, kèo thép: 1.110.000 đ/m2

d) Cột kèo BTCT, tường gạch: 1.147.000 đ/m2

đ) Cột kèo thép, tường gạch: 1.001.000 đ/m2

e) Cột thép, kèo gỗ nhóm III, tường gạch: 801.000 đ/m2

2. Loại 2: Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cần trục.

a) Cột BTCT, kèo thép, tường gạch: 1.482.000 đ/m2

b) Cột kèo BTCT, tường gạch: 1.544.000 đ/m2

c) Cột kèo thép, tường gạch: 1.373.000 đ/m2

3. Các nhà kho, xưởng sản xuất loại 1 và loại 2 có kết cấu xây tường lửng, trên đóng vách tôn thì giảm 10% đơn giá.

Điều 7. Nhà tạm dưới cấp IV

1. Nhà hoàn chỉnh:

a) Loại nhà nền đất, vách lá, khung và cột là tre, bạch đàn, tràm:

- Mái lá đòn tay tre, tràm, bạch đàn: 157.000 đ/m2

- Mái tôn kẽm đòn tay gỗ nhóm III: 274.000 đ/m2

- Mái Fibcrociment đòn tay gỗ nhóm III: 285.000 đ/m2

b) Loại nhà nền láng xi măng, khung gỗ tạp (gỗ xẻ vuông), vách ván tạp:

- Mái lá đòn tay tre, tràm, bạch đàn: 346.000 đ/m2

- Mái tôn kẽm đòn tay gỗ nhóm III: 463.000 đ/m2

- Mái Fibcrociment đòn tay gỗ nhóm III: 474.000 đ/m2

c) Loại nhà nền lát gạch tàu, khung gỗ, vách gỗ nhóm III:

- Mái lá đòn tay gỗ nhóm III: 836.000 đ/m2

- Mái tôn kẽm đòn tay gỗ nhóm III: 886.000 đ/m2

- Mái Fibcrociment đòn tay gỗ nhóm III: 897.000 đ/m2

- Mái ngói đòn tay gỗ nhóm III: 1.022.000 đ/m2

d) Loại nhà nền lát gạch bông, khung gỗ nhóm III, vách tôn tráng kẽm:

- Mái lá đòn tay gỗ nhóm III: 722.000 đ/m2

- Mái tôn kẽm đòn tay gỗ nhóm III: 772.000 đ/m2

- Mái Fibcrociment đòn tay gỗ nhóm III: 783.000 đ/m2

- Mái ngói đòn tay gỗ nhóm III: 908.000 đ/m2

e) Đơn giá trên được xác định cho nhà ở đã xây dựng hoàn chỉnh và đủ kích thước về vách; trường hợp nền láng xi măng, lát gạch tàu, lát gạch bông có xây bó nền gạch ống câu gạch thẻ thì cộng thêm 33.000đ/m2.

2. Đơn giá tính cho 1m2 các loại công tác:

a) Nền, sàn gỗ:

- Nền đất: 6.000 đ/m2

- Nền láng xi măng: 52.000 đ/m2

- Nền gạch tàu: 53.000 đ/m2

- Nền gạch bông: 122.000 đ/m2

- Xây bó nền gạch ống câu gạch thẻ: 38.000 đ/m2

- Sàn tre, gỗ tạp: 64.000 đ/m2

- Sàn gỗ nhóm III, trụ đá: 339.000 đ/m2

b) Khung cột:

- Khung tre, tràm, bạch đàn: 28.000 đ/m2

- Khung gỗ tạp (gỗ xẻ vuông): 104.000 đ/m2

- Khung gỗ nhóm III: 263.000 đ/m2

c) Mái:

- Mái lá đòn tay tre, tràm, bạch đàn: 39.000 đ/m2

- Mái lá đòn tay gỗ nhóm III: 106.000 đ/m2

- Mái tôn kẽm đòn tay gỗ nhóm III: 156.000 đ/m2

- Mái Fibcrociment đòn tay gỗ nhóm III: 167.000 đ/m2

- Mái ngói đòn tay gỗ nhóm III: 292.000 đ/m2

d) Vách: Tính cho 1m2 vách:

- Vách lá: 28.000 đ/m2

- Vách ván tạp: 51.000 đ/m2

- Vách tôn kẽm: 77.000 đ/m2

- Vách gỗ nhóm III: 138.000 đ/m2

Điều 8.  Đơn giá vật kiến trúc

1. Tường xây các loại:

a) Tường xây gạch ống dày 100 trát một mặt: 76.000 đ/m2

b) Tường xây gạch ống dày 100 trát hai mặt: 101.000 đ/m2

c) Tường xây gạch ống dày 200 trát một mặt: 122.000 đ/m2

d) Tường xây gạch ống dày 200 trát hai mặt: 148.000 đ/m2

2. Hàng rào:

a) Hàng rào song sắt: móng, cột kiềng giằng , tường xây lửng trên lắp dựng song sắt tròn: 771.000 đ/m2

b) Hàng rào lưới B40: móng, cột kiềng giằng bê tông cốt thép, tường xây lửng trên lắp dựng lưới B40 khung thép hình: 716.000 đ/m2 

c) Hàng rào lưới B40, trụ đá: 58.000 đ/m2 

d) Hàng rào lưới B40, trụ BTCT: 77.000 đ/m2

3. Tường ốp gạch, sân lát gạch các loại:

a) Tường ốp gạch ceramic: 144.000 đ/m2  

b) Sân, nền lát đan BTCT đúc sẵn: 48.000 đ/m2 

c) Sân, nền láng xi măng có đệm bê tông gạch vỡ: 41.000 đ/m2 

d) Sân, nền lát gạch tàu 30x30: 44.000 đ/m2

đ) Sân, nền lát gạch bông địa phương không bê tông lót: 73.000 đ/m2

e) Sân, nền lát gạch ceramic không bê tông lót: 97.000 đ/m2

4. Bê tông các loại:

a) Bê tông lót đá 4x6: 580.000 đ/m3

b) Nền bệ máy:

- Bê tông cốt thép đá 1x2: 1.526.000 đ/m3 

- Bê tông không cốt thép đá 1x2: 1.162.000 đ/m3 

c) Nền nhà:

- Bê tông cốt thép đá 1x2: 1.315.000 đ/m3 

- Bê tông không cốt thép đá 1x2: 950.000 đ/m3 

d) Cột bê tông cốt thép đá 1x2: 3.382.000 đ/m3 

đ) Dầm, giằng bê tông cốt thép đá 1x2: 3.478.000 đ/m3 

e) Sàn, mái bê tông cốt thép đá 1x2: 2.860.000 đ/m3

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham khảo chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố hàng năm trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, điều chỉnh Bảng giá cho phù hợp.

Điều 10. Xử lý hồ sơ

- Không điều chỉnh theo Quy định này đối với các phương án bồi thường, các hoạt động có liên quan đến giá nhà và vật kiến trúc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực. Các phương án bồi thường được phê duyệt sau ngày Quy định có hiệu lực thì phải điều chỉnh theo Quy định này.

- Đối với các hồ sơ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà thì căn cứ vào biên nhận hồ sơ của cơ quan thẩm quyền, ngày nhận hồ sơ trước ngày Quy định này có hiệu lực thì áp dụng theo Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 2005, nếu ngày nhận hồ sơ sau ngày Quy định này có hiệu lực thì áp dụng theo Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172