Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1460/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1460/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 19/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1460/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC PHƯỜNG BÌNH AN, BÌNH KHÁNH QUẬN 2.

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất và Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định 87/CP;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Vật giá thành phố, công văn số 94/VGTP ngày 16/3/1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh bảng giá đất số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố, mức giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2 như sau :

TÊN ĐƯỜNG

ĐƠN GIÁ CỦA QĐ05/QĐ-UB

ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH

- Đường Trần Não :

. Đoạn từ cầu Đen đến ngã tư An Khánh

. Đoạn từ ngã tư An Khánh đến cầu Cá Trê

- Đường Lương Định Của (trọn đường)

 

800.000đ/m2

500.000đ/m2

500.000đ/m2

 

1.000.000đ/m2

600.000đ/m2

700.000đ/m2

Mức giá đất này áp dụng cho các mục đích đã được quy định tại Điều 3 của Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính cùng với Ban Vật giá thành phố và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện việc áp dụng và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ban Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1460/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.907
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202