Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/2004/QĐ-UB sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 62/2000/QĐ-UB về chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 143/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 13/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2000/QĐ-UB NGÀY 23/6/2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán kinh doanh nhà ở;
Căn cứ kết quả cuộc họp tư vấn với các Ngành, Quận, Huyện ngày 19 tháng 8 năm 2004 và xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 1195/TTr-SĐCNĐ-QL ngày 17/3/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung Mục 3 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND Thành phố có ghi:

“ Người được nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở được phép mua nhà theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các quy định liên quan của Nhà nước và Thành phố”.

Nay sửa đổi, bổ sung như sau:

Các hộ gia đình nhận chuyển nhượng nhà ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước khi có nhu cầu mua nhà được giải quyết mua nhà theo quy định như sau:

a. Các trường hợp mua nhà từ một hoặc nhiều hợp đồng thuê nhà chuyển nhượng (kể cả hộ gia đình có hợp đồng thuê nhà chính chủ) thì mỗi hộ gia đình được hưởng 1 lần các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 61/CP theo hạn mức đất được quy định tại Quyết định số 61/1998/QĐ-UB ngày 4/11/1998 của UBND Thành phố quy định về mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị; mức đất ở khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

b. Các trường hợp mua nhà chuyển nhượng có diện tích đất vượt định mức trên thì phần diện tích đất vượt định mức và các trường hợp mua nhà thuộc sở hữu nhà nước từ lần thứ 2 không được hưởng các chế độ ưu đãi của Nghị định 61/CP. Người mua nhà phải nộp 100% tiền sử dụng đất và tiền bán nhà xác định theo tỷ lệ chất lượng còn lại trên đơn giá xây dựng nhà ở mới theo quy định hiện hành của UBND Thành phố.

c. Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà đã hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thuê nhà hoặc mua nhà đã nộp tiền trước ngày ban hành quyết định này thì được phép hợp thức hóa ký hợp đồng thuê nhà, làm thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP, không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà theo quy định này.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty Kinh doanh nhà giải quyết việc chuyển nhượng các hợp đồng thuê nhà ở và bán nhà đối với các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở theo đúng quy định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và gắn liền với Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 23/6/2000 của UBND Thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Thành phố, Giám đốc các sở: Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà số 1, 2, 3 thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/2004/QĐ-UB sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 62/2000/QĐ-UB về chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.058

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159