Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 141/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN
DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2006/QĐ-UBND

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN, MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 22 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/10/2004 của Chính phủ và Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tại Tờ trình số 1969/TTr-LN ngày 5 tháng 5 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số Khoản, Mục tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 như sau:

1- Bổ sung khoản a/ Mục 3 Điều 2 như sau:

"… Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính của các xã ngoại thành nằm xen kẽ, cài răng lược với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính các xã bên kia là địa giới hành chính của thị trấn, vùng giáp ranh, quận nội thành thì trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phố đến 200 mét được áp dụng theo nguyên tắc trên; các thửa đất ngoài 200 mét áp dụng mức giá đất khu dân cư nông thôn".

2- Điều chỉnh, bổ sung Mục B - huyện Thanh Trì tại bản Phụ lục 2 như sau:

"- Đường Ngọc Hồi (phía đối diện đường tàu) là đường loại I.

- Đường Ngọc Hồi (phía đường tàu) là đường loại II".

3- Bổ sung Mục D - huyện Đông Anh tại bản Phụ lục 2 như sau:

"Đường từ Quốc lộ 3 đi Công ty Đông Thành địa phận thị trấn Đông Anh thuộc đường loại II".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Các Bộ: TN&MT, TC, TP;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 2;
- CPVP, THKT, Tổ chuyên viên;
- Lưu, Nth, VT .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý ĐônVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 11/08/2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.243

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!