Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 141/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỞ HAI TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 100/2002QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ;
Căn cứ Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ;
Xét đề nghị của Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất tại Công văn số 4105/HĐĐG-QSDĐ ngày 22 tháng 11 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất được mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch với những người tham gia đấu giá và nhận tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất ; chi tiết như sau :

- Tài khoản tạm giữ 1% tiền đặt trước của khách hàng đăng ký dự đấu giá (trường hợp không trúng đấu giá khách hàng sẽ nhận lại số tiền này).

- Tài khoản thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của khách hàng trúng đấu giá ;

- Chủ tài khoản : Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất (Sở Tài chính-Vật giá là bộ phận thường trực của Hội đồng) ;

- Người đại diện : bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá ;

- Kế toán trưởng : ông Nguyễn Thanh Liêm - Tổ trưởng Tổ đấu giá, Trưởng Phòng Ngân sách Sở Tài chính-Vật giá ;

- Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất được sử dụng mộc dấu của Sở Tài chính-Vật giá trong giao dịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT, TH
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141/2002/QĐ-UB cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19