Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đất thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 23/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V BỔ SUNG ĐƠN GIÁ ĐẤT THUỘC QUẬN 5, QUẬN 6 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá các loại đất và Thông tư số 94/TT-LB ngày 14 tháng 11 năm 1994 của Liên Bộ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ ;
Xét đề nghị của Sở địa chính-Nhà đất ; Sở Tài chính-Vật giá ; Cục Thuế thành phố tại công văn số 17754/LS ngày 21 tháng 11 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành bổ sung bảng giá đất số 1 của quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 như sau :

Quận 5 :

- Đường Tản Đà (nối dài) đoạn từ Nguyễn Trãi đến An Dương Vương quận 5. Đơn giá là : 2.500.000đồng/m2.

Quận 6 :

- Đường Phạm Đình Hổ đoạn từ Phạm Văn Chí đến đường Phan Văn Khỏe, quận 6. Đơn giá là 2.100.000đồng/m2.

- Đường Phạm Đình Hổ đoạn từ Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, quận 6. Đơn giá là 3.600.000đồng/m2.

Điều 2. Giá đất đường này được áp dụng cho các mục đích được quy định tại điều 3 quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở địa chính-Nhà đất phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá ; Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện việc áp dụng giá đất và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và người sử dụng đất trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


 Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/TC
- VPUB : PVP/ĐT, KT
- Tổ ĐT, TM  
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2001/QĐ-UB bổ sung đơn giá đất thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197