Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 134/2004/QĐ-UB về bảng giá đất đền bù khu tái định cư tổ 21 - Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 134/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Lê Việt Hường
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 09 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỀN BÙ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TỔ 21 - HOA LƯ, THÀNH PHỐ PLEIKU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

+ Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

+ Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH 11, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số: 903/CV-TC, ngày 18/11/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban giá đền bù đất khu tái định cư tổ 21-Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai như sau:

1/ Đối với đất ở:

- Áp dụng giá đất đường Cách Mạng tháng 8 - thành phố Pleiku, thuộc vị trí ngõ 3, hẻm loại 2, đơn giá: 144.000 đồng/m2.

2/ Đối với đất nông nghiệp:

- Áp dụng đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp hạng đất H1, đơn giá: 5.000 đồng/m2.

3/ Đối với đất nông nghiệp liền kề đất ở được đền bù theo công thức:

(Giá đất ở - giá đất nông nghiệp) x 30% + Giá đất nông nghiệp,

(144.000đồng/m2-5.000 đồng/m2) x 30%+5.000 đồng/m2 =46.700đồng/m2.

Điều 2: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Ban Đền bù GPMB tỉnh, Chủ tịch UBND TP Pleiku và thủ trưởng các sở, Ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Hường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2004/QĐ-UB về bảng giá đất đền bù khu tái định cư tổ 21 - Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255