Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1284/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1284/2005/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Điều 56 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/2004/NQ.HĐND.K7 ngày 29/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá VII về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2005.
- Căn cứ Quyết định số: 4456/2004/QĐ.UB ngày 30/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất.
- Xét đề nghị của Ông Giám đốc sở Tài chính về việc phê duyệt bổ sung giá đất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bổ sung giá các loại đất vào các phụ lục quy định tại Quyết định số: 4456/2004/QĐ.UB ngày 30/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất, cụ thể như sau:

1/- Bổ sung vào phụ lục số IV - Bảng giá đất ở ( thổ cư ) Khu vực Thị xã Vĩnh Long ( Thuộc phạm vi phường xã ):

* Đoạn còn lại đường Nguyễn Trung Trực ( Phường 8 ): 1.000.000 đ/m2.

* Hương lộ Trường An:

- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến cống số 2: 500.000 đ/m2.

- Đoạn từ cống số 2 đến giáp Hương lộ 15 ( xã Tân Ngãi ): 300.000 đ/m2.

* Hương lộ 15 ( xã Tân Ngãi ):

- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến cầu Ông Sung: 500.000 đ/m2.

- Đoạn từ cầu Ông Sung đến cầu Rạch Ranh: 300.000 đ/m2.

* Hương lộ 18 và đường còn lại của xã Tân Hội:

- Đoạn từ giáp Quốc lộ 80 đến cầu tập đoàn 7/4: 400.000 đ/m2.

- Đoạn từ cầu tập đoàn 7/4 đến cầu Mỹ Phú: 350.000 đ/m2.

- Đoạn từ cầu Mỹ Phú đến cầu Bà Tành: 300.000 đ/m2.

- Đường vào trại giống Cồn Giông ( trọn đường ): 400.000 đ/m2.

* Đường vào Khu tái định cư phường 8: 800.000 đ/m2.

* Đường vào Khu tái định cư Mỹ Thuận: 500.000 đ/m2.

2/ Bổ sung vào phụ lục số X - Bảng giá đất ở (thổ cư) Khu vực thị trấn Trà Ôn:

* Đường vành đai thị trấn: 400.000 đ/m2.

* Bổ sung vào phụ lục số I- Quốc lộ 54 ( số thứ tự 05 ):

- Đoạn từ giáp đường Thống Chế Điều Bát đến nhà Văn hoá Thiện Mỹ: 200.000 đ/m2.

- Đoạn từ nhà Văn hoá Thiện Mỹ đến lộ Mỹ Trung: 150.000 đ/m2.

- Các đoạn còn lại ( Quốc lộ 54 ): 100.000 đ/m2.

3/- Bổ sung vào phụ lục số VIII - Bảng giá đất ở ( thổ cư ) Khu vực thị trấn Vũng Liêm:

* Đường nội ô số 2 khóm 2: 250.000 đ/m2.

4/-Bổ sung vào phụ lục số I-Bảng giá đất ở (thổ cư) ven trục giao thông ( Quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ ) - huyện Tam Bình:

* Quốc lộ 54 ( số thứ tự 05 ) đoạn thuộc huyện Tam Bình: 150.000 đ/m2.

5/- Bổ sung vào phụ lục số I-Bảng giá đất ở (thổ cư) ven trục giao thông (Quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ ) - huyện Bình Minh:

* Đường 857 ( liên xã ):

- Đoạn từ giáp Quốc lộ 1A đến cầu Mỹ Bồn xã Thuận An: 500.000 đ/m2.

- Đoạn từ cầu Mỹ Bồn đến ngã Tư Tầm Giuộc: 200.000 đ/m2.

- Đoạn từ ngã Tư Tầm Giuộc đến giáp đường 908: 100.000 đ/m2.

Điều 2: Giao giám đốc sở Tài chính phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3: Các Ông bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tài Chính (b/cáo)
- TT.TU, TT.HĐND (b/cáo)
- CT&Phó CT.UBND tỉnh.
- Toà án ND tỉnh.
- Viện Kiểm Sát ND tỉnh.
- Sở Tư pháp.
- Như Điều 3.
- BLĐ.VP
- Các Khối NC.
- Lưu 6.01.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1284/2005/QĐ-UBND ngày 14/06/2005 quy định bổ sung giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.221

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!