Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Quận Cầu Giấy - Hà Nội) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 119/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CÁC Ô ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT I TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, TỶ LỆ 1/500 (ĐỊA ĐIỂM: QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ:
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý Quy hoạch Đô thị;
Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Quyết định số 43/1999/QĐ-UB ngày 29/5/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông);
Quyết định số 89/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 1604/TTr-QHKT ngày 12/9/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng 6 ô đất (D4, D5, D6, D7, D11, D13) thuộc khu vực đơn vị ở 1 và đơn vị ở 2 trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 (do Trung tâm phát triển vùng SENA lập tháng 9/2003) để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt I (trong năm 2003) với một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính sau:

Tổng diện tích đất 6 ô đất (D4, D5, D6, D7, D11, D13):

109.465m²

Bao gồm:

 

- Đất nhà ở và đường nội bộ:

83.221m²

+ Đất nhà ở chung cư:

31.428m²

+ Đất nhà ở biệt thự, nhà vườn:

33.018m²

+ Đường nội bộ:

18.775m²

- Đất trụ sở Phường, dịch vụ thương mại:

9.283m²

- Đất trường học (Trung học cơ sở):

5.191m²

- Đất nhà trẻ mẫu giáo:

5.435m²

- Đất bãi đô xe:

1.610m²

- Đất cây xanh sân vườn:

4.725m²

Cụ thể từng ô đất:

+ Ô đất D4 có diện tích 15.000m² gồm các chức năng nhà ở (chung cư, biệt thự và nhà vườn). Công cộng đơn vị ở (trụ sở Phường, thương mại dịch vụ).

+ Ô đất D5 có diện tích 14.370m² có chức năng nhà ở (chung cư, biệt thự và nhà vườn).

+ Ô đất D6 có diện tích 19.489m² gồm các chức năng nhà ở (chung cư, biệt thự và nhà vườn) và bãi đỗ xe.

+ Ô đất D7 có diện tích 18.426m² gồm các chức năng nhà ở (biệt thự và nhà vườn) nhà trẻ và cây xanh sân vườn.

+ Ô đất D11 có diện tích 23.960m² gồm các chức năng nhà ở (chung cư, biệt thự và nhà vườn) công cộng đơn vị ở (trụ sở Ủy ban nhân dân Phường, thương mại dịch vụ) và cây xanh sân vườn.     

+ Ô đất D13 có diện tích 18.220m² gồm các chức năng nhà ở (chung cư, biệt thự, nhà vườn) và Trường Trung học cơ sở.

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÁC Ô ĐẤT

TT

Tên ô đất

Tổng diện tích đất (m²)

Chức năng sử dụng đất

Nhà ở chung cư

Biệt thự, nhà vườn

Cơ quan, Dịch vụ thương mại

Trường THCS

Nhà trẻ, mẫu giáo

Cây xanh, sân vườn

Đường nội bộ

Bãi đỗ xe

1

D4

15000

4941

2568

5191

 

 

 

2300

 

2

D5

14370

5884

6044

 

 

 

 

2482

 

3

D6

19489

6435

7129

 

 

 

 

4315

1610

4

D7

18426

 

8298

 

 

5435

2000

2693

 

5

D11

23960

6972

5656

4092

 

 

2725

4515

 

6

D13

18220

7236

3323

 

5191

 

 

2470

 

Cộng

109465

31428

33018

9283

5191

5435

4725

18775

1610

Điều 2: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận các bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt tổng mặt bằng các ô đất trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký quyết định này.

Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính - Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài chính - Vật giá, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường: Quan Hoa, Dịch Vọng; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

            

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Quận Cầu Giấy - Hà Nội) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70