Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2002/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 80/2001/QĐ-TTg về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 111/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111/2002/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 02/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 02 năm 1998 của ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét và có ý kiến bằng văn bản về đề nghị xử lý, sắp xếp lại trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Tài chính. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc xử lý, sắp xếp lại trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

2. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''3. Việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Việc định giá nhà đất phải thông qua một trong các tổ chức sau:

- Hội đồng định giá và bán đấu giá nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng định giá và bán đấu giá của thành phố Hồ Chí Minh);

- Các tổ chức có chức năng thẩm định giá của Nhà nước.

b) Việc bán đấu giá phải thông qua Hội đồng định giá và bán đấu giá của thành phố Hồ Chí Minh hoặc theo sự phân cấp của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua thì không phải đấu giá. Hội đồng định giá và bán đấu giá của thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện bán theo giá do các tổ chức quy định tại điểm a nêu trên xác định.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc bán chỉ định nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương và thành phố quản lý theo giá do các tổ chức quy định tại điểm a nêu trên xác định''.

Điều 2. Việc bán đấu giá được thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản. Riêng đối với việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ thông báo công khai trước khi tiến hành bán đấu giá ít nhất 15 ngày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Tổng giám đốc các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2002/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 80/2001/QĐ-TTg về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.392

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100