Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 109/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109/2005/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (ĐẾN NGÀY 31/12/2004) HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 06/12/2002.
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.
Theo đề nghị của sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai (đến ngày 31/12/2004) hết hiệu lực pháp luật.(Có Bảng danh mục kèm theo).

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- VPCP
- Bộ TNMT
- Cục Ktra UB (Bộ TP)
- TTTU, TTHĐND
- CT, PCT
- Như điều 3
- LĐVP, CV, TD
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (ĐẾN NGÀY 31/12/2004) HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT)
(Kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20 /6/2005 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

I/ Văn bản hết hiệu lực

1

Chỉ thị

20/CT-UB

20/8/1996

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện Chỉ thị số 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2

Chỉ thị

27/CT-UB

06/8/1997

Triển khai thực hiện Nghị định 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

3

Quyết định

2602/QĐ-UB

17/9/1997

Ban hành qui định tạm thời việc cho nợ tiền sử dụng đất ở được nhà nước giao đất.

4

Quyết định

24/1999/QĐ-UB

06/3/1999

Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

5

Công văn

2947/UB-SX

10/8/2001

Xử lý giá đất theo Quyết định số 24/1999/QĐ-UB trên địa bàn huyện Bến Cát và Dầu Tiếng.

6

Quyết định

136/2002/QĐ-UB

25/11/2002

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 24/1999/QĐ-UB ngày 6/3/1999 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

7

Quyết định

165/2003/QĐ-UB

23/6/2003

Quy định chủ trương bồi thường về đất và tài sản trên đất đối với công trình mở rộng Khu công nghiệp và đô thị Mỹ Phước - huyện Bến Cát.

8

Quyết định

57/1998/QĐ-UB

02/5/1998

Qui định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận và đăng ký, thay đổi quyền sử dụng đất ở tại các đô thị tỉnh Bình Dương.

9

Quyết định

85/2002/QĐ-UB

01/7/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 57/1998/QĐ-UB

II/ Văn bản bị huỷ bỏ

1

Chỉ thị

49/2004/CT-CT

30/11/2004

Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2

Quyết định

115/2004/QĐ-UB

01/09/2004

V/v ban hành bảng giá các loại trên địa tỉnh Bình Dương theo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/2005/QĐ-UB ngày 20/06/2005 công bố danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai (đến ngày 31/12/2004) hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!