Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2008/QĐ-UBND bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 105/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ ÁP DỤNG TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN VÀ THỊ TRẤN TÂN NGHĨA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh về Thuế nhà, đất năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Thuế nhà, đất ngày 19/5/1994;
Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Thuế nhà, đất và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về Thuế nhà, đất;
Căn cứ Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất;
Căn cứ Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 23/11/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định loại đường phố, vị trí đất làm căn cứ tính thuế sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung vào Điều 5 Quy định loại đường phố, vị trí đất làm căn cứ tính thuế sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 23/11/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Khoản 11. Thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình)

a) Đường loại 1: bao gồm các con đường thuộc đường loại 1 của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm;

b) Đường loại 2: bao gồm các con đường thuộc đường loại 2, đường loại 3 của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm;

c) Đường loại 3: bao gồm các con đường thuộc các loại đường phố còn lại của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm.

2. Khoản 12. Thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân)

a) Đường loại 1: bao gồm các con đường thuộc đường loại 1 của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm;

b) Đường loại 2: bao gồm các con đường thuộc đường loại 2, đường loại 3 của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm;

c) Đường loại 3: bao gồm các con đường thuộc các loại đường phố còn lại của thị trấn theo quy định hiện hành của UBND tỉnh tại quyết định về việc công bố giá đất hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình) và thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân) căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2008/QĐ-UBND bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.738
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22