Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 06/1999/QĐ-UB về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 02/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Vêng
Ngày ban hành: 01/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2000/QĐ-UB

KonTum, ngày 01 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/1999/QĐ-UB NGÀY 27/02/1999 CỦA UBND TỈNH KONTUM VỀ QUI ĐỊNH TẠM THỜI MỨC ĐẤT NÔNG NGHIỆP GIAO CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM KINH TẾ TRANG TRẠI"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1994 và Nghị định số 85/1999/NĐ- CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25/12/1999 của HĐND tỉnh khoá VIII kỳ họp thứ nhất;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bãi bỏ quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại.

Điều 2: Đối với số diện tích đất của cán bộ, công chức được giao theo quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại đều phải chuyển sang hình thức thuê theo đúng qui định của Chính phủ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính , Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đối tượng có sử dụng đất nông nghiệp được giao theo quyết định 06 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- TT HĐND&UBND các H,TX
- Sở Địa chính
- Sở NN&PTNT
- Thanh Tra tỉnh
- Sở Tư Pháp
- Lưu VT-NC

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2000/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 06/1999/QĐ-UB về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.345
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33