Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2012 kèm theo Quyết định 38/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 16/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2011 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3 về giá các loại đất năm 2012;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11/TTr-STNMT ngày 13/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số vị trí tại phụ lục số 03 – Bảng giá đất huyện Điện Bàn ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tại Phụ lục số 03 – Bảng giá đất huyện Điện Bàn ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh ghi:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đơn vị hành chính/ Ranh giới đất

Khu vực

Vị trí

Đơn giá 2012

I

Xã Điện Thắng Bắc

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ Hoà Phước, Đà Nẵng tiếp giáp Trạm xăng dầu Điện Thắng Bắc

1

1

1.080.000

 

Đoạn từ giáp Trạm xăng dầu Điện Thắng Bắc đến tiếp giáp nhà ông Nguyễn Hồng Thanh

1

2

900.000

II

Xã Điện Thắng Trung

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp nhà ông Nguyễn Hồng Thanh đến giáp cầu Thanh Quýt

1

1

1.080.000

III

Xã Điện Thắng Nam

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

2

Đoạn từ giáp xã Điện Thắng Trung đến giáp xã Điện An

1

1

900.000

IV

Xã Điện An

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Thắng Nam đến giáp đường tránh Vĩnh Điện

1

2

900.000

 

Đoạn từ đường tránh Vĩnh Điện đến giáp cầu Vĩnh Điện mới( Đoạn thuộc địa phận xã Điện An)

1

3

200.000

2

Đường tránh Vĩnh Điện đến giáp cầu Giáp Ba

1

1

1.080.000

3

Đường ĐT 609

 

 

 

 

- Đoạn từ bến cát nhà ông Trịnh đến giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước)

2

1

345.000

V

Điện Minh

 

 

 

3

Đường ĐT 608

 

 

 

 

- Đoạn từ Điện Minh – đến giáp TT Vĩnh Điện

2

1

506.000

VI

Xã Điện Phương

 

 

 

4

Đường ĐT 608

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Nam Đông đến giáp xã Điện Minh

2

1

506.000

X

Xã Điện Dương

 

 

 

1

Đường ĐT 607B

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã ba Thống Nhất đến từ hết nhà bà Phạm Thị Hồng-giáp đường bê tông đi chùa Phổ Minh

1

3

990.000

 

Đoạn còn lại

1

4

633.000

2

Đường ĐT 603A-Du lịch ven biển

 

 

 

 

Đoạn từ phường Cẩm An-Hội An đến giáp xã Điện Ngọc

1

2

1.180.000

3

Các đường khác xã Điện Dương

 

 

 

 

Các đường trong khu bãi tắm Hà My

1

1

1.875.000

 

Đoạn từ đường Du lịch ven biển đến giáp khu du lịch Nam Hải- Điện Dương

1

5

660.000

XI

Xã Điện Nam Đông

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Hội An đến cống bà Hương

1

1

1.180.000

 

- Đoạn từ cống bà Hương đến hết xã Điện Nam Đông

1

2

1.000.000

2

Đường ĐT 607B

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư Thương Tín về phía Đông hết nhà Nguyễn Bè và về phía Tây đến giáp ngã ba Lai Nghi

1

4

792.000

 

- Các đoạn còn lại thuộc xã Điện Nam Đông

1

5

633.000

3

Đường ĐT 608

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba Lai Nghi đến giáp cổng chợ Lai Nghi

1

3

990.000

 

Đoạn từ giáp cổng chợ Lai Nghi đến giáp xã Điện Minh(Đoạn thuộc địa phận xã Điện Nam Đông)

1

6

506.000

XII

Xã Điện Nam Trung

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Thắng Nam- giáp đường tránh Vĩnh Điện

1

3

900.000

2

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

Đoạn hết trường Phan Ngọc Nhân đến giáp cống Kiều Tám

1

2

1.000.000

 

Đoạn từ cống Kiều Tám đến giáp xã Điện Nam Đông

1

1

1.180.000

3

Đường từ ĐT 607A (chợ Điện Nam Trung) về phía Đông-khoảng 150m đến hết nhà bà Tính và về phía Tây-khoảng 150m đến hết nhà bà Trích

1

3

491.000

XIII

Xã Điện Nam Bắc

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Ngọc đến giáp cống thuỷ lợi Điện Nam Bắc (Trạm bơm Cẩm Sa)

1

1

1.180.000

 

Đoạn từ giáp cống thuỷ lợi Điện Nam Bắc đến giáp cống Kiều Tám ( Điện Nam Trung)

1

2

1.000.000

2

Đường từ ĐT 607A vào đến cổng Khu công nghiệp Đ.Nam-Đ.Ngọc

1

2

1.000.000

XIV

Xã Điện Ngọc

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

Đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến giáp xã Điện Nam Bắc

1

2

1.180.000

2

Đường từ ĐT 607A vào đến cổng Khu công nghiệp Đ.Nam-Đ.Ngọc

1

3

1.000.000

3

Đường ĐT 603

 

 

 

 

Đoạn từ giáp đường QL1A đến giáp Cầu Tứ Câu

1

4

910.000

 

Đoạn từ giáp cầu Tứ Câu đến giáp kênh thuỷ lợi trạm bơm Tứ Câu

1

8

410.000

 

Đoạn từ giáp kênh thuỷ lợi trạm bơm Tứ Câu đến đường bê tông 1/5

1

6

518.000

 

Đoạn từ hết đường bê tông 1/5 đến hết trường Phạm Như Xương

1

5

648.000

 

Đoạn từ hết trường Phạm Như Xương đến ngã tư Điện Ngọc

1

4

910.000

 

Đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến giáp thành phố Đà Nẵng

1

1

1.300.000

4

Đường ĐT 603-Du lịch ven biển

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Dương đến giáp thành phố Đà Nẵng

1

2

1.180.000

XV

Xã Điện Phước

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

Đoạn từ giáp Thị trấn Vĩnh Điện đến giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước)

1

4

320.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước) đến hết trường Junko

1

3

368.000

 

- Đoạn từ hết trường Junko đến giáp cầu Bình Long

1

1

662.000

 

Đoạn từ cầu Bình Long đến giáp đường sắt

1

3

368.000

 

- Đoạn từ giáp đường sắt đến giáp xã Điện Thọ (Tràn thoát lũ)

1

2

552.000

XVI

Xã Điện Thọ

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Tràn thoát lũ đến giáp đường Võ Như Hưng

1

2

880.000

 

- Đoạn từ giáp đường Võ Như Hưng đến hết nhà thờ Tin Lành

1

1

1.050.000

 

- Đoạn từ nhà thờ Tin lành đến giáp xã Điện Hồng

1

4

380.000

2

Các đoạn đường trong chợ Điện Thọ

1

3

510.000

XVII

Xã Điện Hồng

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã ba Cẩm Lý: về phía Đông đến hết nhà ông Lê Văn Minh và về phía Tây đến hết nhà ông Nguyễn Văn Lang

1

1

610.000

 

Đoạn từ hết nhà ông Nguyễn Văn Lang đến giáp nhà ông Nguyễn Hữu Mân

1

3

390.000

 

Đoạn từ Chợ Lạc Thành về phía Đông hết nhà Nguyễn Hữu Mân và về phía Tây hết nhà bà Huỳnh Thị Đào

1

2

480.000

 

Đoạn từ hết nhà ông Lê Văn Minh đến giáp xã Điện Thọ

1

4

342.000

 

Đoạn từ hết nhà bà Huỳnh Thị Đào đến giáp thị trấn Ái Nghĩa

1

3

390.000

Nay điều chỉnh lại như sau:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đơn vị hành chính/ Ranh giới đất

Khu vực

Vị trí

Đơn giá 2012

I

Xã Điện Thắng Bắc

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ Hoà Phước, Đà Nẵng tiếp giáp Trạm xăng dầu Điện Thắng Bắc

1

1

900.000

 

Đoạn từ giáp Trạm xăng dầu Điện Thắng Bắc đến tiếp giáp nhà ông Nguyễn Hữu Lào

1

2

576.000

II

Xã Điện Thắng Trung

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp nhà ông Nguyễn Hữu Lào đến giáp cầu Thanh Quýt

1

1

640.000

III

Xã Điện Thắng Nam

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp cầu Thanh Quýt đến giáp đường lên chùa Châu Phong

1

1

640.000

 

Đoạn từ đường lên chùa Châu Phong đến giáp cầu Giếng trời đào

1

2

480.000

IV

Xã Điện An

 

 

 

1

Đường QL 1A

 

 

 

 

Đoạn từ giáp đường lên chùa Châu Phong- giáp Cầu Giếng trời đào

1

3

480.000

 

Đoạn từ giáp Cầu Giếng trời đào- giáp đường tránh Vĩnh Điện

1

2

640.000

 

Đoạn từ đường tránh Vĩnh Điện đến giáp cầu Vĩnh Điện mới( Đoạn thuộc địa phận xã Điện An)

1

5

200.000

3

Đường ĐT 609

 

 

 

 

Đoạn từ bến cát nhà ông Trịnh đến giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước)

1

4

256.000

V

Xã Điện Minh

 

 

 

3

Đường ĐT 608

 

 

 

 

Đoạn từ Điện Minh đến giáp Thị trấn Vĩnh Điện

1

3

368.000

VI

Xã Điện Phương

 

 

 

4

Đường ĐT 608

 

 

 

 

Đoạn từ giáp xã Điện Nam Đông đến giáp xã Điện Minh

1

3

240.000

X

Xã Điện Dương

 

 

 

1

Đường ĐT 607B

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã ba Thống Nhất đến hết cầu Nghĩa Tự

1

3

810.000

 

Đoạn từ hết cầu Nghĩa Tự đến hết nhà bà Phạm Thị Hồng

1

4

720.000

 

Đoạn từ chợ Điện Dương (Từ hết nhà bà Phạm Thị Hồng-giáp đường bê tông đi chùa Phổ Minh)

1

2

900.000

 

Các đoạn còn lại

1

6

480.000

2

Đường ĐT 603A-Du lịch ven biển

 

 

 

 

Đoạn từ Cẩm An-Hội An đến giáp xã Điện Ngọc

1

3

810.000

XI

Xã Điện Nam Đông

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Hội An đến cống bà Hương

1

1

900.000

 

- Đoạn từ cống bà Hương đến hết xã Điện Nam Đông

1

4

528.000

2

Đường ĐT 607B

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư Thương Tín về phía Đông hết nhà Nguyễn Bè và về phía Tây đến giáp ngã ba Lai Nghi

1

3

640.000

 

- Các đoạn còn lại thuộc xã Điện Nam Đông

1

5

480.000

3

Đường ĐT 608

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba Lai Nghi đến giáp cổng chợ Lai Nghi

1

2

768.000

 

- Đoạn từ giáp cổng chợ Lai Nghi đến giáp xã Điện Minh (Đoạn thuộc địa phận xã Điện Nam Đông)

1

6

240.000

XII

Xã Điện Nam Trung

 

 

 

1

Đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Cầu Giếng trời đào- giáp đường tránh Vĩnh Điện

1

1

640.000

2

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

- Đoạn hết trường Phan Ngọc Nhân đến giáp cống Kiều Tám

1

3

528.000

 

- Đoạn từ cống Kiều Tám đến hết nghĩa trang xã Điện Nam Trung

1

1

640.000

 

- Đoạn từ hết nghĩa trang (xã Điện Nam Trung) đến giáp xã Điện Nam Đông

1

2

576.000

XIII

Xã Điện Nam Bắc

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp xã Điện Ngọc đến giáp cống thuỷ lợi Điện Nam Bắc (Trạm bơm Cẩm Sa)

1

2

810.000

 

- Đoạn từ giáp cống thuỷ lợi Điện Nam Bắc đến hết trường Phan Ngọc Nhân

1

3

640.000

 

- Đoạn từ hết trường Phan Ngọc Nhân đến giáp cống Kiều Tám (Điện Nam Trung)

1

4

528.000

XIV

Xã Điện Ngọc

 

 

 

1

Đường ĐT 607A

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến giáp xã Điện Nam Bắc

1

2

810.000

3

Đường ĐT 603

 

 

 

 

- Đoạn từ QL1A đến giáp kênh thuỷ lợi trạm bơm Tứ Câu

1

6

304.000

 

- Đoạn từ giáp kênh thuỷ lợi trạm bơm Tứ Câu đến đường bê tông 1/5

1

5

408.000

 

- Đoạn từ hết đường bê tông 1/5 đến hết trường Phạm Như Xương

1

4

552.000

 

- Đoạn từ hết trường Phạm Như Xương đến ngã tư Điện Ngọc

1

3

720.000

 

- Đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến giáp thành phố Đà Nẵng

1

2

810.000

4

Đường ĐT 603-Du lịch ven biển

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp xã Điện Dương đến giáp thành phố Đà Nẵng

1

2

810.000

XV

Xã Điện Phước

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Điện đến giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước)

1

5

256.000

 

Đoạn từ giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước) đến hết trường Junko

1

4

320.000

 

Đoạn từ hết trường Junko đến giáp cầu Bình Long

1

1

576.000

 

Đoạn từ Cầu Bình Long đến hết nhà ông Tư Phòng

1

4

320.000

 

Đoạn từ hết nhà ông Tư Phòng đến hết nhà thờ tộc Võ

1

3

336.000

 

Đoạn từ hết Nhà thờ tộc Võ đến hết nhà ông Mai Tấn Triển

1

5

256.000

 

Đoạn từ hết nhà ông Mai Tấn Triển đến giáp đường sắt

1

3

336.000

 

Đoạn từ giáp đường sắt đến giáp xã Điện Thọ (Tràn thoát lũ)

1

2

480.000

XVI

Xã Điện Thọ

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

- Đoạn từ giáp Tràn thoát lũ đến giáp đường Võ Như Hưng

1

2

765.000

 

- Đoạn từ giáp đường Võ Như Hưng đến hết nhà thờ Tin Lành

1

1

945.000

 

- Đoạn từ nhà thờ Tin lành đến giáp xã Điện Hồng

1

3

304.000

XVII

Xã Điện Hồng

 

 

 

1

Đường ĐT 609

 

 

 

 

Đoạn từ Ngã ba Cẩm Lý: về phía Tây đến hết nhà ông Hoàng Bùi Khanh và về phía Đông đến hết nhà ông Phạm Dũng

1

1

408.000

 

Đoạn từ hết nhà ông Hoàng Bùi Khanh đến hết UBND xã Điện Hồng

1

3

256.000

 

Đoạn từ chợ Lạc Thành về phía Đông đến hết nhà Phạm Tiến và về phía Tây đến hết nhà bà Nguyễn Thị Chiến

1

2

352.000

 

Các đoạn còn lại

1

4

240.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành; những nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2012/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2012 kèm theo Quyết định 38/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.647
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122