Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Order No. 06/2001/L-CTN of July 12, 2001, on the promulgation of Law

Số hiệu: 06/2001/L-CTN Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 12/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

CHỦ TỊCH NƯC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 06/2001/ L-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn  c vào  Điu  103  và  Điu  106  của  Hiến  pháp  nưc  Cộng  hòa  xã  hội  chủ  nghĩa  Vit Nam;
Căn c vào Điu 78 của Luật T chc Quốc hội ;
Căn c vào Điu 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp Luật,

NAY CÔNG B:

Lut sa đi, b sung mt s Điu của Lut Đt đai

Đã đưc Quc hi nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam Khóa X, kỳ hp th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

 

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 06/2001/L-CTN

Hanoi, July 12, 2001

 

ORDER

ON THE PROMULGATION OF LAW

THE STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 103 and 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Article 78 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 50 of the Law on the Promulgation of Legal Documents,

HEREBY PROMULGATES:

The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Land Law,

which was passed by the X th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 29, 2001.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Order No. 06/2001/L-CTN of July 12, 2001, on the promulgation of Law

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251