Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 2019 về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 694/NQ-UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 10/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ THÀNH LẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CẤP XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 78/TTr-CP, 80/TTr-CP và 82/TTr-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2287/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung, Xuân Thạnh và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1. Điều chỉnh địa gii hành chính các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và Xuân Thạnh thuộc huyện Thống Nhất:

a) Điều chỉnh 4,69 km2 diện tích tự nhiên và 13.692 người của xã Bàu Hàm 2 vào xã Xuân Thạnh;

b) Điều chỉnh 5,43 km2 diện tích tnhiên và 2.300 người của xã Bàu Hàm 2 vào xã Hưng Lộc;

c) Điều chỉnh 14,07 km2 diện tích tự nhiên và 42 người của xã Xuân Thạnh vào xã Bàu Hàm 2;

d) Điều chỉnh 8,79 km2 diện tích tự nhiên và 4.266 người của xã Xuân Thạnh vào xã Hưng Lộc;

đ) Điều chỉnh 5,97 km2 diện tích tự nhiên và 2.974 người của xã Quang Trung vào xã Bàu Hàm 2.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và Xuân Thạnh thuộc huyện Thống Nhất:

a) Xã Bàu Hàm 2 có 30,11 km2 diện tích tự nhiên, dân số 10.739 người.

Địa giới hành chính xã Bàu Hàm 2: Đông giáp thành phố Long Khánh; Tây giáp huyện Trảng Bom; Nam giáp thị trấn Dầu Giây và xã Hưng Lộc; Bắc giáp xã Quang Trung và xã Xuân Thiện;

b) Xã Hưng Lộc có 35,13 km2 diện tích tự nhiên, dân số 18.912 người.

Địa giới hành chính xã Hưng Lộc: Đông giáp thành phố Long Khánh; Tây giáp huyện Trảng Bom, Nam giáp xã Lộ 25 và huyện Cẩm Mỹ, Bắc giáp thị trấn Dầu Giây và xã Bàu Hàm 2;

c) Xã Quang Trung có 30,48 km2 diện tích tự nhiên, dân số 23.283 người.

Địa giới hành chính xã Quang Trung: Đông giáp xã Xuân Thiện; Tây giáp huyện Trảng Bom; Nam giáp xã Bàu Hàm 2; Bắc giáp xã Gia Kiệm;

d) Xã Xuân Thạnh có 14,14 km2 diện tích tự nhiên, dân số 23.309 người.

3. Thành lập thị trấn Dầu Giây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Địa giới hành chính thị trấn Dầu Giây: Đông và Bắc giáp xã Bàu Hàm 2; Tây và Nam giáp xã Hưng Lộc.

4. Sau khi thành lập thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Điều 2. Thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1. Thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch trên cơ sở toàn bộ 18,83 km2 diện tích tự nhiên, dân số 38.645 người của xã Hiệp Phước.

Địa giới hành chính thị trấn Hiệp Phước: Đông giáp huyện Long Thành; Tây giáp xã Long Tân và xã Phú Hội; Nam giáp xã Long Thọ và xã Phước An; Bắc giáp xã Phước Thiền.

2. Sau khi thành lập thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 01 thị trấn.

Điều 3. Thành lập 06 phường An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1. Thành lập phường An Hòa thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sở toàn bộ 9,21 km2 diện tích tự nhiên, dân số 22.925 người của xã An Hòa.

Địa giới hành chính phường An Hòa: Đông giáp phường Phước Tân; Tây và Bc giáp phường Long Bình Tân; Nam giáp xã Long Hưng.

2. Thành lập phường Hiệp Hòa thuộc thành phBiên Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,97 km2 diện tích tự nhiên, dân số 15.468 người của xã Hiệp Hòa.

Địa giới hành chính phường Hiệp Hòa: Đông giáp phường An Bình và phường Bình Đa; Tây giáp phường Quyết Thắng và phường Bửu Hòa; Nam giáp phường Tân Vạn; Bắc giáp các phường Thống Nhất, Tân Mai và Tam Hiệp.

3. Thành lập phường Hóa An thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,85 km2 diện tích tự nhiên, dân số 33.099 người của xã Hóa An.

Địa giới hành chính phường Hóa An: Đông giáp phường Bửu Hòa: Tây giáp phường Tân Hạnh và tỉnh Bình Dương; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Bắc giáp các phường Bửu Long, Hòa Bình và Thanh Bình.

4. Thành lập phường Phước Tân thuộc thành phBiên Hòa trên cơ sở toàn bộ 42,77 km2 diện tích tự nhiên, dân số 52.602 người của xã Phước Tân.

Địa giới hành chính phường Phước Tân: Đông giáp phường Tam Phước và huyện Trảng Bom; Tây giáp xã Long Hưng, phường An Hòa và phường Long Bình; Nam giáp phường Tam Phước và xã Long Hưng; Bắc giáp huyện Trảng Bom.

5. Thành lập phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sở toàn bộ 45,10 km2 diện tích tự nhiên, dân số 53.731 người của xã Tam Phước.

Địa giới hành chính phường Tam Phước: Đông giáp huyện Trảng Bom và huyện Long Thành; Tây giáp xã Long Hưng; Nam giáp huyện Long Thành; Bắc giáp phường Phước Tân và huyện Trảng Bom.

6. Thành lập phường Tân Hạnh thuộc thành phố Biên Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,06 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.407 người của xã Tân Hạnh.

Địa giới hành chính phường Tân Hạnh: Đông giáp sông Đồng Nai; Tây và Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Nam giáp phường Hóa An.

7. Sau khi thành lập 06 phường An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 01 xã.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Đng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 02 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 122 xã, 40 phường và 08 thị trấn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hiệp Phước, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước, Tân Hạnh và Xuân Thạnh phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN
;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai;
- Tổng cục Thống kê;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 36006

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 694/NQ-UBTVQH14

Hanoi, May 10, 2019

 

RESOLUTION

ON AMENDMENTS TO ADMINISTRATIVE DIVISIONS AND ESTABLISHMENT OF SOME COMMUNE-LEVEL URBAN ADMINISTRATIVE UNITS OF DONG NAI

STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Local Government Organization No. 77/2015/QH13;

Pursuant to the Resolution No. 1211/2016/UBTVQH13 dated May 25, 2016 by the Standing Committee of the National Assembly on administrative unit standards and administrative unit classification;

At the request of the Government in Proposals No. 78/TTr-CP, 80/TTr-CP and 82/TTr-CP dated March 20, 2019 and Inspect Report No. 2287/BC-UBPL14 dated May 07, 2019 by the Committee on Laws,

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Amendments to administrative divisions of Bau Ham 2, Hung Loc, Quang Trung and Xuan Thanh communes in Thong Nhat district:

a) 4,69 km2 of land area and 13.692 residents of Bau Ham 2 commune shall be allocated to Xuan Thanh commune;

b) 5,43 km2of land area and 2.300 residents of Bau Ham 2 commune shall be allocated to Hung Loc commune;

c) 14,07 km2of land area and 42 residents of Xuan Thanh commune shall be allocated to Bau Ham 2 commune;

d) 8,79 km2 of land area and 4.266 residents of Xuan Thanh commune shall be allocated to Hung Loc commune;

dd) 5,97 km2 of land area and 2.974 residents of Quang Trung commune shall be allocated to Bau Ham 2 commune.

2. After administrative divisions of Bau Ham 2, Hung Loc, Quang Trung and Xuan Thanh communes in Thong Nhat district are amended:

a) Bau Ham 2 commune shall have 30,11 km2 of land area and 10.739 residents.

Bau Ham 2 commune borders Long Khanh city to the East; Trang Bom district to the West; Dau Giay town and Hung Loc commune to the South; and Quang Trung commune and Xuan Thien commune to the North;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hung Loc commune borders Long Khanh city to the East; Trang Bom district to the West; Lo 25 commune and Cam My district to the South; and Dau Giay town and Bau Ham 2 commune to the North;

c) Quang Trung commune shall have 30,48 km2 of land area and 23.283 residents.

Quang Trung commune borders Xuan Thien commune to the East; Trang Bom district to the West; Bau Ham 2 commune to the South; and Gia Kiem commune to the North;

d) Xuan Thanh commune shall have 14,14 km2 of land area and 23.309 residents.

3. Dau Giay town shall be established with all of the land area and residents of Xuan Thanh commune after administrative divisions are amended.

Dau Giay town borders Bau Ham 2 commune to the East and North and Hung Loc commune to the West and South.

4. After Dau Giay town is established, Thong Nhat district shall have 10 commune-level administrative units, including 09 communes and 01 town.

Article 2. Establishment of Hiep Phuoc town in Nhon Trach district, Dong Nai

1. Hiep Phuoc town shall be established in Nhon Trach district with all of 18,83 km2 of land area and 38.645 residents of Hiep Phuoc commune.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After Hiep Phuoc town is established, Nhon Trach district shall have 12 commune-level administrative units, including 11 communes and 01 town.

Article 3. Establishment of An Hoa, Hiep Hoa, Hoa An, Phuoc Tan, Tam Phuoc and Tan Hanh wards in Bien Hoa city, Dong Nai

1. An Hoa ward shall be established in Bien Hoa city with all of 9,21 km2 of land area and 22.925 residents of An Hoa commune.

An Hoa ward borders Phuoc Tan ward to the East; Long Binh Tan ward to the West and North; and Long Hung commune to the South.

2. Hiep Hoa ward shall be established in Bien Hoa city with all of 6,97 km2 of land area and 15.468 residents of Hiep Hoa commune.

Hiep Hoa ward borders An Binh ward and Binh Da ward to the East; Quyet Thang ward and Buu Hoa ward to the West; Tan Van ward to the South; and Thong Nhat, Tan Mai and Tam Hiep wards to the North.

3. Hoa An ward shall be established in Bien Hoa city with all of 6,85 km2 of land area and 33.099 residents of Hoa An commune.

Hoa An ward borders Buu Hoa ward to the East; Tan Hanh ward and Binh Duong province to the West; Binh Duong province to the South; and Buu Long, Hoa Binh and Thanh Binh wards to the North.

4. Phuoc Tan ward shall be established in Bien Hoa city with all of 42,77 km2 of land area and 52.602 residents of Phuoc Tan commune.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Tam Phuoc ward shall be established in Bien Hoa city with all of 45,10 km2 of land area and 53.731 residents of Tam Phuoc commune.

Tam Phuoc ward borders Trang Bom district and Long Thanh district to the East; Long Hung commune to the West; Long Thanh district to the South; and Phuoc Tan ward and Trang Bom district to the North.

6. Tan Hanh ward shall be established in Bien Hoa city with all of 6,06 km2 of land area and 9.407 residents of Tan Hanh commune.

Tan Hanh ward borders Dong Nai river to the East; Binh Duong province to the West and North; and Hoa An ward to the South.

7. After An Hoa, Hiep Hoa, Hoa An, Phuoc Tan, Tam Phuoc and Tan Hanh wards are established, Bien Hoa city shall have 30 commune-level administrative units, including 29 wards and 01 commune.

Article 4. Effect

1. This Resolution comes into force from July 01, 2019.

2. Starting from the entry into force of this Resolution, Dong Nai shall have 11 district-level administrative units, including 09 districts and 02 cities; and 170 commune-level administrative units, including 122 communes, 40 wards and 08 towns.

Article 5. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regulatory bodies, organizations and units whose names are related to the names of An Hoa, Hiep Hoa, Hiep Phuoc, Hoa An, Phuoc Tan, Tam Phuoc, Tan Hanh and Xuan Thanh communes must change their names in accordance with the names provided for in this Resolution before this Resolution’s entry into force.

 

 

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRWOMAN
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10/05/2019 điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.310

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!