Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 46/2004/NQ-HĐ về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố hồ chí minh đến năm 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 46/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 09/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2004/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 01 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2004 QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo tờ trình số 6834/UB-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành thành phố về qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, phát biểu thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 14- Khóa VI từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 năm 2004

QUYẾT NGHỊ

Tán thành báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về tình hình sử dụng đất năm 2003, kế hoạch sử dụng đất năm 2004 và qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

1. về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2003:

Thống nhất với đánh giá và nhận định của ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2003: hiệu lực và hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2003 thấp như: đất chuyên dùng chỉ đạt 62%, đất công nghiệp 64%, đất đô thị 57,3%.

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố diễn ra khá nhanh nhu cầu về nhà ở, sản xuất kinh doanh tăng…Vì vậy, tình trạng sang nhượng, lấn chiếm đất công, san lấp kênh rạch, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng không phép và trái phép diễn ra ngày càng phức tạp do công tác qui hoạch chi tiết tại các địa bàn đô thị hóa chưa được thực hiện; công tác quản lí Nhà nước không theo kịp, bên cạnh đó có sự tiếp tay của một số cán bộ, nhân viên Nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố cần sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp tích cực và hiệu quả kế hoạch sử dụng đất cho năm sau.

2. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2004:

Chấp thuận kế hoạch sử dụng đất năm 2004 và có biện pháp tổ chức thực hiện như báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phải bổ sung những biện pháp hiệu lực hơn. Việc xây dựng qui chế quản lí, kiểm kê, khai thác đất công có hiệu quả. Xác định quỹ đất dôi ra để bán đấu giá, thu nghĩa vụ tài chính, kiên quyết thu hồi đất đã giao cho các dự án triển khai không đúng hạn, sử dụng đất không đúng mục đích; qui định chỉ giới đường sông, đường bộ, tĩnh không… Cấm và xử lí nghiêm việc san lấp kênh, rạch, lấn chiếm đất đối với tổ chức vá cá nhân vi phạm.

3. Về qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010:

Đây là công việc rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố hiện nay và lâu dài, Hội đồng nhân dân thành phố thấy còn một số nội dung cần phải cân nhắc xem xét thêm, nhưng sau khi nghe ủy ban nhân dân thành phố giải trình bổ sung, Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua trên tổng thể qui hoạch.

Giao trách nhiệm cho ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh cho thống nhất về số liệu, đánh giá đúng mức về phát triển dân số, kinh tế xã hội để làm cơ sở cân đối việc sử dụng đất khoa học và hợp lí, có tính khả thi cao nhằm thực hiện tốt công tác qui hoạch của thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện qui hoạch được duyệt, để đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với tình hình mới, ủy ban nhân dân thành phố báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:

- UB Th­ường vụ Quốc hội
- VP Quốc hội
- VP Chủ tịch nư­ớc
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ.
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP
- Th­ường trực Thành ủy
- Thư­ờng trực HĐND TP
- Thư­ờng trực UBND TP
- Thường trực UB MTTQ TP
- Đại biểu HĐND TP
- VP Thành ủy
- VP HĐND- UBND TP
- Liên đoàn lao động TP, Thành đoàn TP
- Hội Nông dân TP, Hội Phụ nữ TP.
- Hội Cựu chiến binh TP, Hội Nhà báo, Hội Luật gia,
LH Hội KHKT, Hiệp Hội Công th­ương.
- Thủ tr­ưởng các sở-ban- ngành TP
- Chủ tịch HĐND và UBND quận -huyện
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP
- Lư­u HC - Lư­u TH-HĐ (14b)

TM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Văn Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 46/2004/NQ-HĐ về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố hồ chí minh đến năm 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112