Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND Bảng giá đất 5 năm tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 20/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 5 NĂM (2020-2024)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024) (kèm theo Bảng giá đất chi tiết của từng loại đất).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

PHỤ LỤC 1

GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 05 NĂM (2020-2024)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

Tên đường, đoạn đường

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

I

Thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

A

Các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Đô thị loại II)

 

 

 

 

1

Đại Lộ Hùng Vương

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Nguyễn Công Trứ

9.000

6.300

4.500

2.700

-

Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến Trần Hưng Đạo

17.000

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huệ

25.000

17.000

11.000

6.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú

23.000

16.000

9.000

5.000

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Hữu Thọ

20.000

14.000

8.000

4.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Đài

17.000

11.000

7.000

4.000

2

Đại Lộ Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

-

Đoạn từ bắc cầu Sông Chùa đến Trần Hưng Đạo

12.000

9.000

6.000

3.000

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ranh giới phường 8 và phường 9

16.000

11.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ ranh giới phường 8 và phường 9 đến ranh giới phường 9 và xã Bình Kiến

13.000

10.000

6.000

3.000

-

Đoạn đường phía Tây từ đường Trần Phú đến hết Cửa hàng bia đối chứng 2 của Nhà máy bia Sài Gòn

10.000

 

 

 

3

Đường An Dương Vương

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trường Chinh đến đại lộ Hùng Vương

12.000

 

 

 

-

Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường quy hoạch phía Tây rộng 16m

10.000

 

 

 

4

Đường Bà Huyện Thanh Quan (Đường số 11 cũ)

6.000

4.000

3.000

2.000

5

Đường Bà Triệu

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Huệ

10.000

7.000

5.000

3.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú

12.000

8.400

6.000

3.500

6

Đường Bạch Đằng

 

 

 

 

-

Đoạn từ Cảng cá phường 6 đến đường Lê Duẩn

9.000

6.000

4.000

3.000

-

Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Phan Đình Phùng

10.000

7.000

5.000

3.000

-

Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

9.000

6.000

4.000

3.000

7

Đường Cần Vương: Đoạn từ đường Lê Thành Phương đến Nguyễn Thái Học

10.000

 

 

 

8

Đường Cao Thắng

12.000

8.500

6.000

3.500

9

Đường Chi Lăng: Đoạn từ đường Trần Hào đến đường An Dương Vương

8.000

 

 

 

10

Đường Chí Linh: Đoạn từ đường Trần Hào đến đường An Dương Vương

8.000

 

 

 

11

Đường Chu Mạnh Trinh

8.000

6.000

4.000

2.000

12

Đường Chu Văn An

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường nội bộ 6m

12.000

8.500

6.000

3.500

-

Đoạn từ đường nội bộ 6m đến giáp sân vận động

8.500

6.000

4.200

2.500

13

Đường Đào Tấn (Đường quy hoạch số 1 thuộc Khu dân cư phía đông: Đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Trần Phú cũ)

8.000

 

 

 

14

Đường Điện Biên Phủ

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến Đại lộ Hùng Vương

15.000

10.000

7.000

5.000

-

Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Trãi (Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường NB4 cũ)

18.000

14.000

10.000

6.000

15

Đường Độc Lập

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Hữu Thọ

12.000

8.000

5.000

3.000

-

Đoạn còn lại

10.000

6.000

3.000

1.500

16

Đường Đồng Khởi

12.000

9.000

6.000

4.000

17

Đường Duy Tân

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Trần Hưng Đạo

16.000

11.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Huệ cũ và đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ cũ - Gộp đoạn)

18.000

13.000

9.000

6.000

18

Đường Hà Huy Tập

9.000

 

 

 

19

Đường Hai Bà Trưng

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường nội bộ Khu dân cư Rạch Bầu Hạ

10.000

7.000

5.000

3.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ

12.000

 

 

 

20

Đường Hàm Nghi: Đoạn từ đường nội bộ phía Đông công viên Nguyễn Huệ đến đường Lê Trung Kiên

7.000

5.000

3.500

2.500

21

Đường Hồ Xuân Hương

7.000

5.000

3.500

2.500

22

Đường Hoàng Diệu

10.000

7.000

5.000

3.000

23

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Văn Sở (Đoạn từ đường Hùng Vương đến Tuyến đường bao phía Tây khu dân cư Hưng Phú cũ)

14.000

10.000

7.000

4.000

24

Đường Huyền Trân Công Chúa

7.000

5.000

3.000

2.000

25

Đường Huỳnh Thúc Kháng

10.000

7.000

5.000

3.000

26

Đường Lê Đài. Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Hà Huy Tập

7.000

 

 

 

27

Đường Lê Duẩn

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Trần Phú

16.000

12.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Hữu Thọ

13.000

10.000

7.000

4.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến ranh giới phường 9 và xã Bình Kiến

11.000

8.000

5.000

3.000

28

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trường Chinh

13.000

10.000

7.000

4.000

-

Đoạn từ đường Trường Chinh đến đại lộ Hùng Vương

8.000

6.000

4.000

2.500

29

Đường Lê Lai

9.000

 

 

 

30

Đường Lê Lợi

 

 

 

 

-

Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Duy Tân

20.000

12.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Duy Tân - đường Phan Đình Phùng

23.000

13.000

9.000

5.000

-

Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

14.000

8.000

6.000

4.000

31

Đường Lê Quý Đôn

9.000

6.500

4.500

3.000

32

Đường Lê Thành Phương

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú

16.000

10.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

14.000

9.000

6.000

4.000

33

Đường Lê Thánh Tôn

15.000

10.000

7.000

4.000

34

Đường Lê Trung Kiên

 

 

 

 

-

Đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường Tản Đà

10.000

7.000

4.000

2.000

-

Đoạn từ đường Tản Đà đến đường Trần Phú

15.000

11.000

7.000

4.000

35

Đường Lương Tấn Thịnh (toàn tuyến)

13.000

10.000

8.000

4.000

36

Đường Lương Thế Vinh (toàn tuyến)

5.000

 

 

 

37

Đường Lương Văn Chánh

 

 

 

 

-

Đoạn từ phía Nam Trung tâm vòng tay ấm Thành phố đến đường Trần Hưng Đạo

12.000

8.000

6.000

4.000

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Huệ

15.000

11.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ

14.000

 

 

 

38

Đường Lưu Văn Liêu: Đoạn từ đường Chí Linh đến đường Chi Lăng

8.000

 

 

 

39

Đường Lý Thái Tổ

10.000

7.000

5.000

3.000

40

Đường Lý Thường Kiệt

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Lê Duẩn đến giáp đoạn đã đầu tư hạ tầng (Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trường Chinh cũ)

6.000

4.000

3.000

2.000

-

Đoạn đã đầu tư hạ tầng đến giáp rạch Bầu Hạ (Đoạn từ đường Trường Chinh đến đại lộ Hùng Vương cũ)

11.000

7.000

5.000

3.000

-

Đoạn từ đường Duy Tân đến hết đoạn đã đầu tư hạ tầng (Đoạn từ đường Duy Tân đến đường Lương Văn Chánh cũ)

11.000

7.000

5.000

3.000

41

Đường Lý Tự Trọng

15.000

10.000

7.000

4.000

42

Đường Mai Xuân Thưởng

11.000

8.000

5.000

3.000

43

Đường Mậu Thân

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Cầu Chùa Hồ Sơn cũ)

12.000

9.000

6.000

4.000

-

Đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến ngã năm đường đi phường 8, Ninh Tịnh (Đoạn từ Cầu Chùa Hồ Sơn đến ngã năm đường đi phường 8, Ninh Tịnh cũ)

6.000

4.000

3.000

2.000

-

Đoạn từ ngã năm đường đi phường 8, Ninh Tịnh đến giáp xã Bình Kiến

7.000

4.000

3.000

2.000

44

Đường N2 (từ đường Độc Lập đến đường Lê Duẩn)

7.000

 

 

 

45

Đường N3 (từ đường Độc Lập đến đại lộ Hùng Vương)

7.000

 

 

 

46

Đường NB 2 rộng 6m: (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ)

6.000

 

 

 

47

Đường NB 4 rộng 6m: (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ)

6.000

 

 

 

48

Đường NB 5 rộng 6m: (Đoạn từ đường Lương Văn Chánh đến đường Duy Tân)

6.000

 

 

 

49

Đường Ngô Quyền

 

 

 

 

-

Đoạn từ phía Nam nhà số 01 Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo

12.000

8.000

6.000

4.000

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi

16.000

12.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Huệ

14.000

11.000

8.000

6.000

50

Đường Ngô Văn Sở (Tuyến đường bao phía Tây khu dân cư Hưng Phú cũ)

14.000

10.000

7.000

4.000

51

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

10.000

7.000

5.000

3.000

52

Đường Nguyễn Chí Thanh

12.000

8.000

5.000

3.000

53

Đường Nguyễn Công Trứ

 

 

 

 

-

Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo (đối diện Bệnh Viện sản nhi) (Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đại lộ Hùng Vương cũ)

8.000

6.000

4.000

3.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đại lộ Hùng Vương (Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Trãi cũ)

10.000

6.000

4.000

3.000

-

Đoạn từ Ngã 5 đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trãi (Đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Hưng Đạo cũ)

11.000

6.000

4.000

3.000

54

Đường Nguyễn Đình Chiểu

12.000

8.000

5.000

3.000

55

Đường Nguyễn Du

11.000

7.000

5.000

3.000

56

Đường Nguyễn Đức Cảnh: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường quy hoạch 16m phía Tây Khu dân cư Bộ đội biên phòng

7.000

5.000

4.000

3.000

57

Đường Nguyễn Hào Sự: Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường An Dương Vương (Đoạn từ số nhà G-L13-30 đến đường An Dương Vương cũ và đoạn từ số nhà G-L13-30 đến đường Nguyễn Hữu Thọ cũ - Gộp đoạn)

10.000

 

 

 

58

Đường Nguyễn Hoa: Đoạn từ đường Chí Linh đến đường Chi Lăng

8.000

 

 

 

59

Đường Nguyễn Huệ

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến đường Trường Chinh

14.000

10.000

7.000

4.000

-

Đoạn từ đường Trường Chinh đến Lê Trung Kiên

21.000

12.000

8.000

5.000

60

Đường Nguyễn Hữu Thọ

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến tuyến đường bao phía tây Bệnh viện

13.500

10.000

7.000

5.000

-

Đoạn từ tuyến đường bao phía Tây Bệnh viện đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

8.000

6.000

4.000

3.000

61

Đường Nguyễn Mỹ: Đoạn từ đường Chi Linh đến đường Chi Lăng

8.000

 

 

 

62

Đường Nguyễn Thái Học

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Huệ

18.000

13.000

9.000

6.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú

16.000

11.000

8.000

5.000

63

Đường Nguyễn Thế Bảo: Đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Tố Hữu

6.000

 

 

 

64

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến đường Trường Chinh

12.000

9.000

6.000

4.000

-

Đoạn từ đường Trường Chinh đến đại lộ Hùng Vương

8.000

5.000

4.000

2.500

65

Đường Nguyễn Trãi

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Nguyễn Công Trứ

13.000

10.000

7.000

5.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Hưng Đạo

15.000

11.000

8.000

5.000

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Huệ (Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi cũ và đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Huệ cũ - Gộp đoạn)

18.000

14.000

9.000

6.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Điện Biên Phủ

16.000

 

 

 

-

Đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Thọ

14.000

 

 

 

66

Đường Nguyễn Trung Trực

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Bỉnh Khiêm

8.000

5.500

4.000

2.500

-

Đoạn còn lại

7.000

5.000

3.500

2.500

67

Đường Nguyễn Trường Tộ

8.000

6.000

4.000

2.000

68

Đường Nguyễn Văn Cừ (toàn tuyến)

12.000

9.000

6.000

4.000

69

Đường Nguyễn Văn Huyên

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Hữu Thọ (Đoạn từ đường Trần Phú đến đường quy hoạch rộng 20m (Phía Bắc Trường Đại học Phú Yên) cũ và đoạn đường quy hoạch rộng 20m (Phía Bắc Trường Đại học Phú Yên) đến đường Nguyễn Hữu Thọ cũ - Gộp đoạn)

13.000

 

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến ranh giới phường 9 và xã Bình Kiến (Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Trần Hào cũ và đoạn từ đường Trần Hào đến đến đường An Dương Vương cũ, đoạn từ An Dương Vương đến gianh giới phường 9 và xã Bình Kiến cũ - Gộp đoạn)

10.000

 

 

 

70

Đường Phạm Hồng Thái

10.000

7.000

5.000

3.000

71

Đường Phạm Ngọc Thạch

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến hết đoạn đã đầu tư hạ tầng (Đoạn từ đường Tố Hữu đến đường Nguyễn Hữu Thọ cũ)

9.000

6.000

4.000

3.000

-

Đoạn chưa đầu tư hạ tầng (Đoạn còn lại cũ)

4.000

2.500

1.500

1.000

72

Đường Phan Bội Châu

10.000

7.000

5.000

3.000

73

Đường Phan Đăng Lưu

10.000

7.000

5.000

3.000

74

Đường Phan Đình Phùng

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến hẻm số 6

8.000

6.000

4.000

2.000

-

Đoạn từ hẻm số 6 đến đường Tản Đà

10.000

7.000

5.000

3.000

-

Đoạn từ đường Tản Đà đến đường Nguyễn Huệ

16.000

8.000

5.000

3.000

75

Đường Phan Lưu Thanh

12.000

9.000

6.000

4.000

76

Đường phía Tây Bệnh viện Tỉnh

7.000

5.000

3.500

2.000

77

Đường Phù Đổng

9.000

 

 

 

79

Đường rộng 16m thuộc các lô B6, L thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết tuyến đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỷ lệ 1/2.000

7.000

 

 

 

80

Đường Tản Đà

10.000

6.000

4.000

3.000

81

Đường Tân Trào

8.000

 

 

 

82

Đường Tây Sơn (toàn tuyến)

6.000

 

 

 

83

Đường Thành Thái: Đoạn từ đường Duy Tân đến đường Lương Văn Chánh

10.000

6.000

4.000

3.000

84

Đường Tố Hữu: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Trần Suyền

10.000

8.000

6.000

4.000

85

Đường Trần Bình Trọng: Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Công Trứ

10.000

7.000

5.000

3.000

86

Đường Trần Cao Vân: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi

12.000

8.500

6.000

3.500

87

Đường Trần Hào

10.000

6.000

4.000

3.000

88

Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến đường Lê Duẩn

14.000

9.000

6.000

4.000

-

Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đại lộ Hùng Vương

18.000

10.000

7.000

5.000

-

Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Duy Tân

21.000

12.000

8.000

6.000

-

Đoạn từ đường Duy Tân đến đường Phan Đình Phùng

25.000

14.000

10.000

7.000

-

Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

20.000

12.000

8.000

6.000

89

Đường Trần Mai Ninh: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến nhà số 109/2 Chu Văn An

5.000

3.500

2.500

1.500

90

Đường Trần Nhật Duật: Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Công Trứ

9.000

6.500

4.500

3.000

91

Đường Trần Phú

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Độc Lập đến đường Lê Thành Phương (Đoạn từ đường Độc Lập đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cũ)

18.000

14.000

10.000

6.000

-

Đoạn từ đường Lê Thành Phương đến đường vành đai thành phố (Đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường vành đai thành phố cũ)

12.000

9.000

6.000

4.000

92

Đường Trần Quốc Toản: Đoạn từ đường Nguyễn Huệ - hẻm số 17 Lê Lợi

10.000

7.000

5.000

3.000

93

Đường Trần Quý Cáp

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Nguyễn Công Trứ

8.000

6.000

4.000

2.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Lê Lợi

10.000

7.000

5.000

3.000

94

Đường Trần Rịa: Đoạn từ đường Chí Linh đến đường Chi Lăng

8.000

 

 

 

95

Đường Trần Suyền

7.000

 

 

 

96

Đường Trường Chinh

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Lý Thái Tổ

8.000

 

 

 

-

Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Huệ

10.000

7.000

4.000

2.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Phù Đổng (Cổng KTX trường Cao đẳng nghề) cũ)

13.000

9.000

6.500

4.000

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến đường An Dương Vương (Đoạn từ đường Trần Hào đến đường An Dương Vương cũ)

7.000

 

 

 

97

Đường Trương Định (toàn tuyến)

4.000

 

 

 

98

Đường Văn Cao: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Ngọc Thạch

10.000

7.000

5.000

3.000

99

Đường vào Công ty cổ phần An Hưng

5.000

 

 

 

100

Đường Yersin

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Huệ

9.000

6.000

4.000

3.000

-

Đoạn từ đường Trần Phú đến cuối quán cà phê Thạch Tuyền

9.000

 

 

 

101

Khu vực cảng cá phường 6

8.000

6.000

4.000

2.500

102

Xã lộ 20

 

 

 

 

-

Đoạn từ Khu khoáng sản 5 đến cuối dốc Cây xanh

2.000

1.400

1.000

600

-

Đoạn từ cuối dốc Cây xanh đến giáp xã Hòa Kiến

1.400

1.000

700

500

103

Khu dân cư Cây Muồng

 

 

 

 

-

Đường Trần Huy Liệu (Trục đường rộng 12m cũ)

7.000

 

 

 

-

Trục đường rộng từ 6m - dưới 10m

5.000

 

 

 

104

Khu dân cư Công ty CPXD Phú Yên

 

 

 

 

-

Đường rộng 20m, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Chí Linh

9.000

 

 

 

-

Đường rộng 20m, đoạn từ đường Chi Lăng đến Nguyễn Văn Huyên

9.000

 

 

 

105

Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa (sau khi đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường Hoàng Văn Thụ

14.000

 

 

 

-

Đường Trần Suyền

8.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 20m

7.500

 

 

 

-

Đường N3 quy hoạch rộng 16m

7.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 16m

6.500

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 14m

6.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 12m

5.500

 

 

 

106

Khu dân cư FBS

 

 

 

 

-

Đường Trương Kiểm (Trục đường rộng 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Lê Văn Hưu (Trục đường rộng 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Võ Văn Tần (Trục đường rộng 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Huỳnh Nựu (Trục đường rộng 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Võ Văn Dũng (Trục đường rộng 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 13,5m còn lại

9.000

 

 

 

107

Khu dân cư Hưng Phú

 

 

 

 

-

Đường Nguyễn Côn (Trục đường 16m cũ)

11.000

 

 

 

-

Đường Trần Quang Diệu (Đoạn Trần Phú đến Hoàng Văn Thụ) (Trục đường 10 - 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Tô Hiến Thành (Trục đường 10 - 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

-

Đường Nguyễn Thiếp (Trục đường 10 - 13,5m cũ)

9.000

 

 

 

108

Khu dân cư Nghị Trần

 

 

 

 

-

Đường Đào Trí (Đường rộng 16m cũ)

8.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 10m

6.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 6m - dưới 10m

5.000

 

 

 

109

Khu dân cư Nguyễn Thái Học

 

 

 

 

-

Trục đường rộng 10m

9.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 6m

7.000

 

 

 

110

Khu dân cư Ninh Tịnh 1, 2, Bộ đội biên phòng (Đường rộng từ 6m-dưới 10m)

6.000

 

 

 

111

Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (Đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường Lý Nam Đế (Rộng 25m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên

9.000

 

 

 

-

Đường Lê Đài (Rộng 16m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên

7.500

 

 

 

-

Đường Lương Định Của (Rộng 16m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên

7.500

 

 

 

-

Đường Trần Nhân Tông (Rộng 25m): Đoạn từ đại lộ Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Huyên

9.000

 

 

 

-

Đường quy hoạch N rộng 12m

6.000

 

 

 

112

Khu dân cư phía Đông đường Hùng vương (đoạn từ đường N7B đến đường Trần Nhân Tông) (sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường Trường Chinh (rộng 20m): Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường rộng 16m

6.500

 

 

 

-

Đường Trần Nhân Tông (rộng 25m): Đoạn từ đường Nguyễn văn Huyên đến đường quy hoạch số 2 rộng 16m

9.000

 

 

 

-

Đường N7B (rộng 16m): Đoạn từ đường Nguyễn Văn Huyên đến đường quy hoạch số 2 rộng 16m

7.000

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 16m: Đoạn từ đường nguyễn Văn Huyên đến đường quy hoạch số 2 rộng 16m

7.000

 

 

 

-

Đường quy hoạch số 2 (rộng 16m): Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường N7B rộng 16m

7.000

 

 

 

-

Các tuyến đường nội bộ (rộng 6m): Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường N7B rộng 16m

5.000

 

 

 

113

Khu dân cư Rạch Bầu Hạ

 

 

 

 

-

Trục đường rộng 10m - dưới 16m

10.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 6m - dưới 10m

8.000

 

 

 

114

Khu dân cư số 2 dọc đường Trần Phú

 

 

 

 

-

Đường Tô Nào (Trục đường rộng 22,6m cũ)

12.000

 

 

 

-

Đường Tô Ngọc Trác (Các trục đường rộng 12m cũ)

8.000

 

 

 

-

Các trục đường rộng 8m và rộng 9m

7.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 6m

6.000

 

 

 

115

Khu đất 1,3ha phía Bắc Trung tâm thương mại Vincom Tuy Hòa-Phú Yên, Phường 7, thành phố Tuy Hòa: Các đường nội bộ rộng từ 10m đến 13,5m

12.000

 

 

 

116

Khu phố Điện Biên Phủ

 

 

 

 

-

Đường D1

10.000

 

 

 

-

Đường số 8A (đoạn từ Nguyễn Trãi-đường Điện Biên Phủ)

10.000

 

 

 

-

Các đường nội bộ rộng 5m

6.000

 

 

 

117

Khu Trung tâm Thương mại Vincom Tuy Hòa-Phú Yên, Phường 7, thành phố Tuy Hòa: Các đường nội bộ rộng từ 10m đến 13,5m

12.000

 

 

 

118

Khu dân cư tại 47 Nguyễn Trung Trực, Phường 8: Trục đường quy hoạch rộng 6m

5.000

 

 

 

119

Khu tái định cư các tuyến đường ngang dự mở tại phường 9, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường Lý Nam Đế rộng 25m (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1)

7.000

 

 

 

-

Đường Hà Huy Tập (Đoạn từ đường số D2 đến đường Lê Đài)

8.000

 

 

 

-

Đường Lê Đài (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1)

7.000

 

 

 

-

Đường Lương Định Của (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1)

6.000

 

 

 

-

Đường Nơ Trang Long rộng 13,5m (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1)

5.000

 

 

 

-

Đường số 01, đường D2 và các đường quy hoạch rộng 16m

6.000

 

 

 

120

Khu tái định cư dự án đường Điện Biên Phủ giai đoạn 2, 3 tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường Lê Đài (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường số 1)

7.000

 

 

 

-

Đường số 01 và đường quy hoạch rộng 16m

6.000

 

 

 

121

Khu tái định cư phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2, Phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường N2 (Rộng 42m) (Đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông)

10.000

 

 

 

-

Đường An Dương Vương (Đoạn từ đường số 01 đến đường N4)

8.000

 

 

 

-

Đường Lý Nam Đế (Đoạn từ đường số 1 đến đường N4)

7.000

 

 

 

-

Đường Trần Nhân Tông (Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường N2)

7.000

 

 

 

-

Đường Lê Đài (Đoạn từ đường số 1 đến đường N4)

7.000

 

 

 

-

Đường Lương Định Của (Đoạn từ đường số 1 đến đường N2)

6.000

 

 

 

-

Đường Hà Huy Tập (Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường D2)

8.000

 

 

 

-

Đường số 01, đường D2, đường D4, đường N3, đường N4 và các đường quy hoạch rộng 16m

6.000

 

 

 

-

Đường D5 và các đường quy hoạch rộng 12m

5.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 10m

4.000

 

 

 

122

Khu Tái định cư phường 9

 

 

 

 

-

Trục đường rộng 20m

7.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 16m

6.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 13m

6.000

 

 

 

-

Trục đường rộng 10m

5.000

 

 

 

123

Đất có mặt tiền tiếp giáp bến xe nội thành

10.000

 

 

 

B

Khu vực phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông (Đô thị loại II)

 

 

 

 

1

Quốc lộ 1: Đoạn từ ranh giới huyện Đông Hòa đến đại lộ Nguyễn Tất Thành (nút giao thông QL 1)

5.000

 

 

 

2

Đại lộ Hùng Vương: Đoạn qua địa bàn phường Phú Đông

6.000

4.000

3.000

2.000

3

Đại Lộ Nguyễn Tất Thành: Đoạn từ nút giao thông quốc lộ 1 đến Nam cầu Đà Rằng

5.000

3.000

2.000

1.000

4

Đường 27 tháng 7

3.800

2.400

2.000

1.200

5

Đường 3 tháng 2

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Thăng Long

5.000

3.500

2.500

1.500

-

Đoạn từ đường Thăng Long đến hẻm phía Nam Trường mầm non Phường Phú Thạnh

3.000

1.800

1.500

900

-

Đoạn từ hẻm phía Nam trường mầm non Phường Phú Thạnh đến đường sắt

2.000

1.400

1.000

600

6

Đường Bùi Thị Xuân: Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Võ Thị Sáu

2.500

1.800

1.200

800

7

Đường Cao Bá Quát

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu ông Đảm

2.000

1.400

1.000

600

-

Đoạn từ cầu ông Đảm đến giáp đường Trần Rến

1.500

1.000

700

500

8

Đường Chiến Thắng

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp xã Hòa Thành, Đông Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh

3.500

2.500

1.800

1.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến hết Khu dân cư chợ Phú Lâm

3.000

2.100

1.500

900

9

Đường Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Ngã 3 đồn biên phòng cũ

5.000

3.500

2.500

1.500

-

Đoạn từ ngã 3 Đồn biên phòng cũ đến cổng nhà máy đóng tàu

2.000

1.500

1.000

700

10

Đường Đoàn Thị Điểm: Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Chiến Thắng

4.000

2.800

2.000

1.200

11

Đường Đống Đa: Đoạn từ đường Trần Rến đến giáp cầu sắt Hòa Thành

2.000

1.400

1.000

600

12

Đường Kim Đồng: Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến bề tường phía Tây nghĩa trang liệt sĩ

2.500

1.700

1.200

700

13

Đường Lạc Long Quân: Đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Văn Linh

5.000

3.500

2.500

1.500

14

Đường Ngô Gia Tự

4.000

2.800

2.000

1.200

15

Đường Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Nguyễn Văn Linh

3.000

2.100

1.500

900

-

Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh-xã giáp Hòa Thành

2.000

1.400

1.000

600

16

Đường Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Võ Thị Sáu

3.000

2.100

1.500

900

-

Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết Khu nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

2.000

1.500

1.000

700

17

Đường Nguyễn Thị Định (Toàn tuyến)

4.000

2.800

2.000

1.200

18

Đường Nguyễn Văn Linh

8.000

5.000

3.000

2.000

19

Đường Phạm Đình Quy: Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Võ Thị Sáu

3.000

2.100

1.500

900

20

Đường Phạm Văn Đồng

 

 

 

 

-

Đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Nguyễn Thị Định

3.500

2.500

1.800

1.000

-

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến hết tuyến đường bê tông

2.500

1.700

1.200

700

21

Đường Phan Chu Trinh

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Võ Thị Sáu

2.500

1.800

1.200

800

-

Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết khu dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương

3.000

 

 

 

22

Đường Thăng Long

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến đường Trần Kiệt

5.000

3.500

2.500

1.500

-

Đoạn từ đường Trần Kiệt đến điểm giao đường sắt và đường 3 tháng 2

4.000

2.800

2.000

1.200

-

Đoạn từ giáp đường Sắt và đường 3 tháng 2 đến giáp xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa

2.000

1.400

1.000

600

23

Đường Trần Kiệt

4.000

2.800

2.000

1.200

24

Đường Trần Rến (Toàn tuyến)

3.000

2.100

1.500

900

25

Đường Võ Thị Sáu: Đoạn từ đường Thăng Long đến Đại lộ Hùng Vương

4.000

2.800

2.000

1.200

26

Đường Yết Kiêu

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Đại lộ Hùng Vương

2.000

1.400

1.000

600

-

Đoạn Đại lộ Hùng Vương đến đường Đinh Tiên Hoàng

1.500

1.000

700

500

27

Khép kín khu dân cư tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng)

 

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

28

Khu dân cư cơ sở nhà hát nhân dân huyện Tuy Hòa và Khu tập thể huyện Đoàn Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Trục đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Trục đường quy hoạch rộng 7,5m

1.800

 

 

 

29

Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 42m

8.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 31m

7.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường N1 quy hoạch rộng 15,5m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 15,5m (trừ đường N1)

5.000

 

 

 

30

Khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (Sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường Phan Chu Trinh

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 42m

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Đường N2 và các đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

31

Khu dân cư phía Đông khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (Sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường Phan Chu Trinh

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 42m

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 10m

2.000

 

 

 

32

Khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà CBCS Công an tỉnh), tại khu phố 4, phường Phú Thanh, thành phố Tuy Hòa (Sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

33

Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 01 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường Phan Chu Trinh

6.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 20m

4.000

 

 

 

-

Các đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

34

Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01 và số 3), khu đất số 03 tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Tuyến đường Hùng Vương nối dài rộng 42m

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 20m

4.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12,5m

2.500

 

 

 

35

Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 2), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (Sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 42m

6.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

36

Khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 4), tại phường Phú Đông, Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa (Sau khi đã đầu tư hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường Phan Chu Trinh

6.000

 

 

 

-

Đường Trần Kiệt

5.500

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 20m

4.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Tuyến đường quy hoạch rộng 10m

2.000

 

 

 

37

Khu đất nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 10m

2.000

 

 

 

38

Khu đất nhà ở cho chiến sỹ lực lượng vũ trang Công an Tỉnh tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 25m

5.000

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 7m

1.800

 

 

 

39

Khu Khép kín KDC khu phố 4, Phường Phú Thạnh

2.000

 

 

 

40

Khu nhà ở cho cán bộ LLVT thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

-

Đường rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Đường rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Đường rộng 10m

2.000

 

 

 

41

Khu Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương tại phường Phú Đông (sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt)

 

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 42m (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Hồng Sơn)

6.000

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Các trục đường quy hoạch rộng 11m

2.400

 

 

 

42

Khu tái định cư phường Phú Đông

 

 

 

 

-

Đường rộng trên 25m

4.000

 

 

 

-

Đường Trần Khánh Dư (Trục đường rộng 20m - dưới 25m cũ)

3.500

 

 

 

-

Đường Trần Toại (Trục đường rộng 16m - dưới 20m cũ)

3.000

 

 

 

-

Đường Tô Hiệu (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Ngô Thì Nhậm (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Đoàn Khuê (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Đào Duy Từ (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Lê Vụ (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Phan Huy Chú (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Phùng Chí Kiên (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Ngô Sĩ Liên (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Cẩm Giàng(Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Tô Ngọc Vân(Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

-

Đường Bình Giang (Trục đường rộng 12m - dưới 16m cũ)

2.500

 

 

 

43

Khu tái định cư để di dời các hộ dân ảnh hưởng bởi triều cường tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

 

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 42m

6.000

 

 

 

-

Đường N1 và các đường quy hoạch rộng 20m

4.000

 

 

 

-

Đường N2 và các đường quy hoạch rộng 16m

3.000

 

 

 

-

Đường N3, đường N4, đường N5, đường N6, đường N7, đường N9, đường D2 và các đường quy hoạch rộng 12,5m

2.500

 

 

 

-

Đường N8, đường N10 và các đường quy hoạch rộng 9m

1.800

 

 

 

II

Thị xã Sông Cầu (Đô thị loại III gồm 4 phường: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Đài)

 

 

 

 

1

Quốc lộ 1

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp xã Xuân Phương đến Bắc cầu Lệ Uyên (Đoạn từ giáp ranh xã Xuân Phương đến giáp đường vào bãi rác thị xã Sông Cầu cũ)

2.500

1.500

1.000

600

-

Đoạn từ Nam cầu Lệ Uyên đến giao đường Phạm Văn Đồng (phía Bắc) (Đường vào bãi rác thị xã Sông Cầu đến giáp tuyến tránh Quốc lộ 1A (phía Bắc) cũ)

4.000

2.500

1.500

1.000

-

Đoạn từ giao đường Phạm Văn Đồng (phía Bắc) đến giáp chùa Long Quang (Đường tuyến tránh Quốc lộ 1, Đoạn từ đầu tuyến tránh (phía Bắc) đến giáp chùa Long Quang cũ)

2.500

1.500

1.000

600

-

Đoạn từ chùa Long Quang đến giao đường Phạm Văn Đồng (phía Nam)(Đường tuyến tránh Quốc lộ 1, Đoạn từ chùa Long Quang đến giáp ngã ba tuyến tránh Quốc lộ 1 (phía Nam))

1.500

1.000

700

400

-

Đoạn từ giao đường Phạm Văn Đồng (phía Nam) đến giáp Bắc cầu Huyện(Đoạn từ Nam tuyến tránh Quốc lộ 1 đến giáp Bắc cầu Huyện)

1.600

1.000

700

400

-

Đoạn từ Nam cầu Huyện đến đỉnh dốc Quýt (Nhà ông Nguyễn Ngọc Trạng) (Đoạn từ Nam cầu Huyện đến giáp Bắc chân dốc Quýt cũ)

1.800

1.200

800

500

-

Đoạn từ đỉnh dốc Quýt (Nhà ông Nguyễn Ngọc Trạng) đến giáp ranh xã Xuân Thọ 2 (Đoạn từ phía Bắc chân dốc Quýt đến giáp phía Nam chân dốc Quýt cũ)

1.500

1.000

700

400

-

Đoạn từ giáp ranh xã Xuân Thọ 2 đến đỉnh đèo Gành Đỏ (Cây xăng Hoàng Long) (Đoạn từ Nam chân dốc Quýt đến giáp Nam chân đèo Gành Đỏ cũ)

1.800

1.200

800

500

-

Đoạn từ đỉnh đèo Gành Đỏ (Cây xăng Hoàng Long) đến giáp cổng đường vào khu phố Bình Thạnh (trừ khu dân cư An Bình Thạnh đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật) (Đoạn từ phía Nam chân đèo Gành Đỏ đến giáp cổng đường vào khu phố Bình Thạnh cũ)

3.000

1.800

1.200

800

-

Đoạn từ Cổng khu phố Bình Thạnh đến giáp chân dốc Vườn Xoài (Hướng đi vào cầu gỗ) (Đoạn từ Cổng khu phố Bình Thạnh đến giáp ranh huyện Tuy An cũ – tách đoạn)

1.800

1.200

800

500

-

Đoạn từ chân dốc Vườn Xoài (Hướng đi vào cầu gỗ) đến giáp ranh huyện Tuy An(Đoạn từ Cổng khu phố Bình Thạnh đến giáp ranh huyện Tuy An cũ – tách đoạn)

1.200

800

500

300

2

Đường ĐT 642: Đoạn giáp Quốc lộ 1 đến ngã ba trong

1.000

700

500

300

3

Đường ĐT 644, đoạn từ Quốc lộ 1 đến giáp xã Xuân Lâm(Đường 1 tháng 4 - đoạn từ giáp tuyến tránh QL 1A đến giáp ranh xã Xuân Lâm cũ)

3.000

1.800

1.200

800

4

Đường 1 tháng 4

5.000

3.000

2.000

1.000

5

Đường Bùi Thị Xuân

3.500

2.000

1.500

1.000

6

Đường Đoàn Thị Điểm (Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Võ Thị Sáu cũ, Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp nhà ông Phạm Văn Cầu cũ – gộp đoạn)

4.500

2.700

1.800

1.000

7

Đường Hai Bà Trưng

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Nguyễn Huệ

6.500

4.000

2.500

1.500

-

Đoạn từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp trụ sở Công an thị xã

4.500

2.700

1.800

1.000

8

Đường Hoàng Hoa Thám

3.500

2.000

1.500

1.000

9

Đường Hùng Vương

4.000

2.500

1.500

1.000

10

Đường Kim Đồng

3.000

1.800

1.200

800

11

Đường Lê Duẩn

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến cầu Tam Giang 2 (Đoạn từ giáp dự án khu A&B đến cầu Tam Giang 2 cũ)

3.000

1.800

1.200

800

-

Đoạn từ cầu Tam Giang 2 đến giáp đập Đá Vải

1.800

1.200

800

500

12

Đường Lê Hồng Phong

 

 

 

 

-

Đoạn giáp đường Hoàng Hoa Thám đến giáp đường gom Quốc lộ 1

3.500

 

 

 

-

Đoạn còn lại

3.000

1.800

1.200

800

13

Đường Lê Lợi

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (Khu A) đến giáp đường Phạm Văn Đồng (Đoạn từ giáp dự án Khu A đến giáp đường Phan Bội Châu, Đoạn từ giáp đường Phan Bội Châu đến giáp đường Phạm Văn Đồng cũ – gộp đoạn)

5.500

3.200

2.200

1.200

-

Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp vòng xoay đường 1 tháng 4 (Đoạn còn lại cũ)

1.200

800

600

400

14

Đường Lê Thành Phương

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Lê Hồng Phong (Toàn tuyến cũ – tách đoạn)

4.500

2.700

1.800

1.000

-

Đoạn từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp tuyến tránh Quốc lộ 1(Toàn tuyến cũ – tách đoạn)

3.500

2.000

1.500

1.000

15

Đường Lê Văn Tám (khu dân cư nam Nguyễn Hồng Sơn)

3.000

 

 

 

16

Đường Lương Văn Chánh

4.000

2.500

1.500

1.000

17

Đường Lý Thường Kiệt

2.500

1.700

1.100

700

18

Đường Ngô Quyền

4.000

2.500

1.500

1.000

19

Đường Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

-

Đoạn giáp đường Phạm Văn Đồng đến Lăng Bà

5.000

3.000

2.000

1.000

-

Đoạn từ Lăng Bà đến cầu xi măng lên Mỹ Sơn (Trường Mẫu giáo Mỹ Thành)

2.000

1.500

1.000

600

-

Đoạn từ cầu xi măng lên Mỹ Sơn (Trường Mẫu giáo Mỹ Thành) đến giáp quốc lộ 1

2.500

1.700

1.100

700

20

Đường Nguyễn Huệ

5.500

3.200

2.200

1.200

21

Đường Nguyễn Văn Linh

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng đến giáp Quốc lộ 1

3.000

1.800

1.200

800

-

Đoạn giáp Quốc lộ 1 đến đập Đá Vải

1.800

1.200

800

500

22

Đường Nguyễn Viết Xuân

2.000

 

 

 

23

Đường Phạm Văn Đồng

 

 

 

 

-

Đoạn từ giáp Quốc lộ 1 (phía Bắc) đến phía Bắc cầu Tam Giang cũ (Đoạn từ giáp tuyến tránh Quốc lộ 1 đến phía Bắc cầu Tam Giang cũ cũ)

6.500

4.000

2.500

1.500

-

Đoạn từ Nam cầu Tam Giang cũ đến bắc cầu vượt

5.000

3.000

2.000

1.000

-

Đoạn từ Nam cầu vượt đến dốc Găng (Nhà ông Trịnh Minh Hoài)(Đoạn từ Nam cầu vượt đến đỉnh dốc Găng (giáp đường bê tông lên Cao Phong) cũ)

3.000

1.800

1.200

800

-

Đoạn từ dốc Găng (Nhà ông Trịnh Minh Hoài) đến giáp Quốc lộ 1 (phía Nam) (Đoạn từ đỉnh dốc Găng (giáp đường bê tông lên Cao Phong) đến giáp Nam tuyến tránh Quốc lộ 1 cũ)

1.000

700

500

300

24

Đường Phan Bội Châu

3.500

2.000

1.500

1.000

25

Đường Phan Chu Trinh (Đường quy hoạch 6- 2)

2.500

1.700

1.100

700

26

Đường Phan Đình Phùng

3.500

2.000

1.500

1.000

27

Đường Tô Hiến Thành

2.700

 

 

 

28

Đường Trần Bình Trọng

4.000

2.500

1.500

1.000

29

Đường Trần Hưng Đạo

4.500

2.700

1.800

1.000

30

Đường Trần Quốc Toản (Đường quy hoạch 6-3)

2.500

1.700

1.100

700

31

Đường Triệu Thị Trinh (Đường quy hoạch 6- 1)

2.500

1.700

1.100

700

32

Đường Võ Thị Sáu

5.500

3.200

2.200

1.200

33

Đường Yết Kiêu

2.500

1.700

1.100

700

34

Điểm dân cư An Thạnh, phường Xuân Đài

 

 

 

 

-

Quốc lộ 1

3.000

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 12m

2.500

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 6m

1.500

 

 

 

35

Khu dân cư An Bình Thạnh, phường Xuân Đài (giai đoạn 1, đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật)

 

 

 

 

-

Ô phố B:

 

 

 

 

+

Đường rộng 12 mét

2.000

 

 

 

+

Đường rộng 16 mét

2.500

 

 

 

+

Đường rộng 25 mét

3.000

 

 

 

+

Quốc lộ 1

4.000

 

 

 

-

Ô phố J:

 

 

 

 

+

Đường rộng 6 mét

1.400

 

 

 

+

Đường rộng 12 mét

2.000

 

 

 

+

Đường rộng 16 mét

2.500

 

 

 

-

Ô phố I:

 

 

 

 

+

Đường rộng 12 mét

2.000

 

 

 

+

Đường rộng 16 mét

2.500

 

 

 

+

Đường rộng 25 mét

3.000

 

 

 

+

Quốc lộ 1

4.000

 

 

 

-

Ô phố E:

 

 

 

 

+

Đường rộng 12 mét

2.000

 

 

 

+

Đường rộng 25 mét

3.000

 

 

 

+

Quốc lộ 1

4.000

 

 

 

36

Khu dân cư Đồng Mặn, phường Xuân Đài

 

 

 

 

-

Đường giao thông Sở Canh Nông-Chợ cá Triều Sơn (đoạn qua Khu dân cư Đồng Mặn); Các đường quy hoạch D1, D2, D3 (đoạn từ đường giao thông Sở Canh Nông-Chợ cá Triều Sơn đến đường N1)

1.400

 

 

 

-

Các đoạn đường còn lại

1.200

 

 

 

37

Khu dân cư đường nội thị dọc bờ biển thị xã Sông Cầu (Khu A; sau khi được đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt) (Khu A và Khu B; sau khi được đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt cũ)

 

 

 

 

-

Đường rộng 26,5m.

10.000

 

 

 

-

Đường rộng 25 mét.

8.000

 

 

 

-

Đường rộng 20 mét.

6.000

 

 

 

-

Đường rộng 16 mét.

4.000

 

 

 

-

Đường rộng 14 mét.

3.200

 

 

 

-

Đường rộng 12 mét.

2.500

 

 

 

38

Khu dân cư Nam Nguyễn Hồng Sơn:

 

 

 

 

-

Đường rộng 6m

1.200

 

 

 

-

Đường rộng 3m

1.000

 

 

 

39

Khu dân cư phía Đông sân thể thao cơ bản thị xã Sông Cầu

 

 

 

 

-

Đường rộng 12 mét

2.500

 

 

 

-

Đường rộng 8 mét

2.000

 

 

 

40

Khu dân cư phía Nam kè sông Tam Giang, Phường Xuân Phú: Đường quy hoạch rộng 16m

2.000

 

 

 

41

Khu dân cư Phú Vĩnh, phường Xuân Đài

 

 

 

 

-

Đường rộng 10m, khu A (từ lô A1 đến lô A6)

700

 

 

 

-

Đường rộng 10m, khu A (các lô còn lại)

700

 

 

 

-

Đường rộng 4m

500

 

 

 

42

Khu dân cư Phước Lý

 

 

 

 

-

Khu D, C, E, G: Đường bê tông rộng 5 mét

1.400

 

 

 

-

Khu A, B, C, D: Đường rộng 20 mét

2.200

 

 

 

-

Đường nội bộ rộng 5 mét

1.100

 

 

 

43

Khu dân cư Phương Lưu Đông, phường Xuân Đài(sau khi được đầu tư xây dựng hạ tầng)

 

 

 

 

-

Đường ven vịnh Xuân Đài (đoạn qua Khu dân cư Phương Lưu Đông)

1.500

 

 

 

-

Đường quy hoạch rộng 10m

1.300

 

 

 

44

Khu dân cư Sân khấu lộ thiên

 

 

 

 

-

Đường rộng 14 mét

 

 

 

 

+

Đường Hồng Bàng

2.700

 

 

 

+

Đường Âu Cơ

2.700

 

 

 

+

Đường Lạc Long Quân

2.700

 

 

 

-

Đường rộng 14 mét còn lại

 

 

 

 

+

Đường Mạc Đĩnh Chi (Khu E: từ lô E1 đến lô E14)

2.700

 

 

 

-

Đường rộng 16 mét

 

 

 

 

+

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Khu B: từ lô B1 đến lô B8, Khu D: từ lô D1 đến lô D5; Khu F: từ lô F15 đến lô F19 và khu E: từ lô E15 đến lô E17)

3.500

 

 

 

45

Khu dân cư Sở canh nông, phường Xuân Đài. Đường rộng 4 mét

450

 

 

 

46

Khu dân cư Tây Dân Phước

 

 

 

 

-

Đường rộng 3 mét (ô phố G)

1.000

 

 

 

-

Đường rộng 3 mét

1.000

 

 

 

-

Đường rộng 4 mét (ô phố G)

1.100

 

 

 

-

Đường rộng 4 mét (ô phố C)

1.100

 

 

 

-

Đường rộng 4 mét

1.100

 

 

 

47

Khu đất phía sau trường Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Thành. Đường quy hoạch rộng 8m thuộc Khu đất phía sau trường Nguyễn Hồng Sơn

2.000

 

 

 

48

Khu tái định cư quốc lộ 1, Chánh Nam - Khoan Hậu, phường Xuân Đài

 

 

 

 

-

Đường phía Tây rộng 8m

1.500

 

 

 

-

Đường số 2, rộng 12m

1.200

 

 

 

-

Đường số 01, số 11, rộng 8m và đường số 10, rộng 12m

900

 

 

 

49

Khu tái định cư quốc lộ 1, Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên

 

 

 

 

-

Đường số 1, rộng 16m

2.000

 

 

 

-

Đường số 2, rộng 16m

1.500

 

 

 

50

Khu tái định cư quốc lộ 1, Xóm Cồn (đoạn từ Bắc đường Đài Loan - Việt Nam đến Lăng), phường Xuân Đài

 

 

 

 

-

Đường rộng 16m

2.000

 

 

 

-

Đường rộng 12m

1.200

 

 

 

51