Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 135/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 12 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 135/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI 12 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2050/TTr-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 12 dự án, với tổng diện tích 91.915,90 m2.

(Theo danh sách Dự án đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Đặng Văn Xướng

 

DANH SÁCH

DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của HĐND tỉnh Long An)

STT

Dự án

Tổng diện tích dự án (m2)

DT đất lúa xin chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (m2)

Vị trí khu đất

Chủ đầu tư

1.

Đầu tư mở rộng nhà kho chứa gạo xuất khẩu

4.224

4.224

Phường Tân Khánh, Tp Tân An

DNTN Công Thành Út Hạnh

2.

Đầu tư dự án kho chứa gạo

3.646

3.646

Phường Tân Khánh, thành phố Tân An

DNTN Công Thành Út Hạnh

3.

Đầu tư mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

782

782

Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

DNTN trạm xăng dầu Voi Lá

4.

Đầu tư nhà kho chứa hàng thành phẩm

1.763

1.763

Xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa

Công ty TNHH Ihoa Vina

5.

Dự án khai thác đất sét làm gạch ngói

38.117

35.375

Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ

Công ty TNHH Bảo Châu Long An

6.

Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất nước uống, nước giải khát, chế biến nông sản

17.250

14.217

Xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa

Công ty TNHH thực phẩm Kim Long

7.

Đầu tư xây dựng nhà xưởng để sang chai, đóng gói sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá

12.230

12.230

Xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa

Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long

8.

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phước Tây

5.617

5.617

Xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phước Tây

9.

Đầu tư mở rộng diện tích Mái ấm tình thương

5.537

5.537

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa

Cơ sở mái ấm tình thương Tân Phước Tây

10.

Công trình mở rộng khuôn viên Công an huyện

8.987

6.745,90

TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Công an huyện Thủ Thừa

11.

Đầu tư mở rộng trạm y tế xã Nhựt Ninh

273

273

Xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ

Trạm Y tế xã Nhựt Ninh

12.

Đầu tư mở rộng cơ sở thờ tự

1.506

1.506

Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức

Chùa Tịnh Độ

Tổng cộng

99.932

91.915,90

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 135/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 12 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227