Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố của tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phan Bá Sang
Ngày ban hành: 22/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ - THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Trên cơ sở Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 01-7-2010 của UBND tỉnh đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất và hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

1. Về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí cho các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đã có quy hoạch đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo quỹ đất tối thiểu 10.000m2 đối với cấp xã, để xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao, từ 300m2 - 500m2 đối với thôn, tổ dân phố để xây dựng Nhà văn hoá. Khuyến khích các địa phương mở rộng quỹ đất, nhưng tỉnh chỉ hỗ trợ đền bù diện tích tối đa không quá 15.000m2. Riêng thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên thực hiện theo quy hoạch đất của địa phương.

Các địa phương có quỹ đất II phải chuyển đổi để xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí xã, thôn.

2. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí ở các xã miền núi.

Hỗ trợ 800 triệu đồng/xã để xây dựng các thiết chế: Nhà luyện tập thể thao, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi giải trí cho các xã miền núi đã giải phóng xong mặt bằng, có thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ năm 2011 đến hết năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng năm báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 14-7-2010./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Bá Sang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố của tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172