Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Công Khanh
Ngày ban hành: 06/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2006 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 4595/UB-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2004 và Văn bản số 4668/UBND-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về lập và triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
;

Sau khi nghe và xem báo cáo Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010; báo cáo thẩm định của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân nhân quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận;
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận 11 – khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất với đánh giá về tình hình về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2004 và năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận. Hội đồng nhân dân quận nhận thấy trong năm 2004 và 2005 mặt dù có nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhưng Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất và đã có chuyển biến. Việc thu hồi đất cácdự án đều thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng thẩm quyền. Tuy nhiên so với yêu cầu và kế hoạch sử dụng đất đã thông qua Hội đồng nhân dân quận và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì kết quả đạt được vẫn còn thấp.

- Năm 2004 thực hiện được 20/47 danh mục công trình, đạt được 42,55%, về diện tích đạt 36,28%.

- Năm 2005 thực hiện được 3/45 danh mục công trình, đạt được 6,67%, về diện tích đạt 10,81%.

Ủy ban nhân dân quận cần sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp tích cực và hiệu quả để tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm sau đạt kết quả cao hơn.

2. Nhất trí với kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 theo Tờ trình số 677/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận gồm 168 danh mục, với tổng diện tích đất thu hồi 123,0620 ha để phục vụ xây dựng các công trình văn hóa, giáo dục, nhà ở, các khu Thương mại - Dịch vụ, đất giao thông, công trình công cộng, bao gồm:

- Đất để xây dựng trường học                              : 9,4142 ha

- Đất giao thông                                                   : 26,5500 ha

- Đất xây dựng chung cư                                     : 4,5507 ha

- Đất để xây dựng trụ sở                                      : 0,9850 ha

- Đất xây dựng các khu Thương mại - Dịch vụ     : 11,8674 ha

(trong đó có 10,2646 ha Thương mại - Dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng)

- Đất để xây dựng khu thể dục thể thao                : 30,0000 ha

- Đất xây dựng dịch vụ du lịch                              : 36,000 ha

- Đất xây dựng công trình văn hóa                        : 2,5195 ha

- Đất xây dựng các công trình y tế                        : 1,1752 ha

(Kèm theo danh mục 168 công trình đăng ký sử dụng đất).

3. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến 2010 định hướng 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010 để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 


Dương Công Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất ngày 06/07/2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80