Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 99/2001/NĐ-CP thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 99/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận như sau :

1. Thành lập phường Đông Hải trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Hải; phường Đông Hải có 211,71 ha diện tích tự nhiên và 20.724 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Mỹ Đông trên cơ sở 252,2 ha diện tích tự nhiên và 11.389 nhân khẩu của xã Mỹ Hải.

Địa giới hành chính phường Mỹ Đông : Đông giáp phường Đông Hải (mới); Tây giáp phường Tấn Tài; Nam giáp huyện Ninh Phước; Bắc giáp xã Mỹ Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Mỹ Đông, xã Mỹ Hải còn lại 573,34 ha diện tích tự nhiên và 5.979 nhân khẩu.

3. Thành lập phường Đài Sơn trên cơ sở 112,97 ha diện tích tự nhiên, 5.623 nhân khẩu của xã Thành Hải và 13,3 ha diện tích tự nhiên và 1.352 nhân khẩu của phường Thanh Sơn. Phường Đài Sơn có 126,27 ha diện tích tự nhiên và 6.975 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đài Sơn : Đông giáp xã Văn Hải; Tây giáp phường Phước Mỹ; Nam giáp phường Thanh Sơn và phường Phủ Hà; Bắc giáp xã Thành Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Đài Sơn, xã Thành Hải còn lại 937,03 ha diện tích tự nhiên và 5.805 nhân khẩu; phường Thanh Sơn còn lại 90,05 ha diện tích tự nhiên và 7.273 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính một số phường cụ thể như sau :
a) Tách 87,56 ha diện tích tự nhiên và 1.755 nhân khẩu của phường Phước Mỹ sáp nhập vào phường Bảo An.

b) Tách 15,6 ha diện tích tự nhiên và 541 nhân khẩu của phường Phủ Hà sáp nhập vào phường Phước Mỹ.

c) Tách 4,22 ha diện tích tự nhiên và 236 nhân khẩu của phường Kinh Dinh và 2,51 ha diện tích tự nhiên của phường Tấn Tài sáp nhập vào phường Thanh Sơn.

d) Tách 9,22 ha diện tích tự nhiên và 233 nhân khẩu của phường Kinh Dinh nhập vào phường Tấn Tài.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

Phường Bảo An có 321,87 ha diện tích tự nhiên và 10.027 nhân khẩu.

Phường Phước Mỹ có 593,85 ha diện tích tự nhiên và 11.322 nhân khẩu.

Phường Phủ Hà có 136,97 ha diện tích tự nhiên và 10.714 nhân khẩu.

Phường Thanh Sơn có 96,78 ha diện tích tự nhiên và 7.509 nhân khẩu.

Phường Tấn Tài có 266,39 ha diện tích tự nhiên và 7.022 nhân khẩu.

Phường Kinh Dinh có 39,17 ha diện tích tự nhiên và 7.656 nhân khẩu.

Sau khi thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính các phường, xã nêu trên, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm có 15 đơn vị hành chính, gồm các phường : Đô Vinh, Bảo An, Phương Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn, Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Kinh Dinh, Mỹ Đông, Đài Sơn, Đông Hải và các xã : Thành Hải, Văn Hải, Mỹ Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Ninh Thuận,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Xây dựng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ
ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư. :

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 99/2001/NĐ-CP ngày 25/12/2001 về việc thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.304

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240