Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 84/2005/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận

Số hiệu: 84/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN NINH HẢI VÀ THÀNH LẬP HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NỈNH THUẬN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Hải để thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Thành lập xã Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 661,20 ha diện tích tự nhiên và 6.332 nhân khẩu của xã Nhơn Hải. Xã Thanh Hải có 661,20 ha diện tích tự nhiên tự nhiên và 6.332 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Hải: Đông giáp xã Vĩnh Hải; Tây giáp xã Nhơn Hải; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Vĩnh Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thanh Hải, xã Nhơn Hải còn lại 3.088,80 ha diện tích tự nhiên và 13.316 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Bắc Sơn thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 6.280 ha diện tích tự nhiên và 5.954 nhân khẩu của xã Phương Hải.

Xã Bắc Sơn có 6.280 ha diện tích tự nhiên và 5.954 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Bắc Sơn: Đông giáp xã Vĩnh Hải; Tây giáp các xã Lợi Hải, Bắc Phong, Phương Hải; Nam giáp xã Tri Hải, Nhơn Hải; Bắc giáp các xã Lợi Hải, Công Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bắc Sơn, xã Phương Hải còn lại 743,20 ha diện tích tự nhiên và 6.149 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh 361 ha diện tích tự nhiên và 3.969 nhân khẩu của xã Hộ Hải thuộc huyện Ninh Hải về xã Tân Hải quản lý.

4. Thành lập xã Bắc Phong thuộc huyện Ninh Hải trên cơ sở 2.193 ha diện tích tự nhiên và 6.142 nhân khẩu của xã Tân Hải.

Xã Bắc Phong có 2.193 ha diện tích tự nhiên và 6.142 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Bắc Phong: Đông giáp các xã Lợi Hải, Bắc Sơn, Phương Hải; Tây giáp xã Xuân Hải và huyện Bác Ái; Nam giáp các xã Xuân Hải, Tân Hải; Bắc giáp xã Phước Kháng, Lợi Hải.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Bắc Phong:

- Xã Tân Hải còn lại 908 ha diện tích tự nhiên và 8.666 nhân khẩu.

- Xã Hộ Hải còn lại 1.239 ha diện tích tự nhiên và 13.469 nhân khẩu.

5. Thành lập huyện Thuận Bắc trên cơ sở 31.993 ha diện tích tự nhiên và 34.675 nhân khẩu của huyện Ninh Hải.

Huyện Thuận Bắc có 31.993 ha diện tích tự nhiên và 34.675 nhân khẩu, có 6 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Lợi Hải, Công Hải, Phước Chiến, Phước Kháng, Bắc Sơn, Bắc Phong.

Địa giới hành chính huyện Thuận Bắc: Đông giáp huyện Ninh Hải và biển Đông; Tây giáp huyện Bắc Ái; Nam giáp huyện Ninh Hải, Bắc giáp huyện Bắc Ái và tỉnh Khánh Hoà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải còn lại 25.125,20 ha diện tích tự nhiên và 91.336 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 84/2005/NĐ-CP ngày 07/07/2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.643

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236