Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 67/2000/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 67/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN CHƯ SÊ VÀ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai như sau :

1. Thành lập xã Ia Phang thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở 12.710,5 ha diện tích tự nhiên và 5.214 nhân khẩu của xã Nhơn Hòa.

Địa giới hành chính xã Ia Phang : Đông giáp huyện Ayun Pa; Tây giáp xã Nhơn Hòa và xã Ia Le; Nam giáp xã Ia Le và huyện Ayun Pa; Bắc giáp xã Ia Hrú và xã HBông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Ia Phang, xã Nhơn Hòa có 5.689,5 ha diện tích tự nhiên và 8.116 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Ia Dreng thuộc huyện Chư Sê trên cơ sở 2.351,7 ha diện tích tự nhiên và 2.486 nhân khẩu của xã Ia Hrú.

Địa giới hành chính xã Ia Dreng : Đông giáp xã Ia Hrú; Tây giáp xã HLốp và xã Ia Ko; Nam giáp xã Nhơn Hòa; Bắc giáp xã Ia Blang và xã Ia HLốp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Ia Dreng, xã Ia Hrú có 6.178,3 ha diện tích tự nhiên và 7.701 nhân khẩu.

3. Thành lập phường Yên Thế thuộc thành phố Pleiku trên cơ sở 1.187 ha diện tích tự nhiên và 12.916 nhân khẩu của xã Biển Hồ.

Địa giới hành chính phường Yên Thế : Đông giáp xã Biển Hồ; Tây giáp huyện Ia Grai; Nam giáp phường Thống Nhất và huyện Ia Grai; Bắc giáp huyện Ia Grai và huyện Chư Păh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Yên Thế, xã Biển Hồ có 2.019,2 ha diện tích tự nhiên và 4.432 nhân khẩu.

4. Thành lập phường Trà Bá thuộc thành phố Pleiku trên cơ sở 758,67 ha diện tích tự nhiên và 13.990 nhân khẩu của xã Trà Bá.

Địa giới hành chính phường Trà Bá : Đông giáp xã Chư á; Tây giáp phường Hội Phú; Nam giáp xã Chư HDrông; Bắc giáp phường Hoa Lư và xã Trà Đa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Trà Bá, xã Trà Bá có 2.360,33 ha diện tích tự nhiên và 4.610 nhân khẩu.

5. Đổi tên xã Trà Bá thuộc thành phố Pleiku thành xã Chư HDrông.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


Nơi nhận :

- UBND tỉnh Gia Lai,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP2,
TCCB, TH, QHQH,
- Lưu : NC (3b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 67/2000/NĐ-CP ngày 09/11/2000 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Chư Sê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.134

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!