Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 62/2005/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Tuy Hòa, Sông Cầu chia Tuy Hòa thành Đông Hòa Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 62/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 62/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16  tháng 5 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TUY HOÀ, SÔNG CẦU VÀ CHIA HUYỆN TUY HOÀ THÀNH HUYỆN ĐÔNG HOÀ VÀ HUYỆN TÂY HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Hinh và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Chia xã Sơn Thành thuộc huyện Tuy Hoà thành xã Sơn Thành Đông và xã Sơn Thành Tây.

- Xã Sơn Thành Đông có 5.656,90 ha diện tích tự nhiên và 8.650 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Thành Đông: Đông giáp các xã Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây; Tây giáp xã Sơn Thành Tây; Nam giáp xã Hoà Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp các huyện Sơn Hoà, Phú Hoà.

- Xã Sơn Thành Tây có 12.441,10 ha diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Thành Tây: Đông giáp xã Sơn Thành Đông; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp xã Hoà Mỹ Tây và huyện Sông Hinh; Bắc giáp huyện Sơn Hoà.

2. Thành lập xã Xuân Lâm thuộc huyện Sông Cầu trên cơ sở 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu của thị trấn Sông Cầu.

Xã Xuân Lâm có 13.038 ha diện tích tự nhiên và 4.003 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Xuân Lâm: Đông giáp thị trấn Sông Cầu và xã Xuân Phương; Tây giáp huyện Đồng Xuân; Nam giáp xã Xuân Thọ 1; Bắc giáp các xã Xuân Bình, Xuân Lộc và tỉnh Bình Định.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Xuân Lâm, thị trấn Sông Cầu còn lại 1.545 ha diện tích tự nhiên và 18.470 nhân khẩu.

3. Chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà

- Huyện Đông Hoà có 26.959 ha diện tích tự nhiên và 115.246 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hoà Thành, Hoà Tân Đông, Hoà Xuân Tây, Hoà Xuân Đông, Hoà Xuân Nam, Hoà Vinh, Hoà Tâm, Hoà Hiệp Trung, Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc.

Địa giới hành chính huyện Đông Hoà: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Tây Hoà; Nam giáp tỉnh Khánh Hoà và Biển Đông; Bắc giáp thành phố Tuy Hoà và huyện Phú Hoà.

- Huyện Tây Hoà có 61.043 ha diện tích tự nhiên và 120.617 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hoà Bình 1, Hoà Bình 2, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Đồng, Hoà Tân Tây, Hoà Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Địa giới hành chính huyện Tây Hoà: Đông giáp huyện Đông Hoà; Tây giáp huyện Sông Hinh; Nam giáp tỉnh Khánh Hoà; Bắc giáp các huyện Sơn Hoà, Phú Hoà.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Phú Yên,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
 Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!