Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 60/2005/NĐ-CP thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 60/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CHƠN THÀNH, BÌNH LONG, LỘC NINH, BÙ ĐĂNG VÀ BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Thành lập xã Thành Tâm thuộc huyện Chơn Thành trên cơ sở 4.006 ha diện tích tự nhiên và 4.366 nhân khẩu của thị trấn Chơn Thành.

Xã Thành Tâm có 4.006 ha diện tích tự nhiên và 4.366 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thành Tâm: Đông giáp xã Minh Thành và tỉnh Bình Dương; Tây giáp xã Minh Long; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Bắc giáp thị trấn Chơn Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thành Tâm, thị trấn Chơn Thành còn lại 3.208 ha diện tích tự nhiên và 11.661 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Hiệp thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 7.052 ha diện tích tự nhiên và 6.908 nhân khẩu của xã Đồng Nơ.

Xã Tân Hiệp có 7.052 ha diện tích tự nhiên và 6.908 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hiệp: Đông giáp xã Đồng Nơ; Tây giáp tỉnh Tây Ninh; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Bắc giáp xã Minh Đức.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hiệp, xã Đồng Nơ còn lại 4.686 ha diện tích tự nhiên và 4.520 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Lộc Thạnh thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 7.449 ha diện tích tự nhiên và 5.412 nhân khẩu của xã Lộc Tấn.

Xã Lộc Thạnh có 7.449 ha diện tích tự nhiên và 5.412 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thạnh: Đông giáp xã Lộc Hoà; Tây giáp Vương quốc Cam-pu-chia; Nam giáp xã Lộc Tấn; Bắc giáp Vương quốc Cam-pu-chia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lộc Thạnh, xã Lộc Tấn còn lại 13.805,21 ha diện tích tự nhiên và 7.376 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Lộc Thịnh thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 6.272 ha diện tích tự nhiên và 1.657 nhân khẩu của xã Lộc Thành, 85 ha diện tích tự nhiên và 98 nhân khẩu của xã Lộc Khánh, 1.500 ha diện tích tự nhiên và 2.302 nhân khẩu của xã Lộc Hng.

Xã Lộc Thịnh có 7.857 ha diện tích tự nhiên và 4.057 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thịnh: Đông giáp xã Lộc Khánh; Tây giáp Vương quốc Cam-pu-chia; Nam giáp huyện Bình Long; Bắc giáp các xã Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Khánh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lộc Thịnh:

- Xã Lộc Thành còn lại 11.496,31 ha diện tích tự nhiên và 5.749 nhân khẩu.

- Xã Lộc Khánh còn lại 3.630 ha diện tích tự nhiên và 6.007 nhân khẩu.

- Xã Lộc Hưng còn lại 3.000 ha diện tích tự nhiên và 7.655 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Phú Sơn thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở 12.042 ha diện tích tự nhiên và 4.794 nhân khẩu của xã Thọ Sơn.

Xã Phú Sơn có 12.042 ha diện tích tự nhiên và 4.794 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Sơn: Đông giáp tỉnh Đắk Nông; Tây giáp xã Đắk Nhau; Nam giáp các xã Thọ Sơn, Đồng Nai; Bắc giáp xã Đắk Nhau và tỉnh Đắk Nông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phú Sơn, xã Thọ Sơn còn lại 7.615 ha diện tích tự nhiên và 5.590 nhân khẩu.

6. Điều chỉnh 364,70 ha diện tích tự nhiên và 396 nhân khẩu của xã Thiện Hưng thuộc huyện Bù Đốp về xã Hưng Phước quản lý.

7. Thành lập xã Phước Thiện thuộc huyện Bù Đốp trên cơ sở 13.581,20 ha diện tích tự nhiên và 3.313 nhân khẩu của xã Hưng Phước.

Xã Phước Thiện có 13.581,20 ha diện tích tự nhiên và 3.313 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Thiện: Đông giáp huyện Phước Long; Tây giáp xã Hưng Phước; Nam giáp xã Thiện Hưng và huyện Phước Long; Bắc giáp Vương quốc Cam-pu-chia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Phước Thiện:

- Xã Thiện Hưng còn lại 4.935,30 ha diện tích tự nhiên và 10.669 nhân khẩu.

- Xã Hưng Phước còn lại 4.983,50 ha diện tích tự nhiên và 3.477 nhân khẩu.

8. Thành lập thị trấn Thanh Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp trên cơ sở 1.608,40 ha diện tích tự nhiên và 7.643 nhân khẩu của xã Thanh Hoà.

Thị trấn Thanh Bình có 1.608,40 ha diện tích tự nhiên và 7.643 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Bình: Đông giáp huyện Phước Long; Tây và Nam giáp xã Thanh Hoà; Bắc giáp xã Thiện Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Thanh Bình, xã Thanh Hoà còn lại 4.547,85 ha diện tích tự nhiên và 6.998 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trớc đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 60/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.597

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!