Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 53/2000/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 53/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 53/2000/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, MỞ RỘNG THỊ XÃ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm để mở rộng thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam như sau:

Sáp nhập nguyên trạng các xã Phù Vân (gồm 564,85 ha diện tích tự nhiên và 6.221 nhân khẩu), xã Châu Sơn (gồm 827,6 ha diện tích tự nhiên và 10.828 nhân khẩu) thuộc huyện Kim Bảng vào thị xã Phủ Lý;

Sáp nhập nguyên trạng xã Liêm Trung (gồm 348 ha diện tích tự nhiên và 4.667 nhân khẩu) thuộc huyện Thanh Liêm vào thị xã Phủ Lý;

Sáp nhập nguyên trạng xã Lam Hạ (gồm 844,09 ha diện tích tự nhiên và 8.603 nhân khẩu) thuộc huyện Duy Tiên vào thị xã Phủ Lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện để mở rộng thị xã:

Thị xã Phủ Lý có 3.424,87 ha diện tích tự nhiên và 70.495 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Phủ Lý: Đông giáp huyện Duy Tiên và huyện Thanh Liêm; Tây giáp huyện Kim Bảng; Nam giáp huyện Thanh Liêm; Bắc giáp huyện Kim Bảng và huyện Duy Tiên.

Huyện Kim Bảng có 18.444,11 ha diện tích tự nhiên và 128.771 nhân khẩu; gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc.

Huyện Thanh Liêm có 17.493,37 ha diện tích tự nhiên và 132.198 nhân khẩu; gồm 20 đơn vị hành chính trực thuộc.

Huyện Duy Tiên có 13.105,18 ha diện tích tự nhiên và 127.618 nhân khẩu; gồm 21 đơn vị hành chính trực thuộc.

Điều 2. Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Phủ Lý như sau:

1. Thành lập phường Lê Hồng Phong trên cơ sở 271,78 ha diện tích tự nhiên và 6.083 nhân khẩu của xã Châu Sơn;

Địa giới hành chính phường Lê Hồng Phong: Đông giáp các phường: Hai Bà Trưng, Quang Trung và xã Thanh Châu; Tây giáp huyện Kim Bảng; Nam giáp xã Châu Sơn; Bắc giáp xã Phù Vân.

2. Thành lập phường Quang Trung trên cơ sở 222,5 ha diện tích tự nhiên và 3.042 nhân khẩu của xã Lam Hạ; 23,56 ha diện tích tự nhiên và 2.503 nhân khẩu của phường Lương Khánh Thiện; 15,53 ha diện tích tự nhiên và 721 nhân khẩu của phường Minh Khai;

Phường Quang Trung có 261,59 ha diện tích tự nhiên và 6.266 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường Quang Trung: Đông giáp các phường: Lương Khánh Thiện, Minh Khai và xã Lam Hạ; Tây giáp xã Phù Vân; Nam giáp phường Hai Bà Trưng; Bắc giáp huyện Duy Tiên.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Lương Khánh Thiện như sau:

Sáp nhập 0,9 ha diện tích tự nhiên và 18 nhân khẩu thuộc xã Liêm Chính vào phường Lương Khánh Thiện;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Lương Khánh Thiện có 31,52 ha diện tích tự nhiên và 6.791 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Minh Khai như sau:

Sáp nhập 13,24 ha diện tích tự nhiên và 17 nhân khẩu thuộc xã Liêm Chính vào phường Minh Khai;

Sáp nhập 1.570 nhân khẩu thuộc phường Minh Khai vào xã Phù Vân;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Minh Khai có 35,39 ha diện tích tự nhiên và 6.822 nhân khẩu.

5. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Hai Bà Trưng như sau:

Sáp nhập 36,47 ha diện tích tự nhiên và 519 nhân khẩu thuộc xã Liêm Chính vào phường Hai Bà Trưng;

Sáp nhập 2,5 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thanh Châu vào phường Hai Bà Trưng;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Hai Bà Trưng có 61,35 ha diện tích tự nhiên và 6.034 nhân khẩu.

6. Điều chỉnh địa giới hành chính phường Trần Hưng Đạo như sau:

Sáp nhập 12,81 ha diện tích tự nhiên và 12 nhân khẩu thuộc xã Liêm Chính vào phường Trần Hưng Đạo;

Sáp nhập 0,2 ha diện tích tự nhiên thuộc xã Thanh Châu vào phường Trần Hưng Đạo;

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Trần Hưng Đạo có 16,96 ha diện tích tự nhiên và 4.968 nhân khẩu.

7. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các phường: Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo; xã Liêm Chính có 332,47 ha diện tích tự nhiên và 4.128 nhân khẩu.

8. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các phường: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng; xã Thanh Châu có 323,55 ha diện tích tự nhiên và 5.430 nhân khẩu.

9. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Lê Hồng Phong, xã Châu Sơn có 555,82 ha diện tích tự nhiên và 5.945 nhân khẩu.

10. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Quang Trung, xã Lam Hạ có 621,59 ha diện tích tự nhiên và 5.561 nhân khẩu.

11. Sau khi tiếp nhận 1.570 nhân khẩu của phường Minh Khai, xã Phù Vân có 564,85 ha diện tích tự nhiên và 7.791 nhân khẩu.

Thị xã Phủ Lý sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Lê Hồng Phong, Quang Trung, Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo và các xã: Liêm Chính, Thanh Châu, Châu Sơn, Lam Hạ, Liêm Chung, Phù Vân.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 53/2000/NĐ-CP ngày 25/09/2000 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!