Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 45-CP năm 1996 bổ sung điều 10 Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Số hiệu: 45-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 03/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM1996 VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/CP NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1994 CỦACHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổngcục trưởng Tổng cục Địa chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đôthị được bổ sung thêm mục đ như sau:

đ. Về việc thu tiền sử dụng đấtkhi xét hợp thức hoá để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụngđất ở tại đô thị:

- Trường hợp đất đã được sử dụnglàm đất ở ổn định trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 (ngày ban hành Hiến pháp năm1980), không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay xét phù hợp với quy hoạch, không cótranh chấp và được Uỷ ban nhân dân phường chứng nhận thì được xét cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và không phải nộp tiền sửdụng đất.

- Trường hợp đất đã được sử dụnglàm đất ở ổn định từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến ngày 15 tháng 10 năm 1993(ngày Luật Đất đai có hiệu lực) nhưng không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay xét phùhợp với quy hoạch, không có tranh chấp thì được xét cấp giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và phải nộp 20% tiền sử dụng đất.

- Trường hợp sử dụng làm đất ởsau ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay xét phù hợp vớiquy hoạch, không có tranh chấp thì được xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở và quyền sử dụng đất ở và phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

- Không truy thu, truy hoàn đốivới các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sửdụng đất ở.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 45-CP

Hanoi ,August 03,1996

 

DECREE

SUPPLEMENTING ARTICLE 10 OF DECREE No.60-CP OF JULY 5, 1994 OF THE GOVERNMENT ON DWELLING HOUSE OWNERSHIP AND RESIDENTIAL LAND USE RIGHT IN URBAN AREAS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Civil Code of October 28, 1995;
Pursuant to the Land Law of July 14, 1993;
At the proposals of the Minister of Finance, the Minister of Construction and the General Director of the General Land Administration,

DECREES:

Article 1.- The following Point e is supplemented to Clause 3, Article 10 of Decree No.60-CP of July 5, 1994 of the Government on Dwelling House Ownership and Residential Land Use Right in Urban Areas:

e) With regard to the collection of land use levy when considering the regularization of papers and the granting of certificates of ownership of dwelling houses and the right to use residential land in urban areas:

- If the land had been used as permanent residential land prior to December 18, 1980 (the date of promulgation of the 1980 Constitution) and the land user does not have all the required valid papers, but it is now deemed conformable with the overall planning, is not disputed and is certified by the Peoples Committee of the ward, the land user shall be granted the certificate of ownership of the dwelling house and the right to use residential land and shall not have to pay the land use levy.

- If the land was used as permanent residential land from December 18, 1980 to October 15, 1993 (the effective date of the Land Law) and the land user does not have all the required valid papers, but it is now deemed conformable with the overall planning and is not disputed, the land user shall be considered for the granting of certificate of ownership of the dwelling house and the right to use residential land and have to pay 20% of the land use levy.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 45-CP năm 1996 bổ sung điều 10 Nghị định 60/CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.456
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45