Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 40/2003/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Minh Hóa Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 40/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN MINH HÓA VÀ TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Trọng Hoá thuộc huyện Minh Hóa và xã Thanh Thạch thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình như sau :

1. Thành lập xã Trọng Hóa thuộc huyện Minh Hóa trên cơ sở 18.712 ha diện tích tự nhiên và 2.492 nhân khẩu của xã Dân Hóa.

Địa giới hành chính xã Trọng Hóa : Đông giáp các xã Hóa Tiến, Hóa Thanh; Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Nam giáp xã Dân Hóa; Bắc giáp huyện Tuyên Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Trọng Hóa, xã Dân Hóa còn lại 17.650 ha diện tích tự nhiên và 2.419 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Thanh Thạch thuộc huyện Tuyên Hóa trên cơ sở 3.200 ha diện tích tự nhiên và 2.576 nhân khẩu của xã Thanh Hóa.

Địa giới hành chính xã Thanh Thạch : Đông giáp xã Kim Hóa; Tây giáp xã Thanh Hóa; Nam giáp xã Lâm Hóa và huyện Minh Hóa; Bắc giáp xã Hương Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thanh Thạch, xã Thanh Hóa còn lại 13.228 ha diện tích tự nhiên và 5.341 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Nam Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa trên cơ sở 2.365 ha diện tích tự nhiên và 2.320 nhân khẩu của xã Thạch Hóa.

Địa giới hành chính xã Nam Hóa : Đông giáp xã Đức Hóa; Tây giáp xã Sơn Hóa; Nam giáp huyện Minh Hóa; Bắc giáp các xã Thạch Hóa, Đồng Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Nam Hóa, xã Thạch Hóa còn lại 5.209 ha diện tích tự nhiên và 5.659 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : ĐP,
TCCB, TH,
- Lưu : NC (5) VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 40/2003/NĐ-CP ngày 21/04/2003 về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.649

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167