Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 31/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 31/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

NGHỊ ĐỊNH:

­Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng như sau :

1. Thành lập xã Vĩnh Thành trên cơ sở 2.562,47 ha diện tích tự nhiên và 4.795 nhân khẩu của xã Vĩnh Lợi.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Thành : Đông giáp các xã Thạnh Trị, Thạnh Tân; Tây giáp xã Mỹ Bình; Nam giáp xã Vĩnh Lợi, Châu Hưng; Bắc giáp xã Tân Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lợi còn lại 2.263,74 ha diện tích tự nhiên và 5.346 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Long Bình trên cơ sở 2.963 ha diện tích tự nhiên và 7.812 nhân khẩu của xã Tân Long.

Địa giới hành chính xã Long Bình : Đông giáp xã Tân Long; Tây giáp thị trấn Ngã Năm và xã Vĩnh Biên; Nam giáp xã Mỹ Bình; Bắc giáp xã Long Tân và thị trấn Ngã Năm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Long Bình, xã Tân Long còn lại 3.312,04 ha diện tích tự nhiên và 6.278 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Mỹ Bình trên cơ sở 2.107 ha diện tích tự nhiên và 4.925 nhân khẩu của xã Mỹ Quới.

Địa giới hành chính xã Mỹ Bình : Đông giáp các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi; Tây giáp các xã Vĩnh Biên, Mỹ Quới; Nam giáp xã Mỹ Quới; Bắc giáp các xã Vĩnh Biên, Long Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới còn lại 2.924,99 ha diện tích tự nhiên và 8.014 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :
- HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Công an,
- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 31/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.516

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189