Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 20/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh;huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 20/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, HUYỆN; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HÀ TĨNH; THÀNH LẬP HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1 . Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh:

a) Thành lập phường Nguyễn Du trên cơ sở điều chỉnh 18,86 ha diện tích tự nhiên và 2.721 nhân khẩu của phường Bắc Hà; 39,72 ha diện tích tự nhiên và 341 nhân khẩu của xã Thạch Quý; 39,16 ha diện tích tự nhiên và 600 nhân khẩu của xã Thạch Linh; 83,11 ha diện tích tự nhiên và 579 nhân khẩu của xã Thạch Trung; 39,48 ha diện tích tự nhiên và 374 nhân khẩu của phường Trần Phú.

Phường Nguyễn Du có 220,33 ha diện tích tự nhiên và 4.615 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nguyễn Du: Đông giáp phường Thạch Quý; Tây giáp phường Thạch Linh và phường Trần Phú; Nam giáp phường Bắc Hà; Bắc giáp xã Thạch Trung.

b) Thành lập phường Văn Yên trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 223,46 ha diện tích tự nhiên và 3.536 nhân khẩu của xã Thạch Yên; 24,04 ha diện tích tự nhiên và 59 nhân khẩu của xã Thạch Quý; 5,92 ha diện tích tự nhiên và 248 nhân khẩu của phường Tân Giang.

Phường Văn Yên có 253,42 ha diện tích tự nhiên và 3.843 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Văn Yên: Đông giáp xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; Tây giáp phường Nam Hà; Nam giáp phường Đại Nài; Bắc giáp phường Tân Giang, phường Thạch Quý.

c) Thành lập phường Thạch Quý trên cơ sở 358,03 ha diện tích tự nhiên và 5.920 nhân khẩu còn lại của xã Thạch Quý.

Phường Thạch Quý có 358,03 ha diện tích tự nhiên và 5.920 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thạch Quý: Đông giáp xã Thạch Hưng; Tây giáp phường Nguyễn Du; Nam giáp phường Tân Giang; Bắc giáp xã Thạch Môn.

d) Thành lập phường Thạch Linh trên cơ sở 606,12 ha diện tích tự nhiên và 5.960 nhân khẩu còn lại của xã Thạch Linh.

Phường Thạch Linh có 606,12 ha diện tích tự nhiên và 5.960 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thạch Linh: Đông giáp phường Trần Phú, phường Nguyễn Du; Tây giáp xã Thạch Tân, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà; Nam giáp phường Hà Huy Tập; Bắc giáp thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Phường Bắc Hà còn lại 96,46 ha diện tích tự nhiên và 9.123 nhân khẩu;

- Phường Tân Giang còn lại 99,08 ha diện tích tự nhiên và 6.245 nhân khẩu;

- Phường Trần Phú còn lại 107,32 ha diện tích tự nhiên và 5.014 nhân khẩu;

- Xã Thạch Trung còn lại 609,39 ha diện tích tự nhiên và 8.355 nhân khẩu.

Thị xã Hà Tĩnh có 5.632,64 ha diện tích tự nhiên và 112.710 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú, Tân Giang, Đại Nài, Hà Huy Tập, Nguyễn Du, Thạch Linh, Thạch Quý, Văn Yên và các xã: Thạch Trung, Thạch Hưng, Thạch Hạ, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Bình.

2 . Thành lập huyện Lộc Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở điều chỉnh 7.579,8 ha diện tích tự nhiên và 43.204 nhân khẩu của huyện Can Lộc (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu, Bình Lộc, Tân Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc); 4.251,05 ha diện tích tự nhiên và 43.009 nhân khẩu của huyện Thạch Hà (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Mỹ).

Huyện Lộc Hà có 11.830,85 ha diện tích tự nhiên và 86.213 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ích Hậu, Phù Lưu, Hồng Lộc, Bình Lộc, Tân Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc, Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, Hộ Độ.

Địa giới hành chính huyện Lộc Hà: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Can Lộc; Nam giáp huyện Thạch Hà và thị xã Hà Tĩnh; Bắc giáp huyện Nghi Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Huyện Can Lộc còn lại 30.084,58 ha diện tích tự nhiên và 137.647 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Thường Nga, Song Lộc, Phú Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Yên Lộc, Kim Lộc, Trường Lộc, Thanh Lộc, Trung Lộc, Vĩnh Lộc, Khánh Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc, Quang Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc, Vượng Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc và thị trấn Nghèn.

Địa giới hành chính huyện Can Lộc: Đông giáp các huyện Lộc Hà, Thạch Hà; Tây giáp huyện Đức Thọ; Nam giáp các huyện Hương Khê, Thạch Hà; Bắc giáp thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

- Huyện Thạch Hà còn lại 35.643,49 ha diện tích tự nhiên và 139.111 nhân khẩu, có 31 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Thạch Kênh, Thạch Liên, Phù Việt, Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Thanh, Thạch Tiến, Việt Xuyên, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn, Thạch Đài, Thạch Lưu, Thạch Vĩnh, Bắc Sơn, Thạch Xuân, Nam Hương, Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Hương, Thạch Điền, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Bàn và thị trấn Thạch Hà.

Địa giới hành chính huyện Thạch Hà: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp các huyện: Can Lộc, Hương Khê; Nam giáp huyện Cẩm Xuyên; Bắc giáp các huyện Can Lộc, Lộc Hà.

Tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và các thị xã: Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỜNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.317

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!