Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 17/2003/NĐ-CP thành lập huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 17/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC HUYỆN CHƠN THÀNH, BÙ ĐỐP THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

NGHỊ ĐỊNH :

 Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước như sau :

1. Thành lập huyện Chơn Thành trên cơ sở 41.457,8 ha diện tích tự nhiên và 53.323 nhân khẩu của huyện Bình Long.

Huyện Chơn Thành có 41.457,8 ha diện tích tự nhiên và 53.323 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành.

Địa giới hành chính huyện Chơn Thành : Đông giáp huyện Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương; Tây giáp huyện Bình Long và tỉnh Bình Dương; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Bắc giáp huyện Bình Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Chơn Thành, huyện Bình Long còn lại 75.612,4 ha diện tích tự nhiên và 129.453 nhân khẩu; có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Thanh Lương, Thanh Phú, An Khương, Thanh An, Tân Hưng, Tân Lợi, Phước An, Thanh Bình, An Phú, Minh Đức, Đồng Nơ, Tân Khai và thị trấn An Lộc.

2. Thành lập huyện Bù Đốp trên cơ sở 37.750,48 ha diện tích tự nhiên và 45.253 nhân khẩu của huyện Lộc Ninh.

Huyện Bù Đốp có 37.750,48 ha diện tích tự nhiên và 45.253 nhân khẩu; có 5 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã : Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hoà, Tân Tiến, Tân Thành.

Địa giới hành chính huyện Bù Đốp : Đông giáp huyện Phước Long; Tây giáp huyện Lộc Ninh và Vương quốc Campuchia; Nam giáp các huyện Lộc Ninh và Phước Long; Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Bù Đốp, huyện Lộc Ninh còn lại 86.297,52 ha diện tích tự nhiên và 102.291 nhân khẩu; có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã : Lộc Hiệp, Lộc Quang, Lộc An, Lộc Hoà, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thiện, Lộc Khánh, Lộc Điền, Lộc Thuận, Lộc Hưng, Lộc Thành và thị trấn Lộc Ninh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- HĐND, UBND tỉnh Bình Phước,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 17/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.921

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.80.119