Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 158-TC năm 1946 về bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Số hiệu: 158-TC Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 22/01/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theo lời đề nghị của ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Trong khi chờ đợi một qui lệ nhất định về công hữu tài sản trong nước, thì những bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp, nay phải liệt vào công sản của nước Việt-nam để sở Trước bạ và Điền thổ Việt-nam quản trị, dưới quyền kiểm soát của ông Bộ trưởng bộ Tài chính.

Điều 2. - Việc quản trị sẽ theo thủ tục hiện hành, và lợi tức sẽ do sở Trước bạ và Điền thổ thu nộp và quỹ trung ương của quốc gia.

Điều 3. – Những khế ước cho thuê hoặc cho thầu bất động sản, do nhà binh Pháp ký kết với tư nhân trước ngày 19 tháng tám năm 1945, nay bị tiêu hủy hết và hoàn toàn vô hiệu lực bắt đầu từ ngày ký nghị định này.

Tuy nhiên, những chủ thầu hoặc chủ thuê cũ có thể xin thầu hay xin thuê lại, nhưng phải gửi đơn lại sở Giám đốc Trước bạ và Điền thổ Việt Nam ở Hà nội trong hạn một tháng kể từ ngày hôm nay. Điều kiện cho thuê lại sẽ do nha Giám đốc Trước bạ và Điền thổ ấn định. Đơn xin thầu hay thuê lại phải có tờ khế-ước cho thầu hoặc cho thuê cũ đính theo.

Nếu chủ thầu hay chủ thuê cũ không được thầu hay thuê lại nữa, thì những bất động sản sẽ cho công chúng đấu giá bỏ thầu, hoặc đem dùng vào những việc công ích, theo lời yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ và lời đề nghị của ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ.

Trong hạn một tháng kể từ ngày ký nghị định này, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ có nhiệm vụ gửi đến bộ Tài chính (sở Giám đốc Trước bạ và Điền thổ) bản thống kê các bất động sản thuộc nhà binh Pháp cũ ở trong pham-vi kỳ của mình, bản thống kê ấy sẽ nói sự tác dụng hiện thời của những bất động sản ấy, và lâm thời sẽ kèm những đề nghị về việc tác dụng nên như thế nào cho có lợi hơn.

Điều 4. – Các ông Chủ tịch, Ủy ban hành chính các kỳ, và ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ Việt Nam tùy theo nhiệm vụ, thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 158-TC năm 1946 về bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.554
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228