Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 156/2006/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, Lai Châu

Số hiệu: 156/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, HUYỆN; THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN PHONG THỔ, TAM ĐƯỜNG, SÌN HỒ VÀ THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Thành lập xã Tà Mung thuộc huyện Than Uyên trên cơ sở điều chỉnh 5.094,7 ha diện tích tự nhiên và 3.760 nhân khẩu của xã Mường Kim.

Xã Tà Mung có 5.094,7 ha diện tích tự nhiên và 3.760 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tà Mung: Đông giáp xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái; Tây giáp xã Tà Gia, Tà Hừa; Nam giáp xã Khoen On; Bắc giáp xã Mường Kim.

2. Thành lập xã Phúc Than thuộc huyện Than Uyên trên cơ sở điều chỉnh 5.628,32 ha diện tích tự nhiên và 4.865 nhân khẩu của xã Mường Than.

Xã Phúc Than có 5.628,32 ha diện tích tự nhiên và 4.865 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phúc Than: Đông giáp xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Tây giáp xã Mường Mít; Nam giáp xã Mường Than; Bắc giáp xã Pắc Ta, Hố Mít.

3. Thành lập xã Phúc Khoa thuộc huyện Than Uyên trên cơ sở điều chỉnh 8.309,09 ha diện tích tự nhiên và 3.749 nhân khẩu của xã Mường Khoa.

Xã Phúc Khoa có 8.309,09 ha diện tích tự nhiên và 3.749 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phúc Khoa: Đông giáp xã Seo Ma Tỷ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Tây giáp xã Mường Khoa; Nam giáp thị trấn Nông Trường, huyện Than Uyên; Bắc giáp xã Bản Bo, huyện Tam Đường.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

- Xã Mường Kim có 6.870,02 ha diện tích tự nhiên và 7.037 nhân khẩu.

- Xã Mường Than có 4.688,44 ha diện tích tự nhiên và 6.563 nhân khẩu.

- Xã Mường Khoa có 8.599,28 ha diện tích tự nhiên và 5.340 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Sơn Bình thuộc huyện Tam Đường trên cơ sở điều chỉnh 10.936,6 ha diện tích tự nhiên và 2.292 nhân khẩu của xã Bình Lư.

Xã Sơn Bình có 10.936,6 ha diện tích tự nhiên và 2.292 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Bình: Đông giáp xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Tây giáp xã Bình Lư; Nam giáp xã Bản Bo; Bắc các giáp xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Bình Lư có 4.453,29 ha diện tích tự nhiên và 4.127 nhân khẩu.

5. Điều chỉnh toàn bộ 7.500,3 ha diện tích tự nhiên và 2.190 nhân khẩu của xã Lả Nhì Thàng thuộc huyện Tam Đường; 13.149 ha diện tích tự nhiên và 5.118 nhân khẩu của xã Huổi Luông thuộc huyện Sìn Hồ về huyện Phong Thổ quản lý.

6. Điều chỉnh 500 ha diện tích tự nhiên và 140 nhân khẩu của xã Huổi Luông về thị trấn Phong Thổ thuộc huyện Phong Thổ quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Huổi Luông có 12.649 ha diện tích tự nhiên và 4.978 nhân khẩu.

- Thị trấn Phong Thổ có 4.441,84 ha diện tích tự nhiên và 2.114 nhân khẩu.

Huyện Tam Đường có 68.656,56 ha diện tích tự nhiên và 40.685 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Sùng Phài, Nùng Nàng, Bản Giang, Bản Hon, Thèn Xin, Tả Lèng, Hồ Thầu, Bình Lư, Sơn Bình, Nà Tăm, Bản Bo, Khun Há và thị trấn Tam Đường.

Huyện Sìn Hồ có 190.726,6 ha diện tích tự nhiên và 67.097 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Pa Tần, Nậm Ban, Hồng Thu, Phìn Hồ, Tả Phìn, Phăng Xô Lin, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Làng Mô, Tủa Sín Chải, Ma Quai, Nậm Tăm, Nậm Cha, Noong Hẻo, Pu Sam Cáp, Căn Co, Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Lê Lợi, Chăn Nưa, Pú Đao và thị trấn Sìn Hồ.

Huyện Phong Thổ có 102.876 ha diện tích tự nhiên và 56.544 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Mù Sang, Tung Qua Lìn, Dào San, Bản Lang, Ma Ly Pho, Hoang Thèn, Khổng Lào, Nậm Xe, Mường So, Sin Súi Hồ, Lản Nhì Thàng, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ.

Huyện Than Uyên có 169.550 ha diện tích tự nhiên và 87.249 nhân khẩu, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Thân Thuộc, Mường Khoa, Phúc Khoa, Nậm Cần, Hố Mít, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Mường Than, Phúc Than, Tà Mít, Mường Mít, Pha Mu, Nà Cang, Tà Hừa, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On và thị trấn Nông Trường, thị trấn Than Uyên.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

  
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 156/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.236

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!