Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 155/2003/NĐ-CP thành lập thị xã An Khê huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 155/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 155/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ AN KHÊ VÀ HUYỆN ĐAK PƠ, THÀNH LẬP XÃ ĐAK PƠ THUỘC HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Khê để thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai như sau :

1. Thành lập thị xã An Khê trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã : Tú An, Cửu An, Song An, Thành An và thị trấn An Khê thuộc huyện An Khê.

Thị xã An Khê có 19.912,10 ha diện tích tự nhiên và 62.600 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã An Khê : Đông giáp tỉnh Bình Định; Tây và Nam giáp huyện Đak Pơ; Bắc giáp huyện K'Bang và tỉnh Bình Định.

a) Thành lập phường An Bình trên cơ sở 930,40 ha diện tích tự nhiên và 7.279 nhân khẩu của thị trấn An Khê.

Địa giới hành chính phường An Bình: Đông giáp các phường Tây Sơn, An Tân; Tây và Nam giáp huyện Đak Pơ; Bắc giáp xã Thành An.

b) Thành lập phường Tây Sơn trên cơ sở 327,75 ha diện tích tự nhiên và 11.568 nhân khẩu của thị trấn An Khê.

­Địa giới hành chính phường Tây Sơn : Đông giáp phường An Phú; Tây giáp phường An Bình; Nam giáp huyện Đak Pơ; Bắc giáp phường An Tân.

c) Thành lập phường An Phú trên cơ sở 384,50 ha diện tích tự nhiên và 12.884 nhân khẩu của thị trấn An Khê.

Địa giới hành chính phường An Phú : Đông giáp huyện Đak Pơ; Tây giáp phường Tây Sơn; Nam giáp huyện Đak Pơ; Bắc giáp phường An Tân.

d) Thành lập phường An Tân trên cơ sở 457,35 ha diện tích tự nhiên và 3.034 nhân khẩu của thị trấn An Khê.

Địa giới hành chính phường An Tân : Đông giáp phường An Phú và xã Song An; Tây giáp phường An Bình; Nam giáp các phường An Phú, Tây Sơn; Bắc giáp các xã Thành An, Song An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường, thị xã An Khê có 19.912,10 ha diện tích tự nhiên và 62.600 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường : An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân và các xã : Tú An, Cửu An, Song An, Thành An.

2. Thành lập huyện Đak Pơ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã : Phú An, Tân An, Cư An, Ya Hội, Yang Bắc, An Thành, Hà Tam còn lại của huyện An Khê.

Huyện Đak Pơ có 49.961,50 ha diện tích tự nhiên và 34.563 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện Đak Pơ : Đông giáp thị xã An Khê và tỉnh Bình Định; Tây giáp huyện Mang Yang; Nam giáp huyện Kông Chro; Bắc giáp huyện K'Bang.

3. Thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ trên cơ sở 1.963 ha diện tích tự nhiên và 3.092 nhân khẩu của xã An Thành.

Địa giới hành chính xã Đak Pơ : Đông giáp các xã Cư An, Tân An; Tây giáp xã An Thành; Nam giáp các xã An Thành, Yang Bắc; Bắc giáp xã Cư An và huyện K'Bang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đak Pơ :

- Xã An Thành còn lại 4.393,20 ha diện tích tự nhiên và 2.058 nhân khẩu.

- Huyện Đak Pơ có 49.961,50 ha diện tích tự nhiên và 34.563 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Đak Pơ, Phú An, Tân An, Cư An, Ya Hội, Yang Bắc, An Thành, Hà Tam.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Xây dựng, Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, V.IV,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 155/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.456

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!