Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 113/2002/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 113/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CƯ M'GAR, ĐẮK R'LẤP, KRÔNG BÔNG, KRÔNG ANA, EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk như sau :

1. Thành lập xã Quảng Hiệp thuộc huyện Cư M'gar trên cơ sở 5.470 ha diện tích tự nhiên và 10.092 nhân khẩu của xã Ea M'Dróh.

Địa giới hành chính xã Quảng Hiệp : Đông giáp các xã Ea H'Ding, Cư M'gar; Tây giáp huyện Buôn Đôn; Nam giáp xã Ea Mnang và huyện Buôn Đôn; Bắc giáp xã Ea M'Dróh.

Sau khi thành lập xã Quảng Hiệp, xã Ea M'Dróh còn lại 5.810 ha diện tích tự nhiên và 5.958 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Nhân Đạo thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở 6.500 ha diện tích tự nhiên và 4.051 nhân khẩu của xã Đạo Nghĩa.

Địa giới hành chính xã Nhân Đạo : Đông giáp huyện Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp xã Đạo Nghĩa; Nam giáp xã Đạo Nghĩa và tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp xã Nhân Cơ.

Sau khi thành lập xã Nhân Đạo, xã Đạo Nghĩa còn lại 10.974 ha diện tích tự nhiên và 9.021 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Yang Reh thuộc huyện Krông Bông trên cơ sở 2.939 ha diện tích tự nhiên và 4.110 nhân khẩu của xã Ea Trul.

Địa giới hành chính xã Yang Reh : Đông giáp xã Ea Trul; Tây giáp huyện Krông Ana; Nam giáp huyện Lắk; Bắc giáp huyện Krông Ana.

Sau khi thành lập xã Yang Reh, xã Ea Trul còn lại 2.489 ha diện tích tự nhiên và 5.400 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Băng A Drênh thuộc huyện Krông Ana trên cơ sở 4.390 ha diện tích tự nhiên và 3.459 nhân khẩu của xã Dur Kmăl.

Địa giới hành chính xã Băng A Drênh : Đông giáp xã Hòa Hiệp; Tây giáp thị trấn Buôn Trấp; Nam giáp xã Dur Kmăl; Bắc giáp các xã Hòa Hiệp và Ea Bông.

Sau khi thành lập xã Băng A Drênh, xã Dur Kmăl còn lại 7.166 ha diện tích tự nhiên và 5.467 nhân khẩu.

5. Chia xã Cư Jiang thuộc huyện Ea Kar thành xã Cư Bông và Cư Yang.

Xã Cư Bông có 8.885 ha diện tích tự nhiên và 4.064 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư Bông : Đông giáp xã Cư Yang và huyện M'Drắk; Tây giáp xã Ea Ô; Nam giáp huyện Krông Bông; Bắc giáp xã Cư Yang.

Xã Cư Yang có 5.755 ha diện tích tự nhiên và 6.643 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư Jiang : Đông giáp huyện MDrắk; Tây giáp xã Ea Păn; Nam giáp xã Cư Bông và huyện M'Drắk; Bắc giáp xã Ea Păn và huyện M'Drắk.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Nơi nhận :
- HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 113/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.083

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222