Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 1596/HD-SXD-QLN về việc thực hiện việc giải quyết hồ sơ hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1596/HD-SXD-QLN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tín Trung
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1596/HD-SXD-QLN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 


HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HỢP PHÁP HÓA CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 Căn cứ Công văn 806/BXD-QLN ngày 31-05-1995 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị định 60/CP và 61/CP của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị 30/CT-UB-QLĐT ngày 25-09-1997 về việc giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tốc độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: Công văn số 4392/UBND-ĐT ngày 25-07-2005 về phân cấp việc giải quyết hồ sơ hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Thông báo số 847/TB-VP ngày 20-12-2005; Công văn số 26/UBND-ĐT ngày 04-01-2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm 2005, Sở Xây dựng hướng dẫn về điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục giải quyết hợp pháp hóa việc chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở:

1. Chỉ có đối tượng sử dụng nhà hợp lệ (bao gồm cá nhân, hộ gia đình, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bố trí sử dụng, đang sử dụng nhà hợp pháp tại thời điểm nhà nước tiếp quản nhà đã kê khai và đã đăng ký với đơn vị quản lý nhà hoặc ký hợp đồng thuê nhà) mới được chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Đối tượng được nhận chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải thực hiện cam kết mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định, không sang nhượng tiếp cho đối tượng khác;

2. Việc chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không phân biệt diện tích, cấp hạng nhà, loại nhà (trừ nhà biệt thự, nhà công vụ) nhưng phải đảm bảo việc không phá vỡ kết cấu và cấu trúc của căn nhà;

3. Không có tranh chấp, khiếu nại hoặc việc tranh chấp, khiếu nại đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo;

4. Không giải quyết hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở - đất ở thuộc khu vực quy hoạch đã có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền; nhà công thự, nhà công vụ; chung cư hư hỏng nặng, sắp sập;

5. Đối với trường hợp hồ sơ hợp pháp hóa việc sang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được giải quyết theo các quy trình, thủ tục trước đây nhưng không đủ điều kiện để giải quyết. Nay theo hướng dẫn này hồ sơ có đủ điều kiện để giải quyết thì đơn vị quản lý nhà rà soát, thông báo cho hộ sử dụng biết để thực hiện theo quy định.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở:

1. Đối với căn nhà chuyển quyền thuê:

- Đã có quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Nhà không thuộc diện chờ xử lý theo quy định (nhà chiếm dụng, nhà có nguồn gốc sử dụng không hợp lệ);

- Có bản vẽ hiện trạng nhà.

2. Đối với bên chuyển quyền thuê:

- Sử dụng nhà ở hợp pháp (đối tượng sử dụng phải có văn bản bố trí sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng nhà hợp lệ có đăng ký, kê khai với cơ quan quản lý nhà tại thời điểm tiếp quản nhà).

- Đã ký hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc đủ điều kiện để ký hợp đồng thuê nhà dài hạn nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà với cơ quan quản lý nhà hoặc đã trả tiền thuê nhà theo quy định.

3. Đối với bên nhận quyền thuê nhà:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc có đăng ký nhân khẩu tạm trú dài hạn theo quy định (KT3);

- Không đứng tên sở hữu nhà tư nhân tại thời điểm chuyển quyền thuê nhà và chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở (kể cả vợ và chồng) và chỉ được giải quyết nhận chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 01 lần;

III. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT:

1. Thủ tục:

1. Một đơn xin hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do bên nhận chuyển quyền thuê nhà lập;

- Hợp đồng thuê nhà của bên chuyển quyền thuê nhà hoặc biên lai thu tiền thuê nhà thời điểm gần nhất;

3. Sao y hộ khẩu thường trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm trú dài hạn), chứng minh nhân dân của bên nhận quyền thuê nhà ở;

4. Các chứng từ chứng minh việc bố trí sử dụng nhà hoặc chứng minh việc sử dụng nhà hợp lệ của bên chuyển quyền thuê nhà (Tờ khai gia đình, Bản kê khai nhà cửa năm 1977);

5. Giấy tờ chứng minh việc sang nhượng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

6. Xác nhận của Công an phường về việc bên chuyển quyền thuê nhà đã chuyển nơi khác và bên nhận quyền thuê nhà đã đến ở tại căn nhà sang thuê;

7. Cam kết có chính quyền địa phương xác nhận về việc bên nhận quyền thuê nhà không đứng tên sở hữu nhà tư nhân tại thời điểm chuyển quyền thuê và chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

2. Quy trình và thời gian giải quyết:

2.1. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, các đơn vị quản lý nhà hoặc Phòng Quản lý đô thị quận, huyện rà soát hồ sơ, lập tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huỵên ký quyết định hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người nhận quyền thuê theo quy định.

Thòi gian thực hiện 25 ngày (không tính thời gian xác minh và yêu cầu bổ túc hồ sơ, ngày lễ và ngày nghỉ).

- Sau khi có Quyết định hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đơn vị quản lý nhà hoặc Phòng quản lý đô thị quận, huyện lập thủ tục ký hợp đồng thuê nhà đối với bên nhận quyền thuê; đồng thời hướng dẫn đương sự lập thủ tục mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định.

Thời gian thực hiện 05 ngày (không tính thời gian xác minh và yêu cầu bổ túc hồ sơ, ngày lễ và ngày nghỉ).

2.2. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố kiểm tra thủ tục, cơ sở pháp lý, lập tờ trình trình Sở Xây dựng giải quyết.

Thời gian thực hiện 15 ngày (không tính thời gian xác minh và yêu cầu bổ túc hồ sơ, ngày lễ và ngày nghỉ).

- Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ và trình Giám đốc Sở ký quyết định hợp pháp hoá chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người nhận quyền thuê theo quy định.

Thời gian thực hiện 10 ngày (không tính thời gian xác minh và yêu cầu bổ túc hồ sơ, ngày lễ và ngày nghỉ).

- Sau khi có Quyết định hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố lập thủ tục ký hợp đồng thuê nhà đối với bên nhận quyền thuê, đồng thời hướng dẫn đương sự lập thủ tục mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định.

Thời gian thực hiện 05 ngày (không tính thời gian xác minh và yêu cầu bổ túc hồ sơ, ngày lễ và ngày nghỉ).

IV. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Trường hợp người đang đứng tên thuê hoặc sở hữu một phần nhà ở thuộc căn hộ có nhiều tầng, nhiều hộ ở (không thuộc dạng chung cư) nếu có nhu cầu chuyển, nhận quyền thuê phần diện tích của các hộ khác trong cùng căn hộ và thuận tiện cho việc sinh hoạt, sử dụng căn hộ đó thì được xem xét chấp thuận trên cơ sở thỏa thuận giữa các đối tượng đang sử dụng và phải thực hiện theo thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền theo nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Trường hợp căn nhà đã được chuyển quyền thuê qua nhiều người, các chứng từ sang thuê thất lạc thì cơ quan quản lý nhà yêu cầu chính quyền địa phương nơi căn nhà tọa lạc xác minh làm rõ việc sử dụng nhà và yêu cầu bên nhận quyền thuê nhà có tờ tường trình nguồn gốc nhà và cam kết chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp, khiếu nại sau này. Tuy nhiên, đơn vị quản lý nhà phải kiểm tra để làm rõ nhà có thuộc diện chiếm dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước hay không trước khi xem xét, giải quyết.

3. Đối với nhà phố, có vị trí mặt tiền đường, tổng diện tích sử dụng hoặc tổng diện tích khuôn viên từ 80m2 trở lên thì khi giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, các đơn vị quản lý nhà căn cứ quy định tại Công văn số 26/UBND-ĐT ngày 04-01-2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện.

V. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO:

- Hàng tháng, năm (vào các ngày 25 trong tháng, ngày 25 tháng cuối quý) các quận, huyện tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ chuyển quyền thuê nhà ở đến Sở Xây dựng để theo dõi việc thực hiện.

- Định kỳ quý, 06 tháng, năm Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác giải quyết hồ sơ hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Ủy ban nhân dân quận, huyện tổng hợp, trao đổi với Sở Xây dựng hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về điều kiện, trình tự, thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để các quận, huyện và Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố căn cứ thực hiện. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn liên quan đến việc giải quyết chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các văn bản hướng dẫn trước đây.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân thành phố (để b/cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Đua - PCTUBNDTP (để b/cáo);
- VPHĐNDTP & UBNDTP (Tổ đô thị);
- HĐBNƠ TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- CATP;
- UBND PQLĐT quận, huyện;
- Công ty QLKDN TP, DVLI, QLN quận, huyện;
- Đ/c Nguyễn Minh Dũng - GĐ Sở (để b/cáo);
- Lưu VP QLN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Tín Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 1596/HD-SXD-QLN về việc thực hiện việc giải quyết hồ sơ hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.083

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211