Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10738/2006/HD-LS Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đào Anh Kiệt, Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10738/2006/HD-LS

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2006 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần thì:

"Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này, nếu chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; số tiền sử dụng đất ghi nợ được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Trong khi chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể ghi nợ tiền sử dụng đất và để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế thành phố hướng dẫn tạm thời việc thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

1/ Về đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), được chuyển mục đích từ đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao) sang làm đất ở thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ mà có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất thì được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất phải cam kết thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác.

2/ Về trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất thuộc đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất theo điểm 1 nêu trên phải có đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất.

- Đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất được gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu và chuyển mục đích sử dụng đất) hoặc gởi đến UBND xã, phường, thị trấn (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch); đồng thời với đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

- Sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập phiếu chuyển (kèm hồ sơ địa chính) gởi cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định. Trên phiếu chuyển này phải ghi rõ trường hợp có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất (kèm theo đơn ghi nợ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất).

- Chi Cục Thuế có trách nhiệm tính, thông báo tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ phải nộp và lập phiếu báo xác định số tiền sử dụng đất phải nộp gởi Phòng Tài nguyên và môi trường.

- Căn cứ số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận.

- Người sử dụng đất liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu và chuyển mục đích sử dụng đất) hoặc UBND xã, phường, thị trấn (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch) để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện xong nghĩa vụ lệ phí trước bạ.

* Đối với trường hợp khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế, người sử dụng đất mới có đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất thì đơn ghi nợ được gởi đến cơ quan thuế.

Căn cứ phiếu báo của Chi Cục Thuế về việc xác định số tiền sử dụng đất phải nộp kèm theo đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Người sử dụng đất liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu và chuyển mục đích sử dụng đất) hoặc UBND xã, phường, thị trấn (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch) để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện xong nghĩa vụ lệ phí trước bạ.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tạm thời việc ghi nợ tiền sử dụng đất của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế thành phố, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh để cùng phối hợp giải quyết.

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Anh Kiệt

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Nơi nhận:
- Bộ TNMT
- Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế
- UBND/TP
- Cục thuế TP
- Sở TNMT
- Sở Xây dựng
- UBND QH
- Phòng TNMT QH
- Chi cục thuế QH
- Lưu (TTHT).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gởi:    - Phòng Tài nguyên Môi trường quận (huyện)………….

                     (hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………)

                     - Chi Cục Thuế…………………………………………..

 

Tôi tên: .................................................................................................................................

Thường trú:...........................................................................................................................

Hiện tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

 

Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 10738/2006/HD-LS ngày 25/10/2006 về ghi nợ tiền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!