Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đính chính 5703/UBND.ĐC Quyết định 111/2012/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2013 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 5703/UBND.ĐC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Võ Hồng Dương
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/UBND.ĐC

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

Do sơ suất trong quá trình biên tập, xây dựng bảng giá, Ủy ban nhân dân tỉnh xin đính chính nội dung Bảng giá chi tiết các loại đất năm 2013 địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 111/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Vinh như sau:

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 09: 2; 26 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 12.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 11.440.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 09: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 11.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 10.400.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 09: 1; 23 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 6.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 5.720.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 09: 3; 5; 7; 9; 11A; 11B; 15; 17; 19; 21 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 01: 3; 5; 7; 9; 11A; 11B; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 01: 1; 33 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 5.200.000 đ/m2.

- Mức giá thửa đất tại khu LK 02: 2, tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 5.720.000 đ/m2.

- Mức giá thửa đất tại khu LK 02: 34, tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá thửa đất trên có mức giá là 5.200.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 02: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đất trên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

UBND tỉnh Nghệ An thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính và TN & MT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục trưởng Cục thuế;
- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan;
- Chủ tịch UBND thành phố Vinh;
- Chủ tịch UBND phường Vinh Tân;
- Trung tâm Công báo;
- CV Địa chính;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Hồng Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Đính chính 5703/UBND.ĐC Quyết định 111/2012/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2013 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14