Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 05/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 18/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2005/CT-UB

Đồng Hới, ngày 18 tháng 02 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Năm 2004 công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở tỉnh ta đã được các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn trước, khối lượng quy hoạch xây dựng được lập và phe duyệt đạt cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là quy hoạch chi tiết xây dựng. Tuy vậy lĩnh vực quản lý xây dựng theo quy hoạch vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay.

Luật xây dựng năm 2003 do Quốc hội ban hành đã quy định cụ thể công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, từ khâu lập nhiệm vụ, thiết kế, phê duyệt đến công bố quy hoạch. Luật xây dựng cũng đã quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với từng loại quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Nhằm thực hiện tốt Luật xây dựng, đồng thời để khắc phục những yếu kém, bất cập trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương có biện pháp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát lại quy hoạch chung xây dựng các thị trấn đã được phê duyệt để có kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh, bổ sung, mở rộng nếu có nhu cầu cần thiết.

2. Có kế hoạch chủ động tổ chức lập các quy hoạch chi tiết xây dựng theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Có kế hoạch kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp, đặc biệt là đối với những công trình cấp III, cấp IV và nhà ở theo quy định của Luật xây dựng.

4. Có nguồn vốn ưu tiên cho công tác lập quy hoạch, đồng thời chủ động lựa chọn tư vấn có đủ năng lực để nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng. Có biện pháp kịp thời công bố công khai, đưa quy hoạch chi tiết được duyệt ra thực địa bằng việc thực hiện cắm mốc lộ giới, vẽ bảng công bố quy hoạch bằng các panô ở những nơi công cộng, giải phóng mặt bằng, tổ chức huy động vốn và vận động nhân dân đóng góp thực hiện quy hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TVTU; Để B/c
- TT HĐND; Để B/c
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Sở Xây dựng;
- Lưu VT, CVXDCB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123