Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành

Số hiệu: 7255/CT-BNN-KH Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7255/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, theo đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước. Để nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có) tiến hành rà soát, khai báo tình hình hiện trạng sử dụng đất và cung cấp các thông tin, tài liệu đất đai cần thiết phục vụ yêu cầu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương; trong đó:

- Đối với các cơ quan hành chính: tập trung rà soát, khai báo cụ thể về tình hình sử dụng đất được giao quản lý; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Vườn Quốc gia…) rà soát, kê khai, báo cáo rõ diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp (viện, trường, ban, trung tâm,…): ngoài phối hợp rà soát, kê khai đất trụ sở làm việc và các công trình sự nghiệp, cần tập trung rà soát, kê khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kê khai, phân loại rõ diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản được giao quản lý, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thực nghiệm.

- Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: tập trung rà soát, kê khai rõ diện tích đất sử dụng làm trụ sở làm việc, đất chuyên dùng; chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên, nhất là các doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp phối hợp rà soát, kê khai và phân loại rõ diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

- Các doanh nghiệp khác thuộc Bộ: ngoài phối hợp rà soát, kê khai diện tích đất sử dụng làm trụ sở, cần tập trung rà soát, kê khai diện tích đất chuyên dùng, đất nông, lâm nghiệp, đất có mặt nước được giao quản lý, sử dụng.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ quán triệt nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này tới tất cả các tổ chức trực thuộc; có văn bản chỉ đạo cụ thể và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện của các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ.

c) Vụ Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ và tổng hợp chung.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và MT;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84