Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 51/CT-UB-NCVX năm 1995 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 51/CT-UB-NCVX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 02/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:  51/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN.

Trong thời gian gần đây, các cấp, các ngành của Thành phố đã có nhiều cố gắng và đã có những tiến bộ đáng kể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, căn cứ vào những quy định hiện hành về quản lý và sử dụng đất đai, về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách, việc quản lý thu, chi, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản của các cấp, các ngành Thành phố còn những tồn tại, thiếu sót chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các Sở Ban Ngành thành phố có liên quan tổ chức thực hiện ngay những nội dung và biện pháp sau :

1/ Về quản lý và sử dụng đất đai :

a) Căn cứ vào quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Ngành phải tiến hành rà soát lại thủ tục giao đất, thẩm quyền giao đất, việc sử dụng đất có đúng mục đích, phù hợp qui hoạch không và lập ngay kế hoạch chấn chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra việc quản lý thu-chi tài chánh khi giao đất, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2/ Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản :

a) Căn cứ những quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, rà soát lại tất cả các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách để chấn chỉnh những trường hợp công trình chưa đúng hoặc chưa đủ thủ tục theo quy định hiện hành.

b) Kiểm tra việc nghiệm thu khi công trình đã hoàn thành, thanh quyết toán theo quy định.

3/ Về tổ chức thực hiện :

a) Giao Giám đốc Sở Địa chính thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở Ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị đã sử dụng đất để xây dựng công trình phải lập thủ tục sử dụng đất đúng quy định và làm đầy đủ nghĩa vụ tài chánh :

b) Giao Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng và các Sở Ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc lập thủ tục đầu tư các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách theo pháp luật quy định ở từng thời điểm.

c) Giao Giám đốc Sở Tài chánh kiểm tra tất cả các khoản thu, chi liên quan đến đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách, giúp Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) và xử lý những trường hợp sai phạm.

d) Giao Chánh Thanh tra thành phố kiểm tra giúp Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các sai phạm về sử dụng đất đai, về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách và quản lý sử dụng tài chánh.

e) Mốc thời gian từ năm 1990 đến cuối năm 1994. Thời gian thực hiện Chỉ thị này phải hoàn thành cơ bản trong quý IV/1995 ; tháng 10/1995, rà soát, nắm đầy đủ tình hình và tháng 11-12/1995 xử lý và chấn chỉnh cơ bản các trường hợp có sai phạm.

Do tính chất quan trọng của công việc, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần phải báo cáo ngay để Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời xử lý.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 51/CT-UB-NCVX năm 1995 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706
DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.15.11