Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 48/CT-UB-KT năm 1995 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 48/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 11/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Vừa qua, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, trước hết là đối với đất dùng vào sản xuất nông nghiệp theo chỉ thị số 02/CT-UB ngày 18/01/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố đã đạt được một số kết quả đáng kể. Tính đến ngày 30/4/1995, việc đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính đã đạt được 96,9%, công tác đăng ký đất cho các hộ sử dụng đã đạt 99,1% ; công tác xét duyệt để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ 64,9% (81.147 hộ cá nhân đang sử dụng đất hội đủ điều kiện để cấp giấy) và có hơn 30% trong tổng số hộ hoặc cá nhân đã duyệt cấp nhận giấy. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các công đoạn chưa được đồng bộ và điều rất đáng quan tâm là từ sau 30/4/1975 đến nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng chựng lại.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác theo kế hoạch đã định, đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 1995, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

1- Ủy ban nhân dân các huyện, quận ven cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục củng cố Hội đồng đăng ký xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở (xã, phường, huyện, quận), chỉ đạo các Hội đồng đăng ký xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã, phường cần tiếp tục đầy mạnh công tác đăng ký bổ sung, xét duyệt hồ sơ đăng ký đất của nhân dân trên cơ sở quy định của pháp luật và cần tập trung việc tổ chức cấp phát hết số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được duyệt cấp cho nhân dân ; củng cố cán bộ địa chính xã nhằm đảm bảo được trách nhiệm trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như công tác quản lý đất lâu dài và thường xuyên sau giai đoạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2- Để đảm bảo giá trị pháp lý và nâng cao giá trị sử dụng của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất, các cấp các ngành và các cơ quan có thẩm quyền cần phải căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở pháp lý khi giải quyết. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2 loại mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời lưu hành chính thức gồm : giấy chứng nhận màu đỏ theo mẫu của Trung ương và giấy chứng nhận màu xanh theo mẫu của thành phố (nền trắng chữ xanh). Hai loại giấy chứng nhận này đều có giá trị pháp lý và giá trị sử dụng như nhau, được tổ chức thực hiện theo điều kiện của từng địa bàn khác nhau : Những đơn vị đã đo lập bản đồ địa chính có tọa độ nằm trong hệ thống địa chính thống nhất thì cấp phát theo giấy chứng nhận đỏ, những địa bàn chỉ mới đo lập bản đồ địa chính từ điều tra ảnh thì cấp phát giấy chứng nhận mẫu xanh thành phố. Tuy nhiên, về trình tự thủ tục và căn cứ pháp lý xét duyệt cấp giấy chứng nhận cho cả hai loại đều thống nhất trên cơ sở pháp luật quy định như nhau.

3- Sở Địa chính thành phố phải thường xuyên phối hợp, chỉ đạo các Hội đồng đăng ký xét cấp giấy chứng nhận huyện-xã trong việc tiếp tục tổ chức thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quan tâm đẩy mạnh tiến độ công tác đăng ký bổ sung, xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai, tổ chức cấp phát giấy chứng nhận, lập và theo dõi cập nhật các tài liệu bản đồ, sổ sách địa chính trong công tác quản lý thường xuyên.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật, các Hội đồng đăng ký xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện-xã cần tập hợp phản ánh với Sở Địa chính thành phố để tổng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 48/CT-UB-KT năm 1995 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21