Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 36/CT-UB-KT năm 1997 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 31/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 18/01/1992 về việc triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tính đến nay thành phố đã cấp 84.578 GCNQSDĐ, đạt 70,4%, trong đó các huyện cấp 72.960 GCN đạt 78,85%, các quận cấp 11.618 hộ đạt 49,1% số hộ đất nông nghiệp đã đăng ký. Tuy nhiên, so với tiến độ kế hoạch đã đề ra thì việc thực hiện ở nhiều nơi còn rất chậm (đặc biệt ở các quận mới) chưa đáp ứng nguyện vọng, đòi hỏi bức thiết của người sử dụng đất.

Để tăng cường hơn nữa việc quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm sử dụng và khai thác tốt nhất tiềm năng đất đai, theo chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải sau đợt tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Thủ trưởng các ngành, địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ, tập trung lực lượng để đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số nội dung chính sau đây cần quan tâm giải quyết trong tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân xã-phường thông báo rộng rãi ở địa phương mình về việc tổ chức và tiếp tục tiến hành đăng ký cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 18/01/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với đất không có người đăng ký Ủy ban nhân dân quận-huyện tổng hợp báo cáo biện pháp quản lý và kế hoạch sử dụng về thành phố.

2. Ủy ban nhân dân quận-huyện phối hợp Sở Địa chính tích cực xử lý nhanh những hồ sơ tồn đọng do vi phạm chế độ quản lý đất đai.

Tiếp tục trình duyệt, xét cấp GCNQSDĐ theo phân cấp của thành phố.

Kiện toàn hoặc thành lập (đối với quận mới) Hội đồng xét duyệt và bộ phận chuyên môn để đẩy mạnh việc cấp GCNQSDĐ.

- Quy định rõ thời gian và qui trình hợp lý cho các khâu xét duyệt, cấp, đổi GCNQSDĐ theo từng cấp với tinh thần khẩn trương nhưng bảo đảm được quản lý ngành và yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính. Hàng tháng các quận, huyện phải có lịch giao ban và kiểm điểm tiến độ cấp GCNQSDĐ.

3. Việc cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, khu dân cư nông thôn, đất ở đô thị (chưa xây dựng nhà ở), đất chuyên dùng,… thống nhất sử dụng mẫu giấy đỏ của Trung ương. Đối với GCNQSDĐ đã cấp trước đây chưa đúng mẫu giấy Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép đổi các loại GCNQSDĐ (theo chỉ đạo của Tổng cục Địa chính) cho những người sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Sở Địa chính cùng Sở Tài chánh hướng dẫn các địa phương thực hiện thu, chi tiền cấp GCNQSDĐ và người có nhu cầu đổi giấy theo quy định của Bộ Tài chánh.

4. Hướng giải quuyết một số trường hợp đang vướng mắc:

- Đất nằm trong qui hoạch phát triển đô thị nhưng tại thời điểm xét duyệt, nếu chưa có quyết định duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định thì vẫn cấp GCNQSDĐ.

- Đất có nguồn gốc do nông trường giao khoán (người dân không tự khai phá) và đã giao về địa phương quản lý nếu hộ gia đình sử dụng ổn định, không vi phạm, không tranh chấp, phù hợp qui hoạch, được xét cấp GCNQSDĐ theo mức bình quân đất theo nhân khẩu tại địa phương.

5. Về lập sổ bộ địa chính:

- Các phường, xã đã và đang tổ chức đăng ký cấp GCNQSDĐ phải tiến hành lập sổ bộ địa chính và kịp thời cập nhật biến động thường xuyên.

- Sở Địa chính lập kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm để Sở Tài chính có kế hoạch cấp phát.

Việc cấp GCNQSDĐ là nhu cầu cấp bách của nhân dân và có ý nghĩa về kinh tế - xã hội to lớn. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, quán triệt sâu sắc để tổ chức thực hiện tốt và sớm hoàn thành cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 36/CT-UB-KT năm 1997 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118