Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 334-CT năm 1990 về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 334-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đồng Sĩ Nguyên
Ngày ban hành: 14/09/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật đất đai công bố đến nay đã được gần 3 năm. Đây là một trong những Luật đầu tiên được Quốc hội thông qua trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Việc thực hiện Luật đã bước đầu lập lại trật tự, kỷ cương trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, làm cho tình hình sử dụng ruộng đất dần dần được ổn định.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Luật còn nhiều mặt chưa tốt, chậm ban hành những quy định cụ thể để thi hành Luật; Một số điều khoản của Luật chưa được thi hành nghiêm túc, thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện v.v... Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chủ trương tiến hành tổng kết 3 năm thi hành Luật đất đai nhằm bảo đảm thi hành Luật tốt hơn trong thời gian tới.

1. Yêu cầu và nội dung tổng kết:

- Đánh giá tình hình và kết quả thi hành Luật đất đai trong thời gian qua, nêu rõ những việc làm được và chưa làm được, xác định nguyên nhân và trách nhiệm.

- Góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với đất đai; việc phân công, phân cấp trách nhiệm giữa các ngành Trung ương và địa phương trong việc thực hiện 7 nội dung quản lý đất đai theo luật định.

- Góp ý kiến xây dựng chính sách vụ thể về quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đất nông nghiệp đất lâm nghiệp, đất làm nhà ở và các loại đất chuyên dùng khác.

- Kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai trong thời gian tới.

2. Tổ chức thực hiện

- Tổng cục quản lý ruộng đất chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các ngành có liên quan của Trung ương thực hiện tổng kết việc thi hành Luật của địa phương và ngành đồng thời chịu trách nhiệm tổng kết chung trong cả nước.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các ngành có liên quan tổ chức tổng kết việc thi hành Luật của địa phương và của ngành theo đề cương chung của Tổng cục quản lý ruộng đất.

3. Thời gian thực hiện

Hội nghị tổng kết cả nước sẽ tiến hành vào tháng 1 năm 1991. Các tỉnh, ngành chậm nhất phải làm xong việc tổng kết trong tháng 12 năm 1990.

Với tinh thần trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các tỉnh, thành phố, đặc khu và các ngành Trung ương có kế hoạch triển khai việc tổng kết 3 năm việc thi hành Luật một cách cụ thể, có trọng tâm nhằm đạt hiệu quả cao, đóng góp thiết thực vào việc quản lý đất đai tốt hơn của từng địa phương và cả nước.

 

 

Đồng Sĩ Nguyên

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 334-CT năm 1990 về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41