Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/1999/CT-UB-NC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 26/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/1999/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM KHÔNG THUỘC BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC ĐẾN CƯ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 12 tháng 9 năm 1997, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-UB-NC chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT-BNV (C13) ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Qua gần hai năm thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, để giải quyết các trường hợp xin đăng ký hộ khẩu vào thành phố được quy định tại khoản 4 điều 12 của Nghị định số 51/CP, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Những người từ các tỉnh, thành phố khác xin đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh (theo khoản 4 điều 12 của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ) phải có đủ 3 điều kiện sau đây :

1.1- Những người không thuộc diện cấm cư trú tại thành phố theo quy định của pháp luật.

1.2- Về nhà ở, phải có giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cấp có thẩm quyền.

1.3- Đã cư trú tại thành phố và có cuộc sống ổn định.

2- Những người từ các tỉnh, thành phố khác thuộc diện sau đây cũng được xem xét giải quyết đăng ký hộ khẩu tại thành phố :

2.1- Diện chính sách do Nhà nước quy định : Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang có thân nhân là cha, mẹ, chồng, con, anh, chị, em ruột có hộ khẩu thường trú tại thành phố bảo lãnh bằng văn bản tự lo nơi ở không yêu cầu Nhà nước phải cấp nhà.

2.2- Những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao không thuộc biên chế Nhà nước, được cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức kinh tế-xã hội có thẩm quyền ở thành phố đồng ý tiếp nhận bố trí việc làm và được người chủ hộ khẩu thường trú tại thành phố bảo lãnh nơi ở.

3- Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Công an thành phố tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú với những trường hợp quy định tại mục 1 và 2 của Chỉ thị này.

4- Giám đốc Công an thành phố có kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tập hợp báo cáo kết quả công tác đăng ký hộ khẩu theo quy định trong Chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định hướng dẫn trước đây của các cấp chính quyền và các ngành chức năng của thành phố trái với Chỉ thị này đều bị vô hiệu./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Các Sở-Ngành thành phố
- MTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- Các Báo Đài
- Văn phòng Thành ủy
- Văn phòng UBND/TP
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/1999/CT-UB-NC ngày 26/08/1999 về việc giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú đối với công dân Việt Nam không thuộc biên chế nhà nước từ tỉnh, thành phố khác đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.916

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220